Zbrodnia w Ponarach

Film dokumentalny „Ponary” o największej masakrze ludności cywilnej na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej, czyli ludobójstwu, do którego doszło między lipcem 1941 a lipcem 1944 roku w Ponarach pod Wilnem. O zbrodni opowiadają świadkowie i historycy.
Józef Mackiewicz, Ponary – Baza >strona [2

 

 

Zapiski świadka – Kazimierza Sakowicza – pozwoliły bliżej poznać okoliczności okrutnego mordu. Odnalezione w szklanych butelkach, przez lata leżały zakopane w ogrodzie.

Na podstawie zapisków polskiego dziennikarza udało się odtworzyć wiele szczegółów zdarzeń. Oblicza się, że litewscy szaulisi wymordowali tam ponad 100 tysięcy osób. Większość z nich stanowili obywatele polscy pochodzenia żydowskiego, przetransportowani z getta wileńskiego oraz innych miejscowości Wileńszczyzny. Najprawdopodobniej uśmiercono ich ok. 80 tysięcy. W ponarskim lesie znalazła swój kres wielowiekowa historia żydowskiej diaspory miasta zwanego przez wyznawców judaizmu „Jerozolimą Lituanii”. W Ponarach zgładzono również warstwę przywódczą społeczności polskiej w Wilnie, przedstawicieli elit, profesorów uniwersytetu, naukowców, żołnierzy AK, księży, studentów. Zginęła większość działaczy młodzieżowej organizacji konspiracyjnej Związek Wolnych Polaków. Według różnych szacunków zastrzelonych Polaków mogło być od 12 do 20 tysięcy. Eksterminacja objęła też Cyganów i rosyjskich starowierców. Wśród ofiar znaleźli się również jeńcy sowieccy i litewscy komuniści .

http://www.tvp.pl/

 

Ponary

scenariusz i reżyseria: Grzegorz Górny. Produkcja 2003 rok

„Dokument w orginale ma ponad 30 minut, aby zmieścić go w dwóch częściach po 15 minut wyciąłem zbędną minutę głównie napisy końcowe i trochę zbędnego początku.” leszek0506

Cały film >http://www.tvp.pl/historia/rocznice-i-wydarzenia/ii-wojna-swiatowa/wideo/fakty/ponary-film-dokumentalny/481622

 

Adam Chajewski

Kłamstwo ponarskie

O ile zbrodnie niemieckie i sowieckie, a zwłaszcza zbrodnia katyńska, istnieją w polskiej świadomości historycznej, a zbrodnie ukraińskie – ludobójstwo UPA – z trudem się przebijają, o tyle zbrodnie litewskie w naszej zbiorowej pamięci są nieobecne.
Nie zaistniały mimo konsekwentnego ich przypominania, szczególnie zbrodni w Ponarach, przez środowiska związane rodzinnie czy emocjonalnie z Wileńszczyzną. Zasługi nie do przecenienia ma tu zwłaszcza Stowarzyszenie „Rodzina Ponarska” z nieodżałowaną śp. Heleną Pasierbską, autorką niezliczonej ilości wywiadów, wystąpień i publikacji, w tym wydanej w 1993 r. pracy „Ponary – największe miejsce kaźni koło Wilna (1941-1944)”, a także monografii z 1996 r. „Wileńskie Ponary”. Charakterystyczne dla stosunków w Polsce jest to, że rozszerzone wydanie tej monografii autorka opublikowała w 2005 r. własnym sumptem, ponieważ nie znalazła instytucji ani osób prywatnych, które byłyby skłonne wesprzeć tę inicjatywę.

Baza pod Wilnem

Timothy Snyder, autor fundamentalnej monografii „Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem”, przypomina, że na obszarze między Berlinem a Moskwą, który w latach 1933-1945 znalazł się pod panowaniem dwóch totalitarnych państw: Trzeciej Rzeszy i Związku Sowieckiego, zamordowano 14 milionów ludzi, w tym 5,5 miliona Żydów oraz 8 milionów ludzi innych narodowości. Wśród nich większość stanowili Polacy.
Mordowali Polaków Sowieci, mordowali ich Niemcy. Ci ostatni znaleźli gorliwych pomocników, czasami inspiratorów, a często wykonawców zbrodni w kolaborujących z nimi Ukraińcach, Litwinach, Białorusinach, Łotyszach.
Największą zbrodnią zorganizowaną przez okupacyjne władze niemieckie, ale wykonaną przez litewskie ochotnicze oddziały, była zbrodnia ponarska. W Ponarach pod Wilnem Niemcy zastali olbrzymie wykopy pod przygotowywaną w czasie okupacji sowieckiej bazę paliw płynnych. Olbrzymie doły wykorzystali jako masowe groby. W ciągu trzech lat – pierwsza egzekucja odbyła się 4 lipca 1941 r., ostatnie 3 i 4 lipca 1944 r. – zamordowano w Ponarach, według szacunków Heleny Pasierbskiej, 80 tysięcy Żydów i 20 tysięcy Polaków. Monika Tomkiewicz, autorka monografii o zbrodni ponarskiej wydanej przez IPN, obliczała liczbę ofiar na blisko 72 tysiące Żydów, 2 tysiące Polaków, 5 tysięcy jeńców sowieckich, 1 tysiąc osób określonych jako komuniści i aktywiści sowieccy, 40 Cyganów, a także nieznaną liczbę Rosjan, Białorusinów, Tatarów, a nawet Litwinów (komunistów oraz kilkudziesięciu żołnierzy i oficerów korpusu Plechavic˙iusa).
Początkowo między 4 a 20 lipca 1941 r. egzekucje przeprowadzali Niemcy (Einsatzkommando 9). Później zadanie to przejął specjalny oddział utworzony z ochotników litewskich, Ypatingasis bu-rys, przez Polaków nazywany strzelcami ponarskimi. Bazę osobową dla tej formacji stanowili szaulisi – członkowie przedwojennej paramilitarnej organizacji – Związku Strzelców Litewskich (Lietuvos S˙auliu Sajunga). Strzelcy, umundurowani po wojskowemu, na czapkach początkowo hańbili Pogoń, później nosili tam trupie główki. Oddział ten z czasem osiągnął liczebność kilkuset osób, praktycznie wyłącznie Litwinów.

Polska elita

Przez cały ten okres w Ponarach ginęli Polacy: przedstawiciele wileńskiej inteligencji, m.in. profesorowie Uniwersytetu Stefana Batorego Kazimierz Pelczar i Mieczysław Gutowski, adwokaci, m.in. Stanisław Węsłowski, księża, w tym Romuald Świrkowski, proboszcz parafii Świętego Ducha w Wilnie, dyrektor Akcji Katolickiej, i ks. Tadeusz Zawadzki, proboszcz parafii św. Piotra i Pawła, popularny aktor Karol Wyrwicz-Wichrowski, uczestnicy polskiej konspiracji – młodzież ze Związku Wolnych Polaków (ok. 90 aresztowanych wymordowano w egzekucjach 5, 12 i 13 maja 1942 r.), członkowie tzw. komórki legalizacyjnej, środowisko pisma „Niepodległość”, ale także przypadkowi, w nic niezaangażowani – ci, co znaleźli się w złym miejscu, w złym czasie.
Zbrodnia ponarska była największą, ale nie jedyną zbrodnią popełnioną przez litewskie formacje kolaborujące z Niemcami, tj. Saugumo policija (Sauguma), Lietuvos Ve.tine. Rinktine. (Korpus Plechavic˙iusa) i Ypatingasis bu-rys. Wielokrotnie dochodziło do represji, w tym mordów na ludności cywilnej. Najliczniejsza, jeśli chodzi o liczbę pomordowanych, to zbrodnia w Święcianach. 19 i 20 maja 1942 r. w odwecie za zabicie przez partyzantkę sowiecką trzech funkcjonariuszy niemieckich oddziały policji litewskiej rozstrzelały co najmniej 450 Polaków.
Do dramatycznych wydarzeń doszło 20 i 23 czerwca 1944 r. w Glinciszkach i Dubinkach. 20 czerwca w Glinciszkach oddział policji litewskiej w odwecie za śmierć czterech litewskich policjantów w starciu z 5. Wileńską Brygadą AK zabił 39 Polaków, nie szczędząc dzieci i starców. W odwecie 23 czerwca oddział Armii Krajowej przeprowadził pacyfikację wsi Dubinki, skąd głównie pochodzili litewscy policjanci. W jej trakcie zginęło 27 osób.

Nierozliczona przeszłość

Prawda o zbrodniach na polskiej ludności jest znana, wiadomo, kto i kogo mordował, wszystkie te tragiczne wydarzenia są w jakiś sposób na Litwie upamiętnione, ale o pamięć musieli zadbać sami Polacy, nie władze litewskie. Na przykład tablice w Ponarach informują, że hitlerowcy wymordowali tam obywateli sowieckich. O pomordowanych Polakach pamiętali nasi rodacy na Litwie, w roku 1990 stawiając krzyż i tablicę z napisem: „Pamięci wielu tysięcy Polaków pomordowanych w Ponarach, w hołdzie Rodacy Ziemi Wileńskiej”.
22 października 2000 r. w Ponarach poświęcono nowy metalowy krzyż oraz dwie tablice, jedną z napisem: „Żołnierze Armii Krajowej, Polskiego Państwa Podziemnego, polska inteligencja i młodzież, którzy oddali życie za wolność ojczystej ziemi”, drugą z nazwiskami 329 zidentyfikowanych polskich ofiar. W skierowanym do uczestników uroczystości liście ówczesny polski premier Jerzy Buzek napisał: „Stajemy dziś wobec trudnej prawdy Ponar, prawdy przez wiele lat przemilczanej i zapomnianej. Obok kłamstwa katyńskiego istniało przez lata kłamstwo Ponar – jakże tragiczna śmierć i ofiara, której wielu nie chce dziś pamiętać. Zbrodnia, która została dokonana w Ponarach, stanowi dla nas, Polaków, także trudny dylemat w stosunkach między narodem polskim i narodem litewskim. Nie możemy udawać, że mordu dokonali nieznani sprawcy. W większości są oni znani z imienia i nazwiska”.
Niestety, nie wszyscy Polacy tak uważają. Zapytany: „Czy Polska domaga się od niepodległej Litwy ustosunkowania do zbrodni ponarskiej?”, ówczesny marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski powiedział: „Nie. Między innymi dlatego, że ta formacja kolaboracyjna, wyspecjalizowana w masowych mordach, nie reprezentowała państwa litewskiego. (…) Polska była jednym z nielicznych państw bez Quislinga. Nam byłoby więc łatwo obarczać inne państwa odpowiedzialnością za kolaborację – czy to z hitlerowcami, czy z Sowietami. Ale nie sądzę, żeby dziś miało to sens. (…) Mamy natomiast prawo oczekiwać od współczesnych Litwinów i państwa litewskiego potępienia i odcięcia się od formacji kolaboracyjnych i ukarania sprawców zbrodni” („Gazeta Wyborcza”, 17.06.2009 r.).
Zaskakująco brzmią powyższe słowa w ustach polityka, który dziś, w kontekście Jedwabnego, uważa Polaków za naród sprawców. Nie wygląda jednak, by współcześni Litwini i państwo litewskie zamierzało spełnić te – minimalistyczne przecież – postulaty ówczesnego marszałka, a dzisiejszego prezydenta. Zasadniczo Litwa jest państwem, które nie podjęło starań, by rozliczyć się z haniebnymi czy niegodnymi kartami swojej historii. Jeśli już coś w tej sprawie uczyniono, to niewiele… i praktycznie wyłącznie w stosunku do Żydów. Do antypolskich posunięć politycy litewscy nawiązują w tonie aprobatywnym, zaś litewscy nauczyciele jawnie głoszą agresywny antypolonizm.
Wprawdzie rok temu premier Litwy Andrius Kubilius zaprosił do Wilna przedstawicieli Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, waszyngtońskiego Muzeum Holocaustu, instytutu Yad Vashem i Muzeum Stutthof, by zastanowić się nad koncepcją reorganizacji miejsca pamięci w Ponarach. Jednak o jakichkolwiek działaniach w kwestii odkłamania Ponar nie słychać. Rezultaty innych rozmów między Polakami a Litwinami czy to w kwestii pisowni polskich nazwisk, czy też reformy oświaty nie napawają też zbytnim optymizmem.

Adam Chajewski, wiceprezes Federacji Organizacji Kresowych

http://www.naszdziennik.pl/

***

Fragmenty książki Heleny Pasierbskiej „Wileńskie Ponary”. Jest to monografia o największym miejscu kaźni na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej w okresie okupacji hitlerowskiej w latach 1941-1944. Została opracowana na podstawie dokumentów archiwalnych, informacji rozproszonych w różnych ludzkich wspomnieniach z myślą o tysiącach Polaków, w tym żołnierzach Armii Krajowej, którzy ponieśli śmierć w Ponarach.

„Z Wilna prowadziła dziesięciokilometrowa droga śmierci, z której nikt nie wracał. W Ponarach urządzono miejsce kaźni, obóz śmierci ogrodzony czterometrową siatką, a strzegły go specjalne jednostki policyjno-wojskowe…

W pobliżu bramy była drewniana budka jako magazyn na cement i łopaty. Więźniowie polityczni byli przewożeni ciężarówkami przykrytymi brezentem, a Żydów prowadzono na pieszo…

10 lipca 1942 roku rozstrzelano w Ponarach 400 Cyganów, którzy byli traktowani na równi z Żydami, jak i prawosławnych starowierców…

Wiele osób najpierw męczono w kazamatach Łukiszek i w piwnicach gestapo przy ulicy Ofiarnej. Często maltretowano ich nawet nad dołem śmierci obiecując dla pozyskania nowych zeznań ułaskawienie, ale nigdy nikt nie wyszedł stamtąd z życiem”.

„Delegatura Rządu Polskiego RP Departament Informacji i Prasy Sekcja Wschodnia informowała dnia 28 marca 1944 roku Rząd w Londynie że: (AAN, sygn. 202/II-73, k.27, 30, 31).”

„W ciągu marca oprócz oficjalnego terroru przeprowadzono przy użyciu sił policyjnych litewskich i niemieckich, oprócz stałych aresztowań i łapanek, które trwały bez przerwy całymi tygodniami — zanotować należy stałe ataki ukrytego terroru, wyrażającego się przede wszystkim w napadach Litwinów, zwłaszcza zaś żołnierzy litewskich, na Polaków…”

DALEJ

strona [2] Józef Mackiewicz, Ponary – Baza

 • Facebook
 • email
 • PDF
 • Twitter
 • Wykop
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Bookmarks
 • Grono.net
 • Ulubione
 • Śledzik
Ten wpis został opublikowany w kategorii Eseje, Historia, II wojna światowa, Teatr TV, film i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

5 odpowiedzi na „Zbrodnia w Ponarach

 1. Edward Snopek pisze:

  Ponary – sł NN – refren J K Mackiewicz – muz i wyk E Snopek
  https://www.youtube.com/watch?v=8OKnlA6QeFY

 2. Jerzy pisze:

  Zbrodnia w Ponarach woła o pomstę do Nieba. Kwitnący do dzisiaj szowinizm litewski i ciemna, żmudzka myśl morderców z Ponar, nie doczekała się jednoznacznego potępienia przez społecznośc polską, europejską i światową. Zbrodnia ta ciąży i będzie ciążyła na stosunkach polsko-litewskich. Za dobro kultury i braterstwo życia, ciemny Żmudzin ze swoją zgniłą ideologią zapłacił mordem . Musimy o tym pamiętac i uczyc tej pamięci nasze dzieci i wnuków.

 3. marat pisze:

  O Katyniu wiemy wiele.O zbrodniach UPA na Wołyniu wiemy wiele.A o Ponarach
  prawie nic.To jest niewytłumaczalne.Nie ważne czy ginęli tam żydzi,Polacy,Litwini czy innej narodowości.Ważne,że nie należy zapominać o zbrodniach i zbrodniarzach. My sami nie wiemy co nas czeka jutro!.
  Ludzie podobnie jak inne zwierzęta,mrówki,pszczoły,surikatki hieny,wilki,małpy itp.mają zakodowaną konieczność walki o posiadanie korzysniejszego terenu i lepszych warunków egzystencji. A co my mamy? – stała walka o władzę i grube pieniądze i to nie tylko w naszym kraju,ale na całym świecie.Smutne to,ale taka jest prawda.

 4. ktoś pisze:

  Mam dziwne przeczucie, że ktoś się tym zajmie. Proszę o modlitwę w tej intencji. Polacy ginący z rąk niemieckich, sowieckich, litewskich, ukraińskich zasługują na pamięć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.