II Konferencja Smoleńska. Program i relacje

45d4688b8aed8be432cd587b089b38ef-150x150Dyskusją ogólną zakończyła się dwudniowa konferencja (21 i 22 października br.) w Warszawie – spotkanie naukowców i ekspertów z Polski, i z całego świata, którzy badają przyczyny oraz kwestie medyczne i prawne katastrofy smoleńskiej. 
Przełomową informacją są wyniki badań zespołu prof. Chrisa Cieszewskiego obalające mit pancernej brzozy.

strona [2] Naukowcy zmierzą się z kłamstwem smoleńskim

zobacz: I Konferencja Smoleńska: Przebieg (filmy) i dokument końcowy

***

Uwaga! Dostępne są już nagrania z całego przebiegu konferencji >TU

Dowody w sprawie brzozy są ewidentne – z prof. Chrisem Cieszewskim rozmawia Jan Pospieszalski

Prof. Chris Cieszewski z grupą jednych z najlepszych na świecie specjalistów od Fotogrametrii udowodnili że brzoza była już złamana 5 kwietnia 2010.

Transmisje w obu dniach można było śledzić na żywo w godz. 9.00 – 19.00 >TRANSMISJA WIDEO lub >TUTAJ a także w TV Republika 

Wśród parudziesięciu zgłoszonych referatów nie było ani jednego, którego autorem byłby członek komisji Millera, podobnie jak w zeszłym roku.

22 października Drugi dzień obrad (relacje tekstowe na żywo):

http://niezalezna.pl/47427-ii-konferencja-smolenska-dzien-drugi-transmis…
http://wpolityce.pl/wydarzenia/65255-ii-dzien-konferencji-smolenskiej-co…

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji prof. Piotr Witakowski na zakończenie konferencji, zapytany co miał na myśli mówiąc w dniu wczorajszym, że „nie wierzy w dwa wybuchy” powiedział:

„Powiedziałem, że nie wierzę w dwa wybuchy, bowiem ktoś musi mi wyjaśnić, jak odpadł ster kierunku. On nie mógł o cokolwiek zawadzić, jest przecież ostatnim elementem samolotu. Jednak on odpadł i to ponad 200 metrów wcześniej niż upadł cały samolot. W mojej ocenie ten ster został „odpalony”, odstrzelony jeszcze wcześniej. Lotki również musiały odpaść, one bowiem znalazły się znacznie wcześniej w lesie. Gdy idzie o skrzydło, nie mogło dojść do odcięcia w wyniku cięcia piłą, więc musiało tam dojść do eksplozji pasa detonacyjnego, która odcina skrzydło jak chce. Prawe skrzydło z kolei oddzielono na warstwy. To nie były więc dwie eksplozje. To była seria eksplozji, która po kawałku niszczyła samolot. Najgorsze było dla mnie to, co czuł pilot, gdy widział, że może kręcić wolantem, może robić różne rzeczy, ale samolot nie reaguje. To zdaje się wystarczy za komentarz”.

Zamykając konferencję prof. Witakowski przedstawił projekt stanowiska II Konferencji Smoleńskiej, w której naukowcy zwracają się do senatów uczelni o wytworzenie atmosfery, która umożliwi prace nad przyczynami tragedii smoleńskiej.

Antoni Macierewicz; podsumowanie konferencji

Glenn Jørgensen o wolności badań >TEKST

Referat dr inż. Bogdana Gajewskiego z Ottawy „Wybrane aspekty badania wypadków lotniczych w Ameryce Północnej”

 

21 października Pierwszy dzień obrad:

Relacja tekstowa 1
Relacja tekstowa 2

Wrażenia

21 października TV Republika Informacje; II Konferencja Smoleńska

Prof. Cieszewski obala mit pancernej brzozy >WIĘCEJ

 

PROGRAM

PONIEDZIAŁEK, 21 października 2013

09:00 – 09:05  OTWARCIE KONFERENCJI Jacek Rońda, Akademia Górniczo‐Hutnicza

09:05 – 09:20 Piotr Witakowski, Akademia Górniczo‐Hutnicza ‐ Referat wprowadzający do Konferencji

09:20  – I. ZAGADNIENIA OGÓLNE I ANALIZA WRAKOWISKA Kazimierz Flaga, Politechnika Krakowska

09:20 – 09:40 Jerzy Stefan Wiśniowski, Wojskowe Centrum Geograficzne ‐ Geoprzestrzenna inwentaryzacja i teledetekcyjna analiza terenu katastrofy smoleńskiej

09:40 – 10:00 Piotr Witakowski, Akademia Górniczo‐Hutnicza ‐ Geotechniczne aspekty katastrof lotniczych

10:00 – 10:20 Andrzej Ziółkowski, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ‐ Badania eksperckie metalowych elementów wraku samolotu Tu‐154

10:20 – 10:40 Chris Cieszewski, Arun Kumar, Deepak Mishra, Roger Lowe, Pete Bettinger – University of Georgia ‐ Spatio‐temporal analysis of high resolution satellite imagery

10:40 – 11:00 Chris Cieszewski, Arun Kumar, Deepak Mishra, Roger Lowe, Pete Bettinger, Daniel Markewitz – University of Georgia ‐ Supplementary analysis of the Smoleńsk birch

11:00 – 11:30 Przerwa

 

11:30 – II. BADANIA FIZYKOCHEMICZNE, ASPEKTY WYTRZYMAŁOŚCIOWE Andrzej Wiśniewski, Instytut Fizyki PAN

11:30 – 11:50 Bogdan Gajewski, International Society of Air Safety Investigators ‐ Fotele lotnicze i pasy bezpieczeństwa w katastrofie smoleńskiej

11:50 – 12:10 Grzegorz Gładyszewski, Politechnika Lubelska ‐ Wybrane metody fizyczne w badaniach zmian struktury materiałów

12:10 – 12:30 Wojciech Fabianowski – Politechnika Warszawska, Jan Jaworski – Uniwersytet Warszawski, Krystyna KamieńskaTrela – Instytut Chemii Organicznej PAN,Sławomir Szymański – Instytut Chemii Organicznej PAN, Jacek Wójcik – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ‐ Badania fizykochemiczne fragmentów ubrań ofiar katastrofy smoleńskiej: badania TLC, NMR i MS

12:30 – 12:50 Andrzej WawroTomasz LudwikowskiJan Bokszczanin – Korporacja Wschód Sp. z o.o. ‐ Detektor MO‐2M jako przedstawiciel urządzeń do wykrywania materiałów wybuchowych w oparciu o zjawisko ruchliwości jonów

12:50 – 13:10 Jan Obrębski, Politechnika Warszawska ‐ Wybuch na Tu‐154 nr 101 – następne pytania i wnioski

13:10 – 14:10 Przerwa obiadowa

 

14:10 – III. ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z TRAJEKTORIĄ LOTU Lucjan Piela, Uniwersytet Warszawski

14:10 – 14:30 Kazimierz Nowaczyk, University of Maryland ‐ Analiza materiałów źródłowych dostępnych w raportach MAK, KBWL LP i ekspertyzach ATM, UA SC

14:30 – 14:50 Stefan Bramski, Instytut Lotnictwa ‐ Refleksja nad kilkoma pytaniami dotyczącymi przebiegu katastrofy smoleńskiej

14:50 – 15:10 Marek Dąbrowski, Podsumowanie i kierunki dalszych badań nad zachowaniem samolotu. Dane, możliwości i problemy badawcze

15:10 – 15:30 Glenn Arthur Jørgensen, Owner of Consultant Company within Mechanical Development, Member of Danish Engineer Association ‐ Selected aspects of the 2010 Polish Air Force One crash

15:30 – 16:00 Przerwa

 

16:00 – IV. ANALIZA ZDERZEŃ I MODELOWANIE NUMERYCZNE Grzegorz Jemielita, Politechnika Warszawska

16:00 – 16:20 Jacek Gieras, Uniwersytet Technologiczno‐Przyrodniczy w Bydgoszczy ‐ Analysis of accidents of the Tu‐154 aircraft between 1973 and 2011

16:20 – 16:40 Wiesław Binienda, The University of Akron ‐ Podsumowanie rezultatów symulacji komputerowych używanych do analizy poszczególnych aspektów katastrofy samolotu Tu‐154M w Smoleńsku

16:40 – 17:00 Jan Błaszczyk, Wojskowa Akademia Techniczna ‐ Próba odtworzenia geometrii elementów siłowych skrzydła na bazie ogólnodostępnych danych technicznych i osiągów samolotu Tu‐154

17:00 – 17:20 Jan Błaszczyk, Wojskowa Akademia Techniczna ‐ Dynamiczny model samolotu Tu‐154 do badania drgań własnych z uwzględnieniem odkształcalności konstrukcji

17:20 – 17:40 Anna GruszczyńskaZiółkowska, Uniwersytet Warszawski ‐ Jak brzmi uderzenie samolotu w brzozę?

17:40 – 17:50 Przerwa

17:50 – 19:00 DYSKUSJA GENERALNA Jacek Rońda, Akademia Górniczo‐Hutnicza

 

WTOREK, 22 października 2013

09:00 – Va. WERYFIKACJA DOKUMENTÓW I ASPEKTY MEDYCZNE Zdzisław Gosiewski, Politechnika Białostocka

09:00 – 09:20 Gregory Szuladziński, Analytical Service Pty Ltd. ‐ Reverse engineering of Tu‐154 wing

09:20 – 09:40 Marcin Gugulski, Zespół Parlamentarny ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy Smoleńskiej Tu‐154M z 10 kwietnia 2010 r. ‐ Stan zachowania zapisów z rejestratorów danych zabudowanych na Tu‐154M nr 101

09:40 – 10:00 Jacek Jabczyński, Portal „Pomnik Smoleńsk” ‐ Analiza zniszczeń samolotu Tu‐154M i weryfikacja ustaleń zawartych w raportach MAK i KBWL na podstawie dostępnych materiałów graficznych

10:00 – 10:15 Przerwa

 

10:15 – Vb. WERYFIKACJA DOKUMENTÓW I ASPEKTY MEDYCZNE Zdzisław Gosiewski, Politechnika Białostocka

10:15 – 10:35 Marcin Fudalej – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Paweł Krajewski – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Bronisław Młodziejowski – Uniwersytet Warmińsko‐Mazurski, Sylwia Tarka – Warszawski Uniwersytet Medyczny ‐ Specyfikacja obrażeń ciał ofiar katastrof lotniczych w Warszawie

10:35 – 10:55 Małgorzata Wassermann, Uniwersytet Jagielloński ‐ Dokumentacja medyczna sekcji zwłok śp. Z. Wassermanna wykonanej przez stronę rosyjską, a polskie dokumenty sekcyjne

10:55 – 11:15 Stanisław Zagrodzki, Rodziny Smoleńskie ‐ Weryfikacja oficjalnych raportów ustalających przebieg katastrofy samolotu Tu‐154M z 10 kwietnia 2010 roku w oparciu o mapę dyslokacji ciał ofiar oraz analizę dokumentacji sądowo‐medycznej i badań toksykologicznych niektórych ciał ofiar

11:15 – 11:30 Przerwa

 

11:30 – VIa. ASPEKTY SOCJOLOGICZNE KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ Piotr Gliński, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Uniwersytet w Białymstoku

11:30 – 11:50 Tomasz Żukowski, Uniwersytet Warszawski ‐ Polacy o katastrofie smoleńskiej. Zachowania i poglądy – ewolucja – uwarunkowania

11:50 – 12:10 Radosław Sojak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika ‐ Spetryfikowane emocje? Próba oszacowania wpływu katastrofy smoleńskiej na preferencje wyborcze Polaków

12:10 – 12:30 Barbara Fedyszak‐Radziejowska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN ‐ Ingerencje „władzy” w autonomię nauki: instrumenty wpływu i reakcje środowiska naukowego

12:30 – 13:30 Przerwa obiadowa

 

13:30 – VIb. ASPEKTY SOCJOLOGICZNE KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ Piotr Gliński, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Uniwersytet w Białymstoku

13:30 – 13:50 Jacek Kurzępa, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wrocław ‐ Młodzież, ambiwalencja, postawy, katastrofa smoleńska

13:50 – 14:10 Krystyna Lis, Uniwersytet Mikołaja Kopernika ‐ Reakcje tygodników na wybrane wydarzenia związane z katastrofą smoleńską

14:10 ‐ 14:30 Daniel Wicenty, Uniwersytet Gdański ‐ Katastrofa smoleńska a przemiany na rynku prasowym. Przypadek trzech tygodników „obozu konserwatywnego”

14:30 – 14:45 Przerwa

 

14:45 –  VIIa. ZAGADNIENIA PRAWNE KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ Karol Karski, Uniwersytet Warszawski

14:45 – 15:05 Bogdan Gajewski, International Society of Air Safety Investigators ‐ Wybrane aspekty badania wypadków lotniczych w Ameryce Północnej

15:05 – 15:25 Piotr Daranowski, Uniwersytet Łódzki ‐ Kilka uwag o formie porozumienia określającego podstawę prawną i tryb badania przyczyn katastrofy smoleńskiej

15:25 – 15:45 Małgorzata Wassermann, Uniwersytet Jagielloński ‐ Badanie katastrof komunikacyjnych w postępowaniu karnym, a działania prokuratury w sprawie katastrofy pod Smoleńskiem 10.04.2010 roku

15:45 – 16:00 Przerwa

 

16:00 – VIIb. ZAGADNIENIA PRAWNE KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ Karol Karski, Uniwersytet Warszawski

16:00 – 16:20 Piotr Pszczółkowski, Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi ‐ Prawne aspekty badania katastrofy smoleńskiej

16:20 – 16:40 Maria SzonertBinienda, Instytut Libra ‐ Katastrofa smoleńska w świetle prawa międzynarodowego

16:40 – 17:00 Tadeusz Jasudowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika ‐ Śledztwo smoleńskie z perspektywy prawa do życia w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

17:00 – 17:10 Przerwa

17:10 – 19:00 DYSKUSJA GENERALNA Piotr Gliński, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Uniwersytet w Białymstoku

za: http://www.konferencjasmolenska.pl/

zobacz: I Konferencja Smoleńska: Przebieg (filmy) i dokument końcowy

DALEJ

strona [2] Naukowcy zmierzą się z kłamstwem smoleńskim

 • Facebook
 • email
 • PDF
 • Twitter
 • Wykop
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Bookmarks
 • Grono.net
 • Ulubione
 • Śledzik
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Antypropaganda i oznaczony tagami , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

7 odpowiedzi na „II Konferencja Smoleńska. Program i relacje

 1. RJW pisze:

  Na temat naukowego fałszowania dowodów na poprzedniej konferencji można poczytać np. w Progress for Poland. Widocznie brakuje Laska do uprawomocnienia tejże…

 2. emka pisze:

  Profesor Jacek Rońda rezygnuje z funkcji Przewodniczącego Komitetu Naukowego Konferencji Smoleńskiej 2013.
  W przesłanym niezalezna.pl oświadczeniu, naukowiec piszę że przyznaje się do błędu w związku z jego wypowiedzią w TV Trwam.

  Publikujemy pełną treść oświadczenia:

  Szanowny Pan Profesor Piotr Witakowski
  Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji Smoleńskiej 2013

  Szanowny Panie Przewodniczący,
  Drogi Piotrze:
  Wobec sytuacji zaistniałej po mojej wypowiedzi w TV „Trwam” postanowiłem zrezygnować z funkcji Przewodniczącego Komitetu Naukowego Konferencji Smoleńskiej 2013.
  Przyznaje się do błędu i gotów jestem ponieść tego konsekwencje.
  Życzę Tobie i Kolegom owocnych obrad.

  Z poważaniem
  Jacek Rońda
  http://niezalezna.pl/47309-rezygnacja-prof-jacka-rondy

 3. emka pisze:

  Małgorzata Wassermann: Ostatni miesiąc miał na celu doprowadzenie do ośmieszenia konferencji smoleńskiej i zniechęcenia uczestników do dalszego angażowania się. Wywiad

  wPolityce.pl: Jutro rozpoczyna się w Warszawie dwudniowa konferencja smoleńska. Pani także bierze w niej udział, a dokładniej w panelu prawnym. Czy ma pani pełne zaufanie do dorobku naukowego naukowców uczestniczących w badaniach?

  Mec. Małgorzata Wassermann: Nie wypada mi i nie mam prawa oceniać tych osób. Mam do nich pełne zaufanie. Te osoby, a także ich dorobek, praca naukowa i zaangażowanie są nam znane. Jesteśmy w stu procentach przekonani, że Ci naukowcy wykonują swoją pracę rzetelnie, wkładając w to całe swoje serce. Po raz kolejny – tak jak rok temu – pokładamy w tej konferencji duże nadzieje. Jestem przekonana, że to jest druga konferencja, ale jednocześnie nie ostatnia – tak wnioskuję z dotychczas przeprowadzonych rozmów.

  Czego się pani spodziewa po tej konferencji?

  Jestem pewna, że zapoznamy się tam z nowymi analizami sytuacji i wnioskami. Ona jest po to organizowana. Tylko raz w roku, gdyż przez te dwanaście miesięcy następuje gromadzenie materiału, analizy i badania. Z wielką radością przyjmuję fakt, że z każdym miesiącem jest nas coraz więcej. Ci ludzie, którzy włączają się w te badania, to praktycznie mieszkańcy wszystkich kontynentów. Myślę, że tym sposobem jesteśmy w stanie powolutku posuwać się do przodu. Powolutku, dlatego że nie ma tutaj żadnej współpracy ze strony organów państwa. Nie ma także takiej współpracy, jakiej bym oczekiwała, z prokuraturą. Prokuratura udostępniła niektóre materiały, jednak było ich niewiele. To powoduje, że wszystkie obliczenia, muszą być wykonywane na dużej rozpiętości pod względem parametrów. Zakłada się pewną wyjściową i testów należy dokonywać dla liczb zarówno od niej większych, jak i mniejszych. To bardzo wyraźnie tłumaczy prof. Binienda – musi zakładać, że brzoza jest kilkukrotnie cieńsza czy kilkukrotnie grubsza. Zwiększa to nakład pracy, nakład finansowy, ale na szczęście nie powoduje to zniechęcenia. Szczególnie, że ostatni miesiąc miał na celu doprowadzenie do ośmieszenia konferencji i zniechęcenia uczestników do dalszego angażowania się w sprawę.

  Czy pani zdaniem te wszystkie sytuacje, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilkunastu dni – począwszy od kontrowersji związanych ze zdjęciami, poprzez posiedzenie zespołu parlamentarnego, aż po sytuację z prof. Rońdą – to wszystko to zbieg okoliczności?

  To nie jest zbiegiem okoliczności z prostej przyczyny. Proszę zwrócić uwagę na to, że częściowe wyniki swoich prac specjaliści ujawniali sukcesywnie w ciągu roku. Część analiz zaprezentowali rok temu na konferencji. Media, które próbują nadawać ton, nie zainteresowały się tym w żaden sposób. Z dziwnych przyczyn, od miesiąca następuje zainteresowanie wynikami prac tych osób i nimi samymi. To chyba nie jest kwestia przypadkowa. Mi, jako laikowi, rzuca się w oczy jedna rzecz. Zespół parlamentarny zbiera się w zasadzie dość często. Nigdy na tych posiedzeniach nie ma przedstawicieli środków masowego przekazu. Tym razem wszystkie media postanowiły relacjonować tą konferencję na żywo. Wówczas nie udało się połączyć z niektórymi naukowcami i przedstawić ustaleń. Do tej pory, na żadnym posiedzeniu, niezależnie od tego czy pojawiali się tam zaangażowani naukowcy, media nie interesowały się tym przekazem. A były zespoły, gdzie eksperci zjawiali się osobiście, a nie poprzez łącza. Dla mnie jest to zastanawiające, że tym razem na posiedzeniu zjawili się przedstawiciele prawie wszystkich mediów. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że osoby, który prezentują wyniki swoich prac, są nienawykłe do tego, że każde słowo musi być gruntownie przemyślane. Naukowcy do tej pory pewnie nie zetknęli się z tym, że wyciąga się jedno zdanie z kontekstu i wali się nim jak pałką po głowie. Oni są skupieni na swojej pracy. Bardzo żywo dyskutują między sobą. Nie dbają o formę, a dbają o treść. Natomiast w przypadku ataku, który na nich nastąpił nie zwrócono uwagi na treść, a na formę. Myślę, że jest to operacja zaplanowana i długotrwała, która zakończyła się tak, jak można było się spodziewać – chodziło o to, aby nigdy nie doszło do debaty między dwoma zespołami.

  Na przestrzeni ostatnich kilku dni obserwujemy, w mediach, tzw. głównego nurtu, coraz częstsze wypowiedzi o potencjalnym zakończeniu prac zespołu parlamentarnego Antoniego Macierewicza. Czemu ta nagonka jest coraz mocniejsza?

  To jest związane przede wszystkim z tym, co ten zespół ustalił i z tym, co zostanie zaprezentowane na konferencji smoleńskiej. Najbardziej istotnym dniem jest w tym przypadku poniedziałek, gdyż wtedy zostaną przedstawione aspekty techniczne związane z katastrofą. Czym więcej dokładnych ustaleń, podważających wartość raportu Millera, to ten atak jest coraz większy. To jest oczywiste, że gdyby zespół nie formułował nowych wniosków i nie posuwał się do przodu, to nikt by się nim nie zainteresował. […]

  http://wpolityce.pl/wydarzenia/65144-m-wassermann-ostatni-miesiac-mial-na-celu-doprowadzenie-do-osmieszenia-konferencji-smolenskiej-i-zniechecenia-uczestnikow-do-dalszego-angazowania-sie-nasz-wywiad

 4. emka pisze:

  Dostępne są już nagrania z całego przebiegu konferencji pod linkiem:
  http://www.popler.tv/KonferencjaSmolenska/62954#62954

 5. emka pisze:

  Zmarł prof. Andrzej Makowski członek Komitetu Naukowego II Konferencji Smoleńskiej
  Msza święta żałobna odprawiona zostanie 30 października o godz. 13.00 w kościele pw. św. Karola Boromeusza przy ul. Powązkowskiej 14 w Warszawie, po czym nastąpi odprowadzenie na Cmentarz Powązkowski.

  Po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 82 lat zmarł wybitny polski kartograf, prof. Andrzej Makowski, wieloletni wykładowca Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Jako członek Prezydium Komitetu Naukowego z ogromnym zaangażowaniem uczestniczył w pracach związanych z przygotowaniem II Konferencji Smoleńskiej. Był sygnatariuszem deklaracji poparcia dla Konferencji Smoleńskiej, w Komitecie Naukowym przewodniczył grupie dyscyplin Geodezja i Archeologia.

  Jego zainteresowana naukowo-badawcze koncentrowały się wokół problematyki technologii wydania map, grafiki mapy, percepcji treści i formy mapy oraz teorii barwy w zastosowaniu do kartografii i poligrafii. Podczas jubileuszu 80-lecia w 2011 r. dziękowano mu „za naukę miłości do kartografii”, podkreślano też jego estetyczne spojrzenie na mapę; malarstwo było bowiem jego drugą życiową pasją.

  Andrzej Makowski urodził się 23 października 1931 r. w Warszawie, gdzie ukończył Gimnazjum i Liceum im. gen. Jakuba Jasińskiego, a następnie studia inżynierskie w 1954 r. (pomiary podstawowe) i magisterskie w 1956 r. (specjalność: kartografia) na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Studiował również na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie (1958-62). Jednocześnie już od 1955 roku pracował na PW, najpierw jako asystent w Zakładzie Reprodukcji Kartograficznej, potem w Zakładzie Kartografii Instytutu Fotogrametrii i Kartografii, następnie jako starszy asystent (1959-65) i adiunkt (1965-77). Odbył wiele staży zawodowych w drukarniach. W 1966 r. obronił na macierzystej uczelni pracę doktorską zatytułowaną „Estetyczny i użytkowy aspekt barwy na mapie” napisaną pod kierunkiem prof. Felicjana Piątkowskiego. Zawarte w niej tezy przyniosły mu uznanie międzynarodowe. W roku 1976 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Jego rozprawa „Podstawa technologii barwy w kartografii” wprowadziła parametryzację barwy do metodyki opracowywania i produkcji map. W latach 1977-90 był zatrudniony na stanowisku docenta na PW, a od 1991 do 2000 r. – profesora nadzwyczajnego. W 1991 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk technicznych.

  Profesor Makowski współorganizował studia poligraficzne przy WGiK PW (1967-70). Został powołany na stanowisko dziekana tego wydziału w 1984 r., ale już rok później – odwołany z przyczyn politycznych. Senator Politechniki Warszawskiej w latach 1981-83, 1984-85 i 1990-93, zasłużony działacz NSZZ „Solidarność”. Od 1991 do 2003 roku był dyrektorem Instytutu Fotogrametrii i Kartografii oraz kierownikiem Zakładu Kartografii IFiK. Pełnił także inne ważne funkcje na uczelni. Ponadto aktywnie angażował się w prace Komitetu Geodezji PAN (przewodniczący Sekcji Kartografii w latach 1990-2003), przez wiele lat był również redaktorem naczelnym kwartalnika PAN „Geodezja i Kartografia”.

  Miał w dorobku prawie 300 publikacji naukowych. Pod jego kierunkiem powstało wzorcowe opracowanie cyfrowe – mapa topograficzna kraju w skali 1:10 000. Miał również spore osiągnięcia dydaktyczne; wypromował 9 doktorów. Kiedy do kartografii weszły technologie cyfrowe, doprowadził do skomputeryzowania laboratoriów Politechniki Warszawskiej. Profesor Makowski znany był z erudycji, wysokiej kultury osobistej i posługiwania się piękną polszczyzną.

  Jako członek Prezydium Komitetu Naukowego z ogromnym zaangażowaniem uczestniczył w pracach związanych z przygotowaniem II Konferencji Smoleńskiej. Był sygnatariuszem deklaracji poparcia dla Konferencji Smoleńskiej, w Komitecie Naukowym przewodniczył grupie dyscyplin Geodezja i Archeologia. W zmarłym tracimy wybitnego naukowca i autorytet w dziedzinie fotogrametrii tak potrzebny w dalszych pracach nad wykonaniem inwentaryzacji terenu Katastrofy Smoleńskiej.
  http://niezalezna.pl/47699-zmarl-prof-andrzej-makowski-czlonek-komitetu-naukowego-ii-konferencji-smolenskiej

 6. emka pisze:

  III Konferencja Smoleńska rozpocznie się w Warszawie w dniu 20 października 2014 roku. Szczegółowe informacje zawiera Komunikat Konferencyjny zobacz >Szczegóły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.