Jan Paweł II błogosławiony Karol Wojtyła

Karol Józef  Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach, niewielkim miasteczku nieopodal Krakowa, jako drugi syn Emilii z Kaczorowskich i Karola Wojtyłów. Został ochrzczony w kościele parafialnym 20 czerwca 1920 r. przez ks. Franciszka Żaka, kapelana wojskowego. Rodzice nadali imię Karolowi na cześć ostatniego cesarza Austrii bł. Karola Habsburga.

strona [2] Fragmenty książki „Pamięć i tożsamość”

zobacz: Film „Papież – Polak”, dokument Aliny Czerniakowskiej

Ród Wojtyłów, z którego wywodzi się Jan Paweł II, sięga swoimi korzeniami końca XVIII wieku. W 1788 r., w Czańcu na Podbeskidziu urodził się Bartłomiej Wojtyła. Niektóre z jego dzieci zostały w Czańcu, inne przeniosły się do Lipnika, Kęt, Hałcnowa, Bielska, Andrychowa i Wadowic.Ród Kaczorowskich pochodzi z Michałowa k/Szczebrzeszyna..

Rodzina Wojtyłów żyła skromnie. Jedynym źródłem utrzymania była pensja ojca , wojskowego urzędnika w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w stopniu porucznika. Edmund, brat Karola, studiował medycynę w Krakowie i został lekarzem. Wojtyłowie mieli jeszcze jedno dziecko – Olgę, która zmarła zaraz po urodzeniu.

W dzieciństwie Karola nazywano najczęściej zdrobnieniem imienia – Lolek. Uważano go za chłopca utalentowanego i wysportowanego.

13 kwietnia 1929 r. zmarła matka Karola a trzy lata później, w 1932 r., w wieku 26 lat, zmarł na szkarlatynę brat Edmund. Chorobą zaraził się od swojej pacjentki w szpitalu w Bielsku.

Od września 1930 r. Karol rozpoczął naukę w 8-letnim Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Jadowity w Wadowicach. Nie miał żadnych problemów z nauką, już w tym wieku, według jego katechetów, wyróżniała go także ogromna wiara.

14 maja 1938 r. Karol zakończył naukę w gimnazjum otrzymując świadectwo maturalne z oceną celującą, następnie wybrał studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W lutym 1940 r. poznał osobę ważną dla swego rozwoju duchownego. Był to Jan Tyranowski, który prowadził dla młodzieży męskiej koło wiedzy religijnej. Uczestniczący w nim Wojtyła poznał wówczas i po raz pierwszy czytał pisma św. Jana od Krzyża.

18 lutego 1941 r. po długiej chorobie zmarł ojciec Karola. W 1942 i 1943 r. jako reprezentant krakowskiej społeczności akademickiej udawał się do Częstochowy, by odnowić śluby jasnogórskie.

Wojna odebrała Karolowi możliwość kontynuowania studiów, zaczął więc pracować jako pracownik fizyczny w zakładach chemicznych Solvay. Początkowo w kamieniołomie w Zakrzówku a potem w oczyszczalni sody w Borku Fałęckim.

W tym okresie Karol związał się też z polityczno-wojskową katolicką organizacją podziemną Unia, która starała się między innymi ochraniać zagrożonych Żydów.

W 1942 r. postanowił studiować teologię i wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie gdzie 1 listopada 1946 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W tym samym czasie rozpoczął w konspiracji studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W okresie od kwietnia 1945 r. do sierpnia 1946 r. Karol pracował na uczelni jako asystent i prowadził seminaria z historii dogmatu.

13 października 1946 r. alumn Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie Karol Wojtyła został subdiakonem, a tydzień później diakonem. Już 1 listopada 1946 r. kard. Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola na księdza. 2 listopada jako neoprezbiter odprawił Mszę św. prymicyjną w krypcie św. Leonarda w katedrze na Wawelu.

15 listopada Karol wraz z klerykiem Stanisławem Starowiejskim poprzez Paryż wyjechał do Rzymu, aby kontynuować studia na Papieskim Międzynarodowym Athenaeum Angelicum (obecnie Papieski Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu) w Rzymie. Podczas studiów zamieszkiwał w Kolegium Belgijskim, gdzie poznał wielu duchownych z krajów frankofońskich oraz USA. W 1948 r. ukończył studia z dyplomem summa cum laude.

W lipcu 1948 r. na okres 7 miesięcy Karol został skierowany do pracy w parafii Niegowić, gdzie spełniał zadania wikarego i katechety.

W marcu 1949 r. został przeniesiony do parafii św. Floriana w Krakowie. Tam założył chór gregoriański, z którym wkrótce przygotował i odśpiewał mszę „De Angelis” („O Aniołach„). Swoich chórzystów zaraził pasją i miłością do gór – razem przewędrowali Gorce, Bieszczady i Beskid. Organizowali także spływy kajakowe na Mazurach. W Krakowie otrzymał też w końcu tytuł doktora teologii i uzyskawszy urlop na pracę naukową 1951-1953 rozpoczął pisanie pracy habilitacyjnej, która, mimo że w 1953 roku przyjęła ją Rada krakowskiego Wydziału Teologicznego, została odrzucona przez Ministerstwo Oświaty i tytułu docenta Karol Wojtyła nie uzyskał (uzyskał go dopiero w 1957 r.). W roku 1956 objął za to katedrę etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.  W 1958 r. Karol Wojtyła został mianowany biskupem tytularnym Umbrii, a także biskupem pomocniczym Krakowa. Konsekracji biskupiej ks. Karola Wojtyły dokonał 28 września 1958 r. w katedrze na Wawelu metropolita krakowski i lwowski, arcybiskup Eugeniusz Baziak. Współkonsekratorami byli biskup Franciszek Jop i Bolesław Kominek. Wtedy też powstały jego najgłośniejsze prace, które przyniosły mu sławę wśród teologów – „Miłość i odpowiedzialność” (1960) oraz „Osoba i czyn” (1969). W 1962 r. został krajowym duszpasterzem środowisk twórczych i inteligencji. Na okres biskupstwa Karola przypadły także obrady Soboru Watykańskiego II, w których aktywnie uczestniczył.

Jako biskup przyjął, zgodnie z obyczajem, hasło przewodnie swej posługi „Totus Tuus” (łac. „Cały Twój”), kierował je do Matki Chrystusa.

30 grudnia 1963 r. Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. Podczas konsystorza 26 czerwca 1967 r. został nominowany kardynałem. 29 czerwca 1967 r. otrzymał w kaplicy Sykstyńskiej od papieża Pawła VI czerwony biret, a jego kościołem tytularnym stał się kościół św. Cezarego Męczennika na Palatynie.

Jako pasterz diecezjalny starał się ogarniać swą posługą wszystkich potrzebujących. Wizytował parafie, odwiedzał klasztory. W 1965 r. otworzył proces beatyfikacyjny siostry Faustyny Kowalskiej. Z chęcią jeździł na Podhale i w Tatry. Utrzymywał dobry i ścisły kontakt z inteligencją krakowską, zwłaszcza ze środowiskiem naukowym i artystycznym.

Zyskał dojrzałość jako myśliciel, sięgając do rozległej tradycji filozoficznej, lecz też do Biblii i do mistyki (zawsze był mu bliski święty Jan od Krzyża) i budując harmonijnie koncepcję z pogranicza filozofii oraz teologii: człowieka jako integralnej osoby. Stał się znanym poza Polską autorytetem. Był obok Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, najważniejszą postacią Episkopatu Polski. Z, nazwanym tak przez siebie, „prymasem Tysiąclecia”, ściśle współpracował, okazując szacunek dla jego doświadczenia i mądrości.

 

Na zwołanym po śmierci Jana Pawła I konklawe w roku 1978 Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II. Wynik wyboru ogłoszono 16 października o godz. 16:16.

Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym, po 455 latach biskupem Rzymu, nie będącym Włochem. Wybór na głowę Kościoła osoby z kraju socjalistycznego wpłynął znacząco na wydarzenia w Europie wschodniej i Azji w latach 80. XX w.

Osobistym sekretarzem Jana Pawła II przez cały pontyfikat był arcybiskup Stanisław Dziwisz.

Podczas jego pontyfikatu ponad 300 milionów ludzi przeszło na katolicyzm.

Pontyfikat Jana Pawła II był drugi co do długości w dziejach Kościoła. Najdłużej – 32 lata ? sprawował swój urząd Pius IX (nie licząc pontyfikatu Piotra – pierwszego następcy Jezusa).
Podczas wszystkich pielgrzymek przebył ponad 1,6 miliona kilometrów, co odpowiada 40-krotnemu okrążeniu ziemi wokół równika i czterokrotnej odległości między ziemią a księżycem. Jan Paweł II odbył 102 pielgrzymki zagraniczne podczas których odwiedził 135 krajów i 142 podróże na terenie Włoch, podczas których wygłosił 898 przemówień. Z 334 istniejących rzymskich parafii, odwiedził 301. Jego celem było dotarcie do wszystkich parafii, zabrakło niewiele.

Papież Jan Paweł II mianował 232 kardynałów (w tym 9 Polaków), beatyfikował 1318 błogosławionych (w tym 154 Polaków) i kanonizował 478 świętych.

Ojciec Święty napisał 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji oraz 43 listy apostolskie.

Wprawdzie już począwszy od Jana XXIII papiestwo zaczęło rezygnować z niektórych elementów ceremoniału, jednakże dopiero Jan Paweł II zniwelował większość barier, przyjmując postawę papieża bliskiego wszystkim ludziom, papieża – apostoła.

Papież chętnie spotykał się z młodymi ludźmi i poświęcał im dużo uwagi. Na spotkanie w Rzymie 31 marca 1985 r., który ONZ ogłosiło Międzynarodowym Rokiem Młodzieży napisał list apostolski na temat roli młodości jako okresu szczególnego kształtowania drogi życia, a 20 grudnia zapoczątkował tradycję Światowych Dni Młodzieży. Odtąd co roku przygotowywał orędzie skierowane do młodych, które stawało się tematem tego międzynarodowego spotkania, organizowanego w różnych miejscach świata (np. w 1991r. w Częstochowie).

Jan Paweł II od początku lat 90. cierpiał na postępującą chorobę Parkinsona. Mimo licznych spekulacji i sugestii ustąpienia z funkcji, które nasilały się w mediach zwłaszcza podczas kolejnych pobytów papieża w szpitalu, pełnił ją aż do śmierci. Nagłe pogorszenie stanu zdrowia Papieża rozpoczęło się 1 lutego 2005 r. Przez ostatnie dwa miesiące życia Jan Paweł II wiele dni spędził w szpitalu i nie udzielał się publicznie. Przeszedł grypę i zabieg tracheotomii, wykonany z powodu niewydolności oddechowej. W czwartek 31 marca wystąpiły u Ojca Świętego silne dreszcze ze wzrostem temperatury ciała do 39,6°C.

Był to początek wstrząsu septycznego połączonego z zapaścią sercowo-naczyniową. Uszanowano wolę papieża, który chciał pozostać w domu. Podczas mszy przy jego łożu, którą Jan Paweł II koncelebrował z przymkniętymi oczyma, kardynał Marian Jaworski udzielił mu sakramentu namaszczenia. 2 kwietnia o godz. 7.30 papież zaczął tracić przytomność a o godz. 19.00 wszedł w stan śpiączki. Monitor wykazał postępujący zanik funkcji życiowych.

O godz. 21.37 osobisty papieski lekarz Renato Buzzonetti stwierdził śmierć Jana Pawła II. Ojciec Święty Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku po zakończeniu Apelu Jasnogórskiego, w pierwszą sobotę miesiąca i wigilię Święta Miłosierdzia Bożego, w 9666 dniu swojego pontyfikatu. W ciągu ostatnich dwóch dni życia towarzyszyli mu nieustannie wierni z całego świata.

Pogrzeb Jana Pawła II odbył się w piątek 8 kwietnia 2005 roku, w którym uczestniczyło na placu św. Piotra ok. 300 tys. wiernych oraz 200 prezydentów i premierów a także przedstawiciele wszystkich wyznań świata, w tym duchowni islamscy i żydowscy. Po zakończeniu nabożeństwa żałobnego, w asyście tylko duchownych z najbliższego otoczenia, papież został pochowany w podziemiach bazyliki św. Piotra, w krypcie Jana XXIII, beatyfikowanego w 2000 roku.

13 maja 2005 roku następca Jana Pawła II, papież Benedykt XVI zezwolił na natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, udzielając dyspensy od pięcioletniego okresu oczekiwania od śmierci kandydata, jaki jest wymagany przez prawo kanoniczne. Formalny proces rozpoczął się 28 czerwca 2005 roku, kiedy zaprzysiężeni zostali członkowie Trybunału Beatyfikacyjnego. Postulatorem został polski ksiądz Sławomir Oder. 2 kwietnia 2007 roku. zakończyła się faza diecezjalna procesu i wszystkie akta zostały przekazane do watykańskiej Kongregacji ds. kanonizacyjnych.

http://www.rzym.org/

 

Jeden z pierwszych wierszy Karola Wojtyły

Emilii matce mojej

Nad Twoją białą mogiłą
Białe kwitną życia kwiaty-
– o, ileż lat to już było
bez Ciebie – duchu skrzydlaty –

Nad Twoją białą mogiłą
Od lat tylu już zamkniętą,
spokój krąży z dziwną siłą,
z siłą, jak śmierć niepojętą.

Nad Twoją białą mogiłą,
Cisza jasna promienieje,
Jakby w górę coś wznosiło,
Jakby krzepiło nadzieję.

Nad Twoją białą mogiłą
Klęknąłem ze swoim smutkiem-
o, jak to dawno już było
jak się dziś zdaje malunkiem.

Nad Twoją białą mogiłą
O Matko – zgasłe kochanie
Me usta szeptały bezsiłą:
-Daj wieczne odpoczywanie-

 

 

Beatyfikacja Jana Pawła II

Benedykt XVI promulgował dekrety Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, w tym dotyczącego cudu przypisywanego wstawiennictwu Sługi Bożego Jana Pawła II.

Jak poinformował rzecznik Stolicy Apostolskiej, ksiądz Federico Lombardi SJ, uroczystościom beatyfikacyjnym będzie przewodniczyć w Watykanie osobiście Benedykt XVI w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, 1 maja 2011 roku.

 

Dzisiaj o godz. 11 Benedykt XVI przyjął na audiencji prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kard. Angelo Amato. Papież promulgował przygotowany przez tę dykasterię dekret o autentyczności cudownego uzdrowienia francuskiej zakonnicy, s. Marie-Simone Pierre Normand, przypisywanego wstawiennictwu Jana Pawła II. Chodzi o jej niewytłumaczalne z medycznego punktu widzenia nagłego ustąpienia objawów zaawansowanej choroby Parkinsona.

Beatyfikacja Jana Pawła II odbyła się w Watykanie 1 maja 2011 roku.

Oto kalendarium procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II:

Rok 2005

2 kwietnia – o godz. 21.37 -w czasie I Nieszporów święta Miłosierdzia Bożego- w swym pokoju w Watykanie zmarł Jan Paweł II. Jego odejściu do wieczności towarzyszą modlitewnie wielkie rzesze wiernych na Placu św. Piotra, a za pośrednictwem stacji telewizyjnych, obecnych tam i śledzących na bieżąco przebieg wydarzeń, również miliony ludzi na całym świecie.

Hołd zmarłemu przed jego trumną wystawioną w bazylice św. Piotra do czasu pogrzebu złożyło ponad 3 mln osób z całego świata, którzy stali często wiele godzin w ogromnej kolejce, by przez chwilę popatrzeć po raz ostatni na jego doczesne szczątki i pomodlić się za niego.

8 kwietnia -na Placu św. Piotra uroczysty pogrzeb Ojca Świętego pod przewodnictwem dziekana Kolegium Kardynalskiego kard. Josepha Ratzingera. Obecne są oficjalne delegacje 169 państw, w tym 69 głów państw (wśród nich 10 monarchów) i 17 szefów rządów oraz ponad 100 tys. osób, którym udało się dostać na Plac. Wśród wiernych widać transparenty z napisem „Santo subito”, czyli „Święty natychmiast” – w ten sposób ludzie dali wyraz swemu szacunkowi i miłości do zmarłego oraz przekonaniu, że swoim życiem zasłużył na wyniesienie na ołtarze.

9 maja – reskrypt (dokument) prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. José Saraivy Martinsa, informujący, że nowy papież Benedykt XVI zezwolił na odstąpienie od wymaganego przez przepisy kościelne okresu 5 lat od śmierci danej osoby i na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II od zaraz. Oficjalne ogłoszenie tego dokumentu nastąpiło 13 maja podczas spotkania nowego papieża z duchowieństwem rzymskim w bazylice św. Jana na Lateranie, wywołując długotrwałą owację zgromadzonych.

18 maja –  85. urodziny Jana Pawła II – edykt kard. Camillo Ruiniego, wikariusza generalnego Jego Świątobliwości dla diecezji rzymskiej, który ?zachęca wszystkich i poszczególnych wiernych, aby nas informowali bezpośrednio bądź przekazywali Trybunałowi Diecezjalnemu Wikariatu Rzymu (…) wszelkie informacje, które mogą zawierać jakiekolwiek elementy przemawiające na korzyść bądź przeciwko opinii świętości wspomnianego sługi Bożego.

Dokument ten wisiał odtąd dwa miesiące na bramie Wikariatu Rzymu, a także Krakowskiej Kurii Metropolitalnej oraz został ogłoszony na łamach rzymskiego informatora diecezjalnego „Rivista Diocesana” i dzienników „Osservatore Romano” i „Avvenire”.

28 czerwca – oficjalne rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego w diecezji rzymskiej; postulatorem sprawy zostaje mianowany ks. Sławomir Oder (ur. 7 sierpnia 1960 w Chełmży, wyświęcony 14 maja 1989 dla diecezji toruńskiej; doktor obojga praw, przewodniczący Trybunału Apelacyjnego Wikariatu Rzym), który wcześniej był m.in. postulatorem sprawy bł. ks. Stefana Frelichowskiego, kapłana-męczennika, beatyfikowanego przez Jana Pawła II w 1999 r.

4 listopada – rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego w archidiecezji krakowskiej, w katedrze na Wawelu pierwsze posiedzenie Trybunału Rogacyjnego pod przewodnictwem bp. Tadeusza Pieronka.

2006

29 stycznia – w wypowiedzi dla włoskiego radia RAI ks. Sł. Oder potwierdził pogłoski, że ustalono już cud, który będzie podstawą do wyniesienia papieża Polaka na ołtarze.

1 kwietnia – w katedrze na Wawelu zakończono proces rogatoryjny w archidiecezji krakowskiej, połączony z ingresem kardynalskim metropolity krakowskiego. W kazaniu wygłoszonym podczas Mszy św. ujawnił on, że w toku procesu przesłuchano ponad stu świadków.

27 maja – podczas pobytu w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach swej podróży apostolskiej do Polski Ojciec Święty wyraził nadzieję na „rychłą beatyfikację i kanonizację Jana Pawła II”.

2007

23 marca – trybunał diecezjalny w Rzymie, badający sprawę uzdrowienia jednej z francuskich zakonnic za wstawiennictwem papieża Polaka, potwierdził fakt zaistnienia cudu, nie ujawniając na razie żadnych danych o niej (poza wiekiem – ma ona 40 lat). (Później podano, że nosi ona imiona zakonne Marie-Simone Pierre i należy do zgromadzenia Małych Sióstr Macierzyństwa Katolickiego.) Po niespodziewanym uzdrowieniu, o które jej współsiostry modliły się za wstawiennictwem Zmarłego, powróciła ona do pracy w szpitalu dziecięcym.

Ks. Oder poinformował jednocześnie, że istnieje kilkaset świadectw dotyczących uzdrowień za wstawiennictwem Jana Pawła II. Trybunał beatyfikacyjny jest na etapie przygotowywania kolejnych procesów dotyczących cudów.

2 kwietnia – w Bazylice św. Jana na Lateranie, w obecności wikariusza generalnego Rzymu kard. Camillo Ruiniego, nastąpiło zamknięcie procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezji rzymskiej, po czym przekazano całą dokumentację sprawy Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Jeszcze żaden proces tego rodzaju na poziomie diecezji w naszych czasach nie rozpoczął się tak szybko po śmierci danego kandydata na ołtarze i nie zakończył się w ciągu niespełna dwóch lat od jego otwarcia.

2009

13 maja – komisja teologów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych wydała pozytywną opinię w sprawie heroiczności cnót Jana Pawła II.

16 listopada – w watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych obradowała komisja kardynałów w sprawie beatyfikacji Jana Pawła II. Na zakończenie przegłosowano decyzję o skierowaniu do Benedykta XVI prośby o wyniesienie polskiego papieża na ołtarze. Do całkowitego zakończenia procesu beatyfikacyjnego potrzebne jest promulgowanie (zatwierdzenie) przez Ojca Świętego dekretów: o heroiczności cnót Jana Pawła II i o uznaniu cudu przypisywanego jego wstawiennictwu.

19 grudnia – Benedykt XVI podpisał dekret o uznaniu heroiczności cnót Jana Pawła II, który zamyka zasadniczą część jego procesu beatyfikacyjnego.

Grudzień 2010 – posiedzenie Komisji Lekarskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych
– posiedzenie Komisji Teologicznej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych

Styczeń 2011

12 stycznia 2011 – posiedzenie kardynałów i biskupów – członków Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, którzy wyrazili opinię pozytywną na temat przypisywanego wstawiennictwu Sługi Bożego, Jana Pawła II.

Litania do bł. Jana Pawła II

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo – módl się za nami.
Błogosławiony Janie Pawle, módl się za nami.
Zanurzony w Ojcu bogatym w miłosierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem
Całkowicie oddany Maryi,
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,
Następco Piotra i Sługo Sług Bożych,
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
Ojcze Soboru i Wykonawco jego wskazań,
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,

Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Świadku wiary, nadziei i miłości,
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji miłości,
Głosicielu Nowej Ewangelizacji,
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,
Papieżu Bożego Miłosierdzia,
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,

Bracie i Mistrzu kapłanów,
Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrześcijańskich,
Umocnienie małżonków,
Obrońco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Głosicielu prawdy o godności człowieka,
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,
Uosobienie pracowitości,
Zakochany w krzyżu Chrystusa,
Przykładnie realizujący powołanie,
Wytrwały w cierpieniu,
Wzorze życia i umierania dla Pana,

Upominający grzeszników,
Wskazujący drogę błądzącym,
Przebaczający krzywdzicielom,
Szanujący przeciwników i prześladowców,
Rzeczniku i Obrońco prześladowanych,
Wspierający bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzający więźniów,
Umacniający słabych,
Uczący wszystkich solidarności,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, błogosławiony Janie Pawle.
Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:
Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa błogosławionego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wirtualne zwiedzanie bazyliki św. Jana w Watykanie

DALEJ

strona [2] Fragmenty książki „Pamięć i tożsamość”

 • Facebook
 • email
 • PDF
 • Twitter
 • Wykop
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Bookmarks
 • Grono.net
 • Ulubione
 • Śledzik
Ten wpis został opublikowany w kategorii Eseje, Historia, II wojna światowa, III RP, Lata PRL, Po 1980 i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

30 odpowiedzi na „Jan Paweł II błogosławiony Karol Wojtyła

 1. Jak pisze:

  wow użyłam to do prezentacji

 2. JAN PAWEŁ II

  Urbi et Orbi
  milczące przekazał,
  nim przyjął sakrament
  gdzie wznosił
  się ból.
  Zanika oddech
  w Stolicy Piotrowej
  paciorki różańców
  budzą ze snu.
  Niech się
  zanurzy myśl
  w twojem sercu,
  i boską świadomość
  oddzieli od : JA
  spocznij w Madonnie
  w Królowej Polski
  za osiemdziesiąt cztery
  przejrzystych lat.

  Zabrze,02.04.2005 r. Uwaga godzina 21,30
  „Hanik” Jan Majowski

 3. GROMNICZNA GOŁĘBICA

  Zamilkła audiencja
  w Świątyni światłości.
  Plac Piotrowy
  opuszczał tłum.
  W oknie puszystym
  „klepsydra”
  bez daty
  biała gołębica
  pukała
  do szyb.

  Skrzidełkoma
  koiła
  rame pokoju
  czekała
  na drżąca
  Papieża dłoń
  późnij usiadła
  w Klinice Gemelli
  Jan Paweł II
  obudził się „SNU”.

  Zabrze, 02.02.2005 r.
  „Hanik” Jan Majowski Szpilowyhajama z Lublina

 4. Johannes Paulus

  Zanurzam oddych
  w Santo Subito,
  co jest sklepieniem
  Bałtyku Tatr,
  Królowa Polski
  łzawi glebę
  i ta co Smoleński
  ubrali kult.
  Majowa Jutrzenka
  wznosi Karola
  Benedykt XVI
  składa hołd,
  credo światłości
  arkąWojtyły
  Przekroczyć Próg Nadziei
  zakłóca dzień.

  Lublin,01 maj 2011 r. „Hanik” Jan Majowski

 5. Miało być!

  Johannes Paulus II

 6. yuhma pisze:

  Cześć Szpilowy. Dawno Cię nie było.
  Co to znaczy:
  „i ta co Smoleński
  ubrali kult”?
  Weź coś tu popraw, bo nie wiadomo, o co Ci chodzi.

 7. Witaj @yuhma

  Nie moga już tego zmienic. Szanowny Leszek Mikrut Dziennikarz Obywatelski z MM-Lublin juz tyn wiersz Watykanie puścioł, 30 kwietnia 2011 r.

  Królowa Polski łzawi glebę = Królowa Polski nazwałem WISŁA
  i ta co Smoleński ubrali kult=To jest druga Królowa Polski Madonna Częstochowska
  została „ubrana” troche we blaszka ze samolotu co sie rozbioł w Smoleńsku.

  Zrobiłem to celowo by Królowe Polski nie były takie czytelne.

  No to jo ci szykownie dziękuja. I puszcza moje jeszcze 5-4 wierszy co godajom o Janie Pawle II. Narazie to styknie Pyrsk do dna.

 8. Anna pisze:

  Gawęda o Karolu – Gawęda o Karolu

  PRZYGODY KAROLA W OJCZYŹNIE
  CZĘŚĆ II
  POLSKA
  1979 GDY GO WYBRANO NIE CHCIAŁO SIE WIERZYC
  BYLIŚMY WSZYSCY JAK CI TOMASZE
  Z RADOŚCI SZCZYPALIŚMY SIE W POLICZKI
  NIE KRĘPOWALIŚMY SIE PŁAKAĆ
  TRZEBA TO BYŁO BY PRZYJECHAŁ
  POBYŁ CHOĆ CHWILKĘ W RODZINNYCH STRONACH
  ODWIEDZIŁ SWOJE WADOWICE
  I MIEJSCE MĘCZEŃSTWA MAKSYMILIANA
  1983
  W STANIE WOJENNYM NIE BYŁO ŁATWO
  NASZ PAPIEŻ CIERPIAŁ RAZEM Z NAMI
  PRZEMAWIAŁ OSTROŻNIE I ROBIŁ PAUZY
  TAM GDZIE NAM KRZYCZEĆ SIE GŁOŚNO CHCIAŁO
  W TYCH CZASACH PAN URBAN ZACZĄŁ LICZYĆ
  JAKIE TO DROGIE SA TE PRZYJAZDY
  ZE POLSKI NIE STAĆ NA TAK WIELKIE
  I NIEPOTRZEBNE MARNOTRAWSTWO
  1987
  ROK PRZEŁOMOWY WIELU NADZIEI
  TO CHYBA WTEDY NA WESTERPLATTE
  MÓWIŁ NASZ PAPIEŻ DO MŁODZIEŻY
  ŻEBY CHRONIŁA SPRAWY WAŻNE
  W GDAŃSKU ON STANĄŁ NA PIĘKNEJ LODZI
  NIGDY NIE POWSTAŁ TAK DZIWNY STATEK
  TO JAKBY ARKA W KTÓREJ NARÓD
  MIAŁBY SIE OSTAĆ SPOŚRÓD POTOPU
  WTEDY TO ZACZĄŁ PAPIEŻ WOŁAĆ
  DO NASZYCH SUMIEŃ I PATRIOTYZMU
  W RADOMIU WIATR ZRYWAŁ Z NIEGO ORNATY
  GDY BRONIŁ POCZĘTEGO ŻYCIA
  1991 – CZERWIEC
  TYM RAZEM BYŁ CZAS KATECHIZMU
  ?BOGU DZIĘKUJCIE DUCHA NIE GAŚCIE?
  W KAŻDYM MIASTECZKU PO JEDNYM PUNKCIE
  UCZYŁ CIERPLIWIE STARYCH PRZYKAZAŃ
  NAJPRACOWITSZA CHYBA PIELGRZYMKA
  NA WSCHODNICH RUBIEŻACH ZATRZYMAŁ SIE DŁUGO
  WIEM BOM PRZYJMOWAŁ WTEDY ŚWIĘCENIA
  PATRZYŁEM Z PODZIWEM NA MSZE W BIAŁYMSTOKU
  PAPIEŻ TO MIASTO BARDZO WYRÓŻNIŁ
  WYNIÓSŁ NA OŁTARZ BOLESŁAWĘ
  NAZWAŁ GO MIASTEM MIŁOSIERDZIA
  I USTANOWIŁ TU NOWA DIECEZJE
  W ŁOMŻY BYŁ PAPIEŻ, W OLSZTYNIE I W PŁOCKU
  ZAHACZYŁ JESZCZE PARĘ MIEJSC ŚWIĘTYCH
  I WSZĘDZIE CIERPLIWIE POLAKOM TŁUMACZYŁ,
  ZE Z JEDNEJ KLĘSKI JEST DROGA DO WIĘKSZEJ
  1991 – SIERPIEŃ
  ZAPROSIŁ NASZ KAROL JAK DO KANY
  TŁUMY MŁODZIEŻY NIESŁYCHANE
  ROZSŁAWIŁ NASZA CZĘSTOCHOWĘ
  ROZSŁAWIŁ POLSKĘ NA ŚWIAT CAŁY
  1996
  NA CHWILKĘ ZAJRZAŁ DO SKOCZOWA
  TAKI ZDAWKOWY BARDZO POBYT
  NIE BYŁO GO Z NAMI DOŚĆ DŁUGO
  PAPIEŻ JUZ KULAŁ, ZDAWAŁ SIE STARY
  1999
  POMIMO WYGLĄDU ZMĘCZONEGO
  UCZYNIŁ WYSIŁEK NIESŁYCHANY
  ZNOWU ODWIEDZIŁ WSCHODNIE RUBIEŻE
  BYŁ W DROHICZYNIE NA POLU Z KRZYŻAMI
  BYŁ W WIGRACH, W EŁKU A POTEM W SIEDLCACH
  W ŁOWICZU OBLEGŁY GO DZIECIAKI
  UPADŁ I POBIŁ SOBIE CZOŁO
  NIE BYŁ NA BŁONIACH DO GLIWIC TRAFIŁ…
  MÓWIONO, ZE TO SENTYMENTY
  NIGDYŚMY TAK MOCNO NIE PRZEZYWALI
  MÓWIŁ GDY MILCZAŁ I MILCZĄC MÓWIŁ
  NARÓD NARESZCIE SIE TROSZKĘ SCALIŁ.
  2002
  WBREW WIELU WRÓŻKOM PAPIEŻ PRZYJECHAŁ
  POŚWIĘCIĆ KOŚCIÓŁ MIŁOSIERDZIA
  ZAJRZAŁ NA CHWILKĘ CHYBA DO TYŃCA
  ZE JESZCZE WRÓCI NAPOMYKAŁ
  NIEKTÓRZY WIERZYLI, ZE TAK BEDZIE
  JEŹDZIŁY DO RZYMU DELEGACJE
  WIOTKI JAK GUMA, OBŚLINIONY
  PRZYCZYNIAŁ WIELE GŁUPICH PLOTEK
  O TYM, ZE MÓGŁBY ABDYKOWAĆ
  ZE NIE JEST W STANIE MÓWIĆ WYRAŹNIE
  I TYLKO CHORZY ROZUMIELI
  NAJDOBITNIEJSZA MOWĘ GESTÓW

 9. Anna pisze:

  KAROL WĘDRUJE PO ŚWIECIE
  CZĘŚĆ – III
  AFRYKA
  Yamasukro
  W AFRYCE BYWAŁ OD POCZĄTKU
  CHWALIŁ ENTUZJAZM, UBIERAŁ PIÓRA
  MÓWIŁ, ZE JEDZIE, BO NIE PRZYJADĄ
  BIEDNI MURZYNI DO JEGO BIURA
  POŚWIĘCIŁ KOŚCIÓŁ W YAMASUKRO
  PODOBNY DO RZYMSKIEJ BAZYLIKI
  CI BIEDNI WCALE NIE SZCZĘDZĄ PIENIĘDZY
  BY GODNIE SPOTKAĆ WIELKIEGO CZŁOWIEKA
  AZJA
  Nagasaki
  DO NAGASAKI POJECHAŁ DAWNO
  ZANIM GO ALI AGCZA POSTRZELIŁ
  WYŚWIĘCIŁ SPORE GRONO KAPŁANÓW
  POŚRÓD HURAGANOWEGO ŚNIEGU
  Seul
  W SEULU DWA RAZY GOŚCIŁ PAPIEŻ
  KAŻDY RAZ LUD DO WIARY ZAGRZEWAŁ
  JEST OD TYCH CZASÓW TEN KRAJ ZAGADKOWY
  MIEJSCEM NAJWIĘKSZEJ LICZBY KONWERSJI
  Manila
  REKORD GUINNESSA POBITO W AZJI
  TO BYŁO ZNOWU SPOTKANIE MŁODYCH
  NA PEWNYM PLACU ZEBRAŁO SIE TŁUMNIE
  NI MNIEJ NI WIĘCEJ 4 MILIONY
  AMERYKA
  Meksyk
  MEKSYK TO PIERWSZY PRZYSTANEK PAPIESKI
  PRZYJECHAŁ TU PAPIEŻ NIBY PRYWATNIE
  LAICKI KRAJ, SIE NAGLE OBUDZIŁ
  Z NIE MNIEJSZYM IMPETEM NIŻ POTEM POLSKA
  I JEDEN Z OSTATNICH POD KONIEC KADENCJI
  NARÓD DZIĘKOWAŁ Z ENTUZJAZMEM
  ZA JUANA DIEGO, ZA KANONIZACJE…
  ZA ODWIEDZINY W TEPEYAKU
  Brazylia
  PO PIERWSZYM UDANYM SPOTKANIU W SANTIAGO
  ZAPROSIŁ PAPIEŻ ŁACIŃSKĄ MŁODZIEŻ
  DO KRAJU, W KTÓRYM PROTESTANCI
  Z MAOISTAMI NISZCZYLI KOŚCIÓŁ…
  Denver
  DENVER DALEKO OD EUROPY
  DROGIE BILETY WIEC LUDZI MALO
  TAK POLSKA PRASA NAS ZNIECHĘCAŁA
  ŻEBYŚMY TAM NIE POJECHALI
  Ottawa
  INNE SPOTKANIE ZE STARYM PAPIEŻEM
  KILKORO WYBRAŃCÓW SIEDZIAŁO ZA STOLEM
  MÓWILI, ZE DLA NICH BYŁ ?JAKBY DZIADEK?
  SERDECZNY I DOBRY SPOTKANY NA WIOSCE
  Nowy Jork
  PEWNEGO RAZU NA WIELKIM STADIONIE
  CZYTAJĄC TEKST DŁUGI PRZECIWKO ABORCJI
  ROZCZULI L SIE PAPIEŻ I ODSZEDŁ OD TEKSTU
  PO POLSKU KOLĘDĘ POD NOSEM ZANUCIŁ
  NIE MOGLI Z PODZIWU WYJŚĆ TAM ZEBRANI,
  ZE TEZ TAK MĄDRZE TO SOBIE WYMYŚLIŁ
  ZAMIAST PRZYNUDZAĆ, PUBLIKĘ ROZBAWIŁ
  NIEKTÓRYCH ZMUSIŁ DO MEDYTACJI…
  EUROPA
  Santiago
  W HISZPANII TRWA NIEPOKÓJ SERCA
  MSZCZĄ SIE ZA KLĘSKI Z LAT TRZYDZIESTYCH
  UPOKORZENI PRZEZ FRANKISTÓW
  CZERWONI BRACIA KOMUNIŚCI
  A ODWIEDZINY PAPY WOJTYŁY
  RATUJĄ SZCZĄTKI PRZECIEŻ NIEMAŁE
  NAJLEPIEJ ODTĄD WSZĘDZIE SŁYCHAĆ
  MŁODYCH HISZPAŃSKIE DELEGACJE.
  Niemcy
  W NIEMCZECH SIE PAPIEŻ DWA RAZY POJAWIŁ
  ZA KAŻDYM RAZEM TO BYŁO JAK BOJKOT
  NAWET POGODA MU NIE SPRZYJAŁA
  NIE LUBIŁ PAPIEŻA EPISKOPAT…
  Paryż
  W PARYŻU MÓWIONO ?PANUJE LAICKOŚĆ?
  NARODU MALO PRZYJDZIE DO NIEGO
  A JEŚLI PRZYJDĄ TO CHULIGANIĆ
  DŁUGO WMAWIANO NAM TAKA WERSJE
  NIESPODZIEWANIE PRZYSZEDŁ MILION
  NIEKTÓRZY TWIERDZA, ZE NAWET PÓŁTORA
  TAK JUBILEUSZ SWÓJ ŚWIĘTOWAŁA
  MAŁA TERESKA Z TYTUŁEM DOKTORA
  Tor Vergata
  NA TOR VERGATA CZUŁEM SIE GŁUPIO
  WŁOSI SIE CHYBA NIE USTRZEGLI
  JAKIEJŚ SKŁONNOŚCI DO BAŁAGANU
  GÓRY LEŻAŁY Z PLASTYKU BUTELEK
  NA PLACACH RZYMSKICH TŁOK BYŁ OGROMNY
  Z TRUDEM ZBIERAŁEM SWOJE DZIECIAKI
  NA MEDYTACJE, NA DROGĘ KRZYŻOWĄ
  ALBO NA ZWYKLE KOŚCIOŁÓW ZWIEDZANIE…
  ARABIA
  Damaszek
  DO KILKU SIE KRAJÓW WYBIERAŁ PAPIEŻ
  ŚLADAMI OJCA ABRAHAMA
  NIE WYSZŁO MARZENIE, BY ZWIEDZIĆ IRAK
  CZYLI ANTYCZNE UR I CHALDEJĘ
  SYRIA NATOMIAST WITALA PRZEŚWIETNIE
  OJCA ŚWIĘTEGO W PRZERÓŻNYCH MIEJSCACH
  UCZCIŁ ON PAWŁA I JANA CHRZCICIELA
  PRZYPOMNIAŁ ŚWIATU BIBLIJNE MIEJSCA
  IZRAEL
  Góra Nebo
  DOTKNĄŁ SIE PAPIEŻ WĘŻA Z METALU
  W PAMIĘTNYM ROKU JUBILEUSZU
  NIE PRZYWRÓCIŁO MU TO ZDROWIA
  ALE NATCHNIENIE STAMTĄD PRZYWIÓZŁ
  Kafarnaum
  DOTKNĄŁ SIE PAPIEŻ W DOMU PIOTROWYM
  PROGU DOMOSTWA, CO BYŁO ŚWIĄTYNIĄ
  I PEWNIE PIERWSZYM WATYKANEM
  PO SŁOWACH JEZUSA: ?TYŚ JEST KAMIEŃ?

 10. Anna pisze:

  KAROL WĘDRUJE NA WSCHÓD
  CZĘŚĆ IV
  DEMOLUDY
  Węgry
  NA WĘGRZECH BYŁ PAPIEŻ PROSTO Z POLSKI
  NIE MUSIAŁ SIE CHYBA MOCNO WYSILAĆ
  PRZYJAZNY NARÓD ZGOTOWAŁ OWACJE
  TERAZ PO LATACH OWOCE JUZ WIDAĆ.
  Kuba
  NA KUBIE ZWOLNIONO WIELU NIEWINNYCH
  WIĘŹNIÓW SUMIENIA CHYBA ZE SETKĘ
  ŚWIAT NA FIDELA NAGLE POPATRZYŁ
  Z NUTKA SYMPATII PO RAZ PIERWSZY
  Nikaragua
  NAJWIĘCEJ PRZYKROŚCI MIAŁ PAPIEŻ W TYM KRAJU
  ZAGLUCHŁY NA CHWILE MIKROFONY
  A DZIKIE TŁUMY BEZMYŚLNIE WRZESZCZAŁY
  ZE IM SANDINO WYSTARCZY… I LENIN
  Rumunia
  W RUMUNII BYŁO PRZECUDOWNIE
  LUDZIE PRAGNĘLI ZJEDNOCZENIA
  WOŁALI GŁOŚNO ?UNITATE?
  WIDZĄC PATRIARCHĘ RAZEM Z PAPIEŻEM
  Bułgaria
  W BUŁGARII ROZGRZESZYŁ OJCIEC ŚWIĘTY
  W TAKTYCZNYCH SŁOWACH PODEJRZANYCH
  O PROWOKACJE I WSPÓŁPRACĘ
  W ?DZIWNYM TURECKIM? ZAMACHU
  Grecja
  W GRECJI NIE DANO PAPIEŻOWI
  CAŁOWAĆ ZIEMI ?BO PRAWOSŁAWNA?
  PO KILKU JEDNAK DNIACH POBYTU
  WCALE TYM CHŁODEM JUZ NIE PACHNIAŁO
  Chorwacja
  TEN KRAJ TO SKRAWEK WATYKANU
  W DAWNEJ BEZBOŻNEJ JUGOSŁAWII
  TUTAJ PAPIEŻA BARDZO CZEKANO
  I CHOCIAŻ ZWLEKAŁ TO PRZECIEŻ SIE ZJAWIŁ
  Słowacja
  W SŁOWACJI ZMĘCZONY NIEDŁUGO PRZED ŚMIERCIĄ
  ODWIEDZIŁ PAPIEŻ ZNAJOME GÓRY
  MÓWIONO, ZE UCIEKŁ NA CHWILKĘ Z RZYMU
  BO TAM UPAŁY DRĘCZYŁY LUDZI
  Czechy
  POWIEDZIAŁ HAVEL CZESKI PREZYDENT
  ZE WPRAWDZIE NIE WIE CO TO CUDA
  TO JEDNAK MYŚLI, ZE POSTAĆ PAPIEŻA
  TAKIE ZJAWISKA POWODUJE…
  SOWIECI
  Agłona
  WIDZIAŁEM W AGŁONIE PRZYGOTOWANIA
  NIKT TU NIE SZCZĘDZIŁ PIENIĘDZY
  TE MAŁA WIOSKĘ ZNIWELOWANO
  WIELKIE JEŹDZIŁY TU BULDOZERY
  BRZYDKIE DOMOSTWA CAŁKIEM ZNOSZONO
  PLAC OBSIEWANO ŚWIEŻĄ TRAWKA
  WOKÓŁ KATEDRY POBUDOWANO
  ŁADNE ?FATIMSKIE BALUSTRADKI?
  Szawle
  NA GORZE KRZYŻY PAPIEŻ WĘDRUJE
  TEN CO TAK KRZYŻ UKOCHAŁ NAD WYRAZ
  JEST JESZCZE SILNY, WIELE PLANUJE
  ?GOLGOTĘ WSCHODU? MYŚLAMI OGARNIA…
  Wilno
  W WILNIE POPROSIŁ PAPIEŻ POLAKÓW
  BY NIE DRAŻNILI BRACI LITWINOW
  BY WSPÓLNIE BUDOWALI PAŃSTWO
  POWSTAŁE Z KOMPLETNEJ RUINY.
  Tbilisi
  W TBILISI SIE WZRUSZYŁ PAN SZEWARDNADZE
  WŚRÓD NOCY SIE CIĄGLE BUDZIŁ
  TAK BARDZO CZEKAŁ NA TE WIZYTĘ
  W TEN SPOSÓB NASTROIŁ SWYCH LUDZI
  Erewan
  DO EREWANIA PRZYJECHAŁ PAPIEŻ
  NA CHWILKĘ NA WIELKI JUBILEUSZ
  BYŁ BARDZO KROTKO, NIE PRAGNĄŁ DRAŻNIĆ
  MINĄŁ PATRIARCHĘ Z MOSKWY W POWIETRZU
  Astana
  MÓWIONO: ?NIE JEDZ, TAM NIEBEZPIECZNIE
  JEST DO KAZACHÓW ?Z AFGANU? BLISKO?
  POJECHAŁ JEDNAK, NA KROTKO PRZED ŚMIERCIĄ
  MOGIŁY POLSKICH ZESŁAŃCÓW UCZCIĆ!
  Kijów
  W KIJOWIE NIE BYŁO WIELKICH TŁUMÓW
  TYM NIEMNIEJ PRZYJĘTO BARDZO GODNIE
  PAPIEŻA, CO GŁOSIŁ PO UKRAIŃSKU
  KAZANIA W STOLICY DUMNEGO NARODU…
  KREML
  PAPIEŻ BYŁ W MOSKWIE PRZEZ TELEMOST
  PRZEZ KILKA DOSŁOWNIE CHWILEK
  TO ROZJUSZYŁO PEWNE OSOBY
  SZŁY KOMENTARZE BARDZO PRZYKRE
  SŁYSZAŁEM DZIWNE ŻARTY Z PAPIEŻA
  NA TELEWIZJI CENTRALNEJ ROSYJSKIEJ
  MÓWIŁO SIE, POL ŻARTEM POL SERIO
  ZE ?BANDEROWCÓW? KUMPEL TO PAPIEŻ
  TRZYMAŁ W SWYM BIURKU ROSYJSKA IKONĘ
  ROZMIAR NIEWIELKI LECZ BARDZO SŁAWNĄ
  PODAROWANO MU JA ROK PO STRASZNYM
  NA JEGO ZYCIE ZAMACHU AGCZY
  ODNIOSL PROROCTWA Z FATIMSKIEJ OSADY
  PAPIEZ DO SWOJEJ SKROMNEJ OSOBY
  MÓWIŁO SIE W LIPCU PRZED REWOLUCJA,
  ZE ZGINIE WIELE NIEWINNYCH NARODÓW
  ZE BEDA CIERPIEĆ BEZ WINY DOBRZY
  ZE BEDA ZAMACHY NA SIOSTRY I KSIĘŻY
  ZE RÓWNIEŻ KRWIĄ SIE WŁASNĄ ZALEJE
  W BIAŁEJ SUTANNIE OJCIEC ŚWIĘTY.
  TOTEŻ MARZENIE, BY ŚWIAT POŚWIĘCIĆ
  A ZWŁASZCZA TE ?ROSJE NIESZCZĘSNA?
  JAK TO PROSIŁY DZIECI FATIMSKIE
  OPIECE MATKI BOŻEJ NAJŚWIĘTSZEJ
  WCIĄŻ UFAŁ, ZE KIEDYŚ SAM POJEDZIE
  I ODDA W KAZANIU TEN WIZERUNEK
  KTÓRY ROSJANOM PRZYPOMINA
  CZASY ROZKŁADU BARDZO SMUTNE.
  TAK JAK POLACY W CZĘSTOCHOWIE
  DZIĘKUJĄ ZA KONIEC SZWEDZKIEGO POTOPU
  TAK PRZED KAZAŃSKA ROSJANIE DZIĘKUJĄ
  ZA CUD ?WYPĘDZENIA Z MOSKWY POLAKÓW?!
  MOŻE TO BYŁA SZANSA JEDYNA
  DLA POJEDNANIA NASZYCH NARODÓW
  TAK IDEOWY DOBRY I ŚWIĘTY
  SŁOWIAŃSKI PAPIEZ NIE ZDARZA SIE CO DZIEŃ
  GŁOSZONA JEDNAK JEST WERSJA NATRĘTNA
  ZE KAROL ROZWALIŁ SOWIECKIE IMPERIUM
  MÓWI SIE RÓWNIEŻ, ZE ROZPAD ?SOJUZA?
  BYŁ I ZOSTAJE DLA ROSJAN TRAGEDIA!
  IMPERIUM JEDNAK ROZPADŁO SIE SAMO
  Z POWODU TAK WIELU JAWNIE BESTIALSKICH
  WYDARZEŃ KATYŃSKICH LUB IM PODOBNYCH
  KTÓRE PAMIĘTA NASZ POLSKI NARÓD
  ROSJANIE NIE CHCĄ NAM NIC ZAPOMNIEĆ
  ZŁOSZCZĄ SIE ZA SAMOZWAŃCA DYMITRA
  NAJWIĘKSZYM MOSKIEWSKIM BOHATEREM
  JEST TEN CO POLAKA Z KRETESEM PRZECHYTRZY…
  IKONĘ ZAWIÓZŁ WIEC PEWIEN KARDYNAŁ
  NA KILKA MIESIĘCY PRZED PAPIESKA ŚMIERCIĄ
  PAPIEZ FIZYCZNIE NIE DOTKNĄŁ TEJ ZIEMI
  LECZ JA OGARNĄŁ CAŁYM JESTESTWEM.
  Ks. Jarosław Wiśniewski
  30 kwietnia 2011
  http://www.xjarek.net

 11. Anna pisze:

  INNE MIGAWKI Z ŻYCIA WOJTYŁY
  CZĘŚĆ PIĄTA
  SOLWAY
  Wrze na Solvayu ciężka praca
  Broszurek w kieszeni ma Karol kilka
  Inni szukali wytchnienia w rozmowach
  On czuł się wolny, uciekał w myślach
  Genialna pamięć przyszła doń nagle
  Pół żartem powiedział do dziennikarzy
  Uderzył go furgon niemiecki wieczorem
  Na jakiś czas do szpitala trafił
  Rozbita głowa i wstrząs mózgu
  To zwykle powód do amnezji
  Czasami bywa jednak na odwrót
  Wypadek tym razem pamięć odświeżył?
  RAPSODY
  Otwarły się nagle w głowie Karola
  Przestrzenie twórcze, obfite podwójnie
  Pracował inaczej niż inni w podziemiu,
  Niektórzy mówili, że pewnie stchórzył.
  On jednak myślą wybiegał naprzód
  Czuł widać w sobie potencjał Ducha
  Wroga pokonał innym sposobem
  Jego karabin: wzmożona twórczość.
  W Warszawie były tajne komplety
  I latające wyższe uczelnie
  Kotlarczyk z Wojtyłą Teatrem Rapsodu
  Niszczy do dzisiaj Wielkie Imperia!
  SALEZJANIE
  Z Salezjanami po sąsiedzku
  Skromnie zamieszkał blisko parafii
  Wrócił z roboty, nie zastał ojca
  Wyzionął ducha Karol Starszy.
  Był mu jak ojciec pewien krawiec
  Miał też sympatię wśród artystów
  Głowę wciąż dręczył pewien pomysł
  Karol do seminarium prysnął.
  NIEGOWICIE
  Po studiach specjalnych księżom robotę
  W kurii gdzieś dają, lub w seminarium
  Zwłaszcza gdy studia się zrobi w Rzymie
  Inaczej było w tym wypadku.
  Podobno Karol do Niegowić
  Wędrował pieszo, trochę w furmance
  Jak się tam spisał, mało wiadomo
  Po kilku latach czekał go Kraków.
  WUJEK
  Kardynał Sapieha miał swoje plany
  Pan Bóg przedziwnie przez jego dłonie
  Karierą zdolnego wykładowcy
  Z dystansu kierował bardzo roztropnie
  Czuł może, że to jest następca
  Widział od dawna w nim iskrę Bożą
  On wcale nie był wpatrzony w siebie
  Dzielił z innymi swe życie i młodość?
  Góry mu w głowie były, jeziora
  Tak zmylił czujność służb specjalnych
  Był dla studentów jak rówieśnik
  Mówili ?wujek?, bo troszkę starszy.
  OJCIEC PIO
  Pośród gromadki przyjaciół Wojtyły
  Była też młoda zamężna dziewczyna
  Dobra lekarka, dzieciata mama
  Rak powolutku jej ciało niszczył.
  Napisał Wojtyła do ojca Pio
  Nawet w jej sprawie u niego się zjawił
  Żyje legenda, że ?wybór na Piotra?
  Niezwykły święty Wojtyle objawił.
  SAKRA
  Wieść o biskupstwie przyszła doń nagle
  W jakimś klasztorze ?leżał plackiem?
  Swoim zwyczajem rozważał zapewne
  Jak z przywileju uczynić zadanie
  Okazji było ku temu wiele
  Nie dali spokoju ?panowie smutni?
  Wołali do siebie na głupie rozmowy
  Naprzemian pochlebstwa i pogróżki.
  NOWA HUTA
  ?Nie zdejmę krzyża z mojej ściany?
  Śpiewała młodzież pielgrzymkowa
  Karol miał walczyć o krzyż na placu
  W tej długiej wojnie ?pod Krakowem?
  Jak w opowieści Norwida o synku,
  Który się martwił widząc statek
  Maszt się wydawał nazbyt duży
  Aby przepłynąć pod mostem małym
  Wahał się pewnie razy kilka
  Zawierzył jednak mocno Maryi
  Miał w swoim herbie Totus Tuus
  O Pani Matko: ?Cały dla Ciebie!?
  I tak nie będąc budowlańcem
  Stworzył uparty humanista
  Kościół największy na te czasy
  Coś w formie Arki lub łodzi Piotra.
  KRUCJATA
  Nie przestał nigdy dbać o młodzież
  Pomagał w tym ojciec Franciszek Blachnicki
  Krościenko było modelem oazy
  Krucjatą bez mieczy ?nowego życia?.
  SOBÓR
  Zauważyli ?Ojcowie kościoła?
  Księdza Wojtyłę na soborze,
  Z Krakowa był młody biskup i sprytny
  Jako kardynał wrócił do Polski.
  PEREGRYNACJA
  Tymczasem trwało tysiąclecie
  Nowenna wielka Prymasowska
  Natchnieniem była dla parafian
  Obraz Maryi ?poszedł w Polskę?
  Ikonę na czas jakiś skradli
  W tajemnym miejscu aresztowali
  Papieża Pawła nie zaprosili
  Był jednak w Polsce ?papież Karol?
  Przywykła ?szpana? ze stolicy
  Do słów surowych Prymasa Stefana
  Więc się zdawało, że Karol jest miękki
  Że da się skłócić dwu kardynałów.
  ANDRZEJ JAWIEŃ
  Nie przestał wierszy pisać kardynał
  Chował je jednak pilnie do biurka
  Wymyślił kilka pseudonimów
  Aby swe myśli sprzedać dyskretnie
  Nie przestał pewnie wierzyć jak dawniej
  W co również wierzył Juliusz Słowacki,
  W najpotężniejszej siły działanie
  ?Król Duch? w PRL-u, był jego Panem.
  KONKLAWE
  Annuntio Vobis gaudium magnum
  Habemus Papam, Reverendissimum
  Mamy papieża cieszcie się ludzie
  Przewielebnego? Karola Wojtyłę
  Polubił lud rzymski papieża z Polski
  Stał im się bliski przez swoją skromność
  ?Gdy się pomylę, to mnie poprawcie?
  Przyznał, że słabo mówi po włosku,
  INGRES
  Na dzień ingresu już mówił na wielu
  Bo pięćdziesięciu chyba językach
  To było miłe lecz najpiękniejsza
  Scena jak swego rodaka ściskał.
  Znał świat wyczyny Wyszyńskiego
  Wiedzieli wszyscy o udręczeniach
  Przez, które przeszli ci dwoje z Polski
  I jaki tryumf ich za to czekał.
  W życiu Karola dydaktycznych
  Chwilek i gestów całe morze
  Można się uczyć na Jego przykładzie,
  Że ?klęsk nie znają dzieła Boże?.
  Mówiła w swoich pismach Faustyna
  Że jeśli wierna będzie Polska
  To już nie musi być wcale wielka
  Aby się od niej zapalił ogień.
  ?Ogień na ziemie przyszedłem przynieść
  I jakże pragnę aby zapłonął?
  Nie było dane w Izraelu
  Pali się iskra gdzieś pod Krakowem!

 12. Anna pisze:

  KAROL NIESIE POKÓJ ŚWIATU
  CZĘŚĆ SZÓSTA
  ZAMACH
  Mówił nam papież ?drzwi otwórzcie?
  Niedługo było tej radości
  Bowiem tymczasem ?państwo smutni?
  Na zawsze chcieli je zatrzasnąć.
  Kupili pewnie za pieniądze
  Albo za wolność dla przestępcy
  Kilera co miał strzelać z bliska
  Z kilkumetrowej odległości
  Chłopak z wolności nie skorzystał,
  Plótł wiele bezsensownych rzeczy
  Może Fatimska Pani strzegła
  Papież ten zamach jednak przeżył
  Podobno diabeł w głębi piekła
  Zgrzyta zębami lecz ?Bogu Służy?
  Tak mimowolnie wbrew swej woli,
  Wszechmogącego nie oszukasz.
  Z tego zamachu, z tej tragedii
  Jak to bywało wiele razy
  Bóg wiele dobra dla ludzkości
  I lekcję dla nas wyprowadził.
  Jako się rzekło miała wyjść iskra
  I zabłysnęła na Watykanie
  Kto by pomyślał, że w taki sposób
  Poprzez trzy ciche na placu wystrzały!
  WIELKA BRYTANIA
  Po trzech miesiącach nosząc blizny
  Wsiadł na samolot i poleciał
  Do kraju, który od stuleci
  Papieża wcale widzieć nie chciał.
  ARGENTYNA
  Wizyta w Anglii dziwnie się zbiegła
  Z krwawym konfliktem w Ameryce
  Walczyła Brytania o Falklandy
  Argentyńczycy o Malediwy
  Żaden by inny tak nie zrobił
  Ten chory Papież się domyślił,
  Że jeśli pojedzie prosto z Londynu
  To może konflikt się uciszy.
  ASYŻ
  W tych czasach znikło określenie
  ?Papież z dalekiego kraju?
  Zwano go teraz ?naszym papieżem?
  Na krańce świata zapraszano.
  To, że to człowiek pokojowy,
  Że pragnie zgody wśród zwaśnionych
  Stało się jawne w mieście Franciszka,
  Tam wszystkie wyznania zaprosił.
  Miano mu za złe ?skryty synkretyzm?
  Że się zwąchuje z poganami
  Tym nie mniej zrobił krok milowy
  By się wierzący szanowali.
  SYNAGOGA
  Poszedł w gościnę do rabina
  Robił to również w innych krajach
  Niezmiennie braćmi Żydów nazywał
  Głęboko westchnął pod ścianą płaczu.
  Jeden raz przykry incydent miał miejsce
  Proszono, by poszły z Oświęcimia
  Na cztery wiatry Karmelitanki
  Papież Wojtyła na to przystał.
  MECZETY
  Bywał w meczetach, przepraszał za wojny
  Krwawe, okrutne, wyniszczające
  Uparcie prosił, nie ruszać Iraku
  Lecz polskie wojska niestety tam poszły
  DALAJ LAMA
  W wywiadzie-rzece o nadziei
  Napisał, że Buddyzm nie jest religią
  Przypomniał, że jest to filozofia,
  Że sam Gautama był ateistą.
  Przywykli, że Karol jest bardzo miękki
  Żądali buddyści gromkich przeprosin
  Papież żądanie jednak przemilczał
  Targować prawdą w imię pokoju?
  TAIZE
  Miał wielki szacunek do brata Schutza
  Nazwał Taize wiosną kościoła
  Mówił, że idzie się jak do źródła
  Ażeby pojąć istotę sporów.
  PRZEMYŚL
  Był pewien konflikt również w Przemyślu
  Bojkotowano decyzję papieża
  O odnowieniu unickiej katedry
  W starym po-karmelickim kościele
  Grupa ?parafian? zamknęła się w środku
  Nie dopuszczając ?banderowców?
  Jan Paweł Wielki zamknął świątynię
  Jakiś czas nie służyła nikomu.
  Tymczasem Unici pokrzywdzeni
  Dekretem chytrych komunistów,
  Katedrę w świątyni Jezuitów
  Mają na powrót jeszcze większą.
  SUPRAŚL
  Podobny konflikt narastał w Podlasiu
  Chcieli odzyskać swój stary klasztor
  Tym razem Unitom nie oddano
  Zabrali świątynię Prawosławni
  Podobno taki stawiali warunek
  Że wezmą udział w spotkaniu z Papieżem
  Jeśli się zgodzi, by ta świątynia
  Przeszła na zawsze w ich chętne ręce.
  Przyczyn nie było, historii nie zmienisz
  Klasztor był zawsze kościołem unickim
  Jakiś czas owszem tam była cerkiew
  To jednak carskie były restrykcje.
  Tym niemniej ugiął się Karol naciskom
  W tej sytuacji okazał się miękki
  Miał od początku słabość do Wschodu
  A może w ten sposób się uświęcał.
  Zrezygnowali Salezjanie,
  Poddali się również Ukraińcy
  Mają tu Ławrę Prawosławni
  Cichy podarek Karola Wojtyły
  LWÓW
  W podobnych warunkach ustępowali
  Nasi współbracia na Ukrainie
  Mają w swych rękach prawosławni
  Wiele kościołów ormiańskich, greckich?
  Kościół Heleny największy w mieście
  Przejęli od ?rzymian? bracia ?grecy?
  Katedrę Ormiańską monofizytom
  Oddał Wojtyła znów szczerym gestem.
  Papież nie lubił takich waśni
  Może to była jego słabość
  Na wschodzie niestety wielkoduszność
  Na swoją korzyść zawsze tłumaczą.
  GÓRY
  W górach zapewne medytował,
  Hartował ciało, zbierał myśli
  Nie był to papież rozrywkowy
  Gdy odpoczywał to też się uświęcał.
  ŻOLIBORZ
  Na Żoliborzu zjawił się milcząc
  Tego nie było w telewizji
  Dla księdza Jurka przekazał niegdyś
  Swój własny różaniec, by się domyślił
  Miał się domyśleć, że z daleka
  Papież popiera jego starania
  Że wie jak słuszne jego są słowa
  I też, że czyta jego kazania.
  GORBACZOW
  Do Gorbaczowa miał dziwny stosunek
  Rozmawiał z nim sporo w cztery oczy
  Kiedy ?sekretarz? wyjechał z Rzymu
  Na mur berliński swe oczy zwrócił .
  Powiedział wtedy, że to nie ma sensu
  I dał tym samym sygnał dla tego narodu,
  Że się już może wkrótce wyzwolić
  Trzymany w cuglach Niemiec ze Wschodu?
  SOŁŻENICYN
  Z Sołżenicynem spędził godzin kilka
  Na nadzwyczajnie długiej audiencji
  To był niezwykły wyjątek z reguły
  Papież do nikąd się nie spieszył

 13. Anna pisze:

  MIAŻDŻĄCA KRYTYKA
  CZĘŚĆ SIÓDMA
  Plotki ze Stanów
  Komuś krytyki może zabrakło
  W tym moim tekście pośród peanów
  Lecz skoro tak to posłuchajcie
  Pewnej ploteczki zza oceanu
  Pisze mi oto pewna panna
  Co organistką jest w Ameryce
  Że miał Wojtyła rodzinę w Stanach
  I swe owieczki oszukiwał.
  Coś mi się dziwne to wydaje
  Że te najlepsze w świecie wywiady
  Na taki pomysł wcześniej nie wpadły
  Nigdy Karola nie szantażowały.
  A co dopiero paparazzi
  O ci by dali kupę kasy
  Gdyby ta pani organistka
  Dała im zdjęcie albo adres.
  Ma też ta pani, ?którą lubię?
  Bo jest góralką i ma talent
  Żal, że nas papież ?pchał do Unii?
  Żeśmy się w kłopot wpakowali.
  Owszem z ?lubelskiej do europejskiej?
  Nie każdy Polak dążył Unii
  Widać to bardzo jasno teraz
  Że to podobne do ?Komuny?.
  Czy jednak tacy my jesteśmy
  Słabi niezdolni do oporu,
  Żeby tę Unię sparcelować
  I to co papież chciał z nią zrobić?
  Plotki z żółtych gazet
  Kiedyś czytałem w ?gazecie wybiórczej?
  Jak jeden Polak kpił sobie z Karola,
  Że wszystkie jego dzieje spisane
  A nikt z nas nic nie wie o garderobie.
  Jakie zegarki nosi papież
  W jakiej pościeli nocą sypia
  No i jakiego używa papieru
  Kiedy się uda do wychodka.
  Owszem zasmrodzić można wszystko
  To pewnie idą takie czasy
  ?Z szczerego serca mówią usta?
  Więc jakie serce takie żarty.

  Ploteczki moskiewskie

  Już napisałem, że banderowcem
  Nazwano papieża w pewnym kraju
  Inni pisali, że ?rodak pijaków?
  I prostytutek na emigracji.
  Więc może warto się trochę postarać
  I zadać kłam takim rozmowom
  Może nareszcie ?Polski Papież?
  Będzie nam do naprawy bodźcem.
  Plotki o Wandzie
  Są spekulacje czy czasem nie miał
  Kardynał zbyt bliskich relacji z Półtawską
  Badano w tej kwestii ich korespondencję
  Jak się domyślam bardzo uważnie.
  Pierwsza miłość
  Pewien niemiecki również dziennikarz
  Nie dawał spokoju Karolowi
  Więc na pytanie o ?pierwszą miłość?
  ?Niemcy zabili? – usłyszał odpowiedz?
  Lefebryści
  Gdy się pojawił papież z Polski
  To były nadzieje że coś się ruszy
  Przez długi okres papież cierpliwie
  Czekał na gesty pojednawcze.
  Kiedy się jednak stało co stało
  Bez wiedzy Rzymu były święcenia
  Musiał się papież do tego odnieść
  Grzechem są tacy ?biskupi z podziemia?.
  Nie wolno bez ?księcia apostołów?
  Kreować hierarchii jak w Pekinie
  W tej sprawie papież bardzo cierpiał
  I tutaj również ja zamilknę.
  Wiem, że genewski biskup dobry
  Może i wielki misjonarz Afryki
  O liczne grzechy względem kościoła.
  Słusznie oskarżał modernistów
  Widać, że pewne straty tradycji
  Ustępstwa na rzecz protestantów
  Wiodą jak gdyby kościół do nikąd
  Lecz to jest tylko teoria na razie .
  Żydzi
  Jako się rzekło lubił ich Karol
  Z tego mu robią czasem wyrzuty,
  Nawet spotkałem i taką teorię,
  Że lubił mianować ?żydowskich biskupów?
  Hołubił niezmiernie Lustigera
  Jak również tych hierarchów z Polski
  Którzy się nazbyt z ?Tygodnikiem?
  Wąchali wbrew swojej Polskości.
  Są też zarzuty całkiem odwrotne
  Że nienawidził bardzo Żydostwo
  Chociaż to całkiem bezpodstawne
  To były również takie głosy?
  ?Panie Wojtyła zabierz też krzyżyk?
  Wyrwał się pewien ?Starozakonny?
  W sprawie pamiątki pierwszej pielgrzymki
  Stojącej przy celi ojca Kolbe.
  Aleksy II
  Ten wielki hierarcha z sąsiedniej Rosji
  Miał do papieża wielkie żale,
  Że katolicy się w Rosji panoszą
  I nie chciał z nim żadnych relacji.
  Mówiono, że Polak ten nienawidzi
  Wszystkiego na świecie co rosyjskie
  Że się z Reaganem na Rosję zawziął
  Że z innym papieżem można wszystko.
  Umarł Aleksy, umarł Jan Paweł
  A pies niezgody gdzie był pogrzebany
  Tam dalej leży i ?papież niemiecki?
  Zmienić relacji tych nie jest w stanie.
  Bezsenność
  Miał więc nasz papież adwersariuszy
  Miał też dyżurnych on krytyków
  Którzy nie mogli zasnąć bez tego
  By się nie czepiać do Wojtyły.
  Najgorzej się spało polskim ubekom
  Niektórzy chodzili nawet w sutannach
  Do dzisiaj nie mogą się wytłumaczyć
  Z zarzutów w tej sprawie im stawianych.
  Jako Judasze obejmowali,
  I całowali Karola w policzek
  Niektórzy nawet książki pisali
  O tym jak bardzo z nim byli bliscy.
  Molestowanie
  Badali w czasie żmudnego procesu
  zy czegoś papież może zaniedbał
  Karząc łagodnie zboczonych księży
  Owszem tragedia jest to niezmierna.
  Ja jednak powiem to co słyszałem
  Od mych kolegów z Ameryki
  Że problem sztucznie jest nagłaśniany
  Przez komercyjne chytre firmy
  Już dziś świat poznał dobrze pojęcie
  Co to jest ?holocaust industry?
  Teraz pieniądze wyciąga z diecezji
  Grupa adwokatów bystrych.
  Ten problem ciągnie się od czasów
  Cesarza Rzymu Tyberiusza.
  Podobnie było z Królem Kenii
  Który na stos dzieci wyrzucał.
  W grupie dzieciątek molestowanych
  Był również święty Karol Lwanga
  Żaden wspomniany kary nie poniósł
  Do dziś zboczeńcy są we władzach.
  Mamy przypadki nauczycieli
  Wykolejonych dziennikarzy,
  Znajdzie się pewnie grupa prawników
  Co też maluchów deprawowali.
  A co powiedzieć o poetach
  Jak się wybronią piosenkarze
  Którzy nie kryją swych dewiacji
  Nawet próbują tym się chwalić.
  Znaleźli kozła ofiarnego
  ?Huzia na Józia piekła nie ma?
  Wszystkiemu winien Karol Wojtyła
  I jego gwardia bezżennych księży.
  Nie da się wszystkich przeskanować
  Kiedy wstępują do seminarium
  Pisał w swej książce morderca Jerzego,
  Że posyłano specjalnie dewiantów.
  Żeby rozwalić kościół od środka
  Mają dokładne informacje
  Kto w taki sposób się przechował
  A teraz gwałci ministrantów?
  Niech doszukują się w nas grzechów
  To kościołowi bardzo potrzebne
  Niechaj dokona się wielkie Katharsis
  Lecz nie szargajcie więcej papieża.
  Niechaj spokojnie spoczywa w trumnie
  Z cedru i z cynku i z prostej sosny
  Taki pontyfik dla biznesmenów
  Z firm adwokackich już nie jest groźny.
  Ja na ten koniec spytam jak Jezus
  Przedstawicieli każdego cechu
  Czy wśród was wszystko jest w porządku
  Zanim rzucicie kamień w papieża.
  Był na procesie ?adwokat diabła?
  Swoje macki głęboko zapuszczał
  Nie znaleziono w nim jednak winy
  I wyniesiono wreszcie na ołtarz.
  Na ?chłopski rozum?
  Ja sam pamiętam głupie myśli
  Jakie mi przyszły kiedyś do głowy
  Mama płakała gdy papież schodził
  W Warszawie z trapu samolotu?
  Papieżomania, szkoły, pomniki
  To może się komuś nie spodobać
  Może samemu księdzu Wojtyle
  Jeżą się w trumnie włosy na głowie?
  Na chłopski rozum to niepotrzebne
  Czy jest dziś jednak alternatywa
  Może ktoś tęskni za tymi czasy:
  ?Wszystko nosiło imię Lenina?

 14. Anna pisze:

  PAPIESKI HUMOR
  CZĘŚĆ ÓSMA
  Dyrdymały
  Owszem są tacy, że popularność
  Chcieliby zbijać tanim sposobem
  Papież potrafił wyrąbać prawdę
  Do ?wielkich ludzi? co stoją obok
  Jakie to było niesamowite
  Patrzeć jak ci się produkowali
  Jakie godzinne dyrdymały
  Mówili różni go witając
  Papież się wiercił w sposób wymowny
  I głupkowato wbijał wzrok w sufit
  Czasem zdawało się, że się modli
  I nieobecny jest w chwilach trudnych.
  Potem ucinał to jednym zdaniem
  I tak sensownie, że stało się jasne
  Że gdyby nawet głęboko się modlił
  To nie uronił myśli żadnej.
  Licheńskie żarty
  Tak, był cierpliwy i dyplomatyczny
  Lecz gdy bez sensu skandowano
  ?Niech żyje łupież?, żartował sobie
  ?Witaj Jeleniu? o sobie mawiał.
  Paparazzi
  Do fotografów szczerzył zęby
  Zrobił raz nawet małpie oczy
  Na dziennikarzy kiwał palcem
  Klepał po plecach byle kogo.
  Musiał mieć wiele cierpliwości
  Więc gdy był trochę podstarzały
  Zapadał się w głęboką drzemką
  Podczas gdy tłumy skandowały.
  Quiz wadowicki
  Polecił nam kremówki wcinać
  Choć może tego nie planował
  Jakie przezwiska Wadowice
  Dawały okolicznym wioskom?
  Cytował dla żartu Antygonę
  Choć temat nie jest żartobliwy
  Robił egzamin z geografii
  Najwytrawniejszym taternikom.
  Ale ze wszystkich jego gestów
  Pamiętam ja i wiele osób
  Jak papież machnął z rezygnacją
  Jakby od siebie muchy gonił.
  Ten gest wykonał w Wadowicach
  Nie ubliżając liturgiście
  Który mu w sposób niezbyt grzeczny
  Przerwał wspomnienia ?wadowickie?!
  Gliwice
  Na Śląsku mówił sam o sobie
  Co to za ?papież bezsensowny?
  Obiecał jechać nie przyjechał
  Gdy nie czekali ten przychodzi!

 15. Anna pisze:

  KAROL GŁOSI ORĘDZIE ŚWIĘTOŚCI
  CZĘŚĆ DZIEWIĄTA
  Świętość receptą na trzecie millenium
  Takie posłanie głosił uparcie
  Poradził nam wszystkim płynąć na głębię
  I sam pożeglował nie tracąc czasu.
  Tysiące spotykał w tym żeglowaniu
  Sobie nieznanych wcześniej postaci
  Stworzył nowiutki katalog świętych
  Dla świata całego i dla Polaków
  Pogłębił naszą pobożność maryjną
  Dał światu ?tajemnice światła?
  Teraz różaniec z dwudziestu tajemnic
  Bardziej nam świętość Jezusa objaśnia.
  JADWIGA
  Odświeżył kult królowej Jadwigi
  Niespotykanym już dawno gestem
  Beatyfikacja bez długich formuł?
  Relikwie podniósł i złożył na miejsce.
  REJTAN
  Kiedy nam głosił o dekalogu
  To nie pominął żadnego szczegółu
  Bo przecież kto nie zna przykazań
  Ten nie zachowa wielkich reguł
  Zostawił na koniec długiej pielgrzymki
  Nam ilustrację do dwu ostatnich
  Przykazań miłości, które omawiał
  W dzień Chylińskiego beatyfikacji
  Mówił, że Polska w tamtym wieku
  Kiedy rządzili Królowie Sasi
  Zabrnęła w grzechy konsumizmu
  Rafał się temu przeciwstawiał
  Stał się w tym sensie jakby Rejtanem
  Który rozdzierał na sobie szaty
  I choć nie mówił ?po moim trupie?
  To jednak chciał aby Polacy?
  Żyli nie tylko dniem dzisiejszym
  W rozkoszach pławiąc się nadmiernych
  Żeby ujrzeli wokół siebie
  Zastępy pokrzywdzonych, biednych.
  SALAWA
  Gdy papież mówił o Salawie
  Przed drzwiami kościoła mariackiego
  Przestrzegał również Europę
  Że żyje ?jakby Boga nie było?.
  POWSTAŃCY
  Szybko przebiegał proces powstańców
  Mamy świętego Alberta, Rafała
  Świat się dowiedział o polskim losie
  Czeka na proces Romuald Traugutt
  LITWIN
  Pierwszego Litwina zapisano
  Do katalogu świętych w tym czasie
  Był nim ksiądz Jerzy Matulewicz
  Biskup wileński dobrodziej Marianów
  MIŁOSIERNI
  Podobnie szybko dokonał się proces
  Siostry Faustyny i później Michała
  Widywał Sopoćkę, który uparcie
  Odwiedzał biskupów, broszurki rozdawał.
  Papież tych listów nie zapomniał
  Wyraził to w swojej encyklice.
  Za upór pochwalił księdza Michała
  ?Dives In Misericordia?.
  AFRYKAŃSKIE GESTY
  Beyzyma proces też się dokonał
  W czasach Karola, to gest dla Afryki
  Kozłowieckiemu dał płaszcz kardynalski
  Mimo, że dawno był emerytem.
  Ma swą patronkę Madagaskar
  Chodzi o jakąś młodą księżniczkę
  Była też święta chyba z Etiopii
  Zmarła we Włoszech na imię Bakhita.
  ŚWIĘCI INDIANIE
  Ogłosił też papież świętą Indiankę
  W czasie podróży do Kanady
  Ogłosił świętym Indianina
  W mieście Meksyku, Juana Diego
  ŚWIĘTA W AUSTRALII
  Błogosławioną ogłosił w Australii
  Jedyna święta na kontynencie
  Wszędzie gdzie bywał takie przedziwne
  Przywoził niespodzianki wiernym.
  ŚWIĘTA ALBANKA
  Starał się Karol o szybki proces
  Matka Teresa to symbol tych czasów
  Robiła zawsze to o czym On marzył,
  By wiara nie była pobożnym żargonem.
  Ktoś ją uważa za świętą z Indii
  I można zapomnieć, że to Albanka
  Wyrosła w stolicy Macedonii
  Mówią też o niej Kosowarka.
  Malutka, sprytna, zdecydowana
  Wyszła z klasztoru sióstr loretanek
  Męczyło ją serce, kiedy patrzyła
  Na ludzi w Kalkucie co umierają
  W drodze do szkoły dla dzieci bogatych
  Mijała często porzuconych
  I serce jej rwało się na strzępy
  Że nikt im nie poda kubka z wodą.
  Taką nam świętą wylansował
  Karol nalegał by przyjechała
  Z dalekiej Azji do bogatego
  Ktoś by pomyślał Watykanu.
  Są teraz w Rzymie siostry na co dzień
  I mają tam nawet cztery domy
  Pracują wśród biednych, przypominają
  Jaką twarz może mieć nasz kościół
  Papież był misjom tak oddany
  Nie może być na ten temat dyskusji
  Postać Teresy nam pozostawił
  Jako Testament i sam usnął.

 16. Anna pisze:

  FENOMEN MĘCZEŃSTWA
  CZĘŚĆ DZIESIĄTA
  Wchodzimy znowu w epokę Nerona
  Wierzyć w Chrystusa to spore ryzyko
  Czasy dewiacji legalizowanych
  Orgii, pijaństwa, miękkich narkotyków.
  Miał Kaligula podobnie jak Herod
  Małżonkę w związku kazirodczym
  Aby jej dziecko dało mu energię
  Wyrwał je z łona i ze smakiem spożył.
  Czy nie są czasami dni dzisiejsze takie
  Popatrzmy uważnie na Europy wodzów
  Gdy się u ryby zaczyna śmierdzenie
  To brzydki zapach idzie najpierw z głowy.
  Oto dziś męczenników lista
  Nadspodziewanie się wydłuża
  Rocznie dzieciątek 70 milionów
  Umiera dzięki farmaceutom.
  To są okropne statystyki
  Przez 6 długich lat wojny światowej
  Zginęło na świecie mniej istot ludzkich
  Niż rocznie z rąk ginekologów.
  MĘCZENNICY Z JAPONII
  Dla Japończyków ogłosił w Manili
  Nasz papież Piotra i Towarzyszy
  Z orędzia Miki pamiętam frazę:
  ?Japonię zbawi jedynie Chrystus?
  Kraj ten wciąż trzęsie i zalewa
  To z urodzenia są pesymiści
  Kiedy huragan powiadają:
  ?Siedź w domu, czekaj swojej śmierci?.
  Dwudziestu czterech męczenników
  Nie domagało się swojej kaźni
  Lecz kiedy przyszło się umierać
  Jak samuraje ginęli odważnie.
  MĘCZENNICY Z KOREI
  Mają swych świętych Koreańczycy
  Nie mało bo aż stu trzynastu
  Paweł Chong Hasang, katecheta,
  Andrzej Kim Daegon pierwszy kapłan
  Andrzej zakończył studia w Manili
  Wspaniale władał językami
  Rok po święceniach ?na gorącym?
  Przez władze państwa przyłapany.
  Na górze Czol tu San w Seulu
  Nad rzeką Han, ich zamęczono
  Rozbite głowy o wielki kamień
  Razem z ciałami na dół zrzucono.
  WIETNAM I CHINY
  Ma ponad setkę męczenników
  Wietnam i Chiny, postaci ciekawe
  Oba procesy w czasach Karola
  Na jego prośbę się dokonały
  Miał do tych krajów drogę zamkniętą
  Podobnie jak w Rosji nań nie czekano
  Tym niemniej nie przestał za nie się modlić
  Szczególnie polecał je Matce z Szeszanu.
  Wietnamski święty Dung Lak się nazywał
  Franciszek Ksawery Van Trang to ostatni
  Hierarcha, który najbardziej ze wszystkich
  Z naszym papieżem się przyjaźnił.
  Deportowany ze swego kraju
  Znalazł przytułek, ciekawą pracę
  Głosił dla Kurii rekolekcje
  O swoich dziejach opowiadał.
  Nigdzie obecnie tak jak w tych krajach
  Nie dręczą chrześcijan, również biskupów
  Przesiedział lat 8 Van Trang w karcerze,
  Napisał książkę o swych odczuciach.
  MĘCZENNICY PODLASCY
  Ma więc Podlasie swoich świętych
  Zginęli broniąc cerkwi od Kozaków
  Było 13-tu wszystkich nie spamiętasz
  Jeden nazywał się Lewoniuk.
  Można powiedzieć, że umarli głupio
  Można się było jakiś czas ?przechować?
  Czy to tak ważne pytają niektórzy
  Dziś do jakiego miałbym pójść kościoła?
  Pytanie głupie, bo przecież odwieczne
  Idziemy tam gdzie woła serce?
  Są piękne groby zwykłych chłopów
  Wioska Pratulin, diecezja Siedlecka
  KÓZKÓWNA ŚWIĘTA
  Mała Karolcia z rąk rosyjskiego
  Żądnego seksu ruskiego sołdata
  Przyjęła śmierć w sposób podobny
  Jak Mała Maria Goretti w Italii
  Skarb taki cenny, wciąż mało znany
  Tak mi do serca przypadła ikona,
  Bo ona również wbrew ludzkiej logice
  Może wyprosić nam i Rosji zgodę.
  Gdy opowiemy sobie takie rzeczy,
  Po męsku bez zbędnych licytacji
  To zrozumiemy, co od nas Jezus chciał
  Gdy mówił: ?wrogów swoich kochajcie?.
  MĘCZENNICY Z GALICJI
  Mają katalog swoich świętych
  Unici ze Lwowa i Rosjanie
  Niektórzy cierpieli na Syberii
  Innych zniszczono w Kazachstanie.
  Podobno dziwnym zrządzeniem losu
  ?Gdzieś zapodziały się dokumenty?
  Ktoś akta procesu po drodze zgubił
  Papież był jednak nieugięty.
  Ogłosił unitów na Ukrainie
  Świętymi w czasie swojej podróży
  Jak zaplanował wbrew wszelkim intrygom
  Papiery zebrano ponownie do kupy
  MĘCZENNIK LEONID
  Ma swego patrona kościół rosyjski
  Leonid Fiodorov był na tej liście
  Skromny za życia, skromny po śmierci
  Egzarcha rosyjskich grekokatolików.
  Sentyment do Rosji tak Karol wyraził
  W czasie pielgrzymki na Ukrainę
  To może być nawet jego testament
  Który wielkiego imperium dotyczył.
  MĘCZENNICY Z HISZPANII
  Gestów hiszpańskich było najwięcej
  Co parę lat beatyfikowano
  Spośród zabitych w wojnie domowej
  W sposób bestialski przez ?republikanów?.
  BAŁKANY
  Był też bałkański męczennik Stepinac
  Szczegóły o nim wyszły mi z głowy
  Też był męczony przez komunistów
  Teraz za kraj swój w niebie się modli.
  CUDOWNY WYBÓR
  Ktoś zażartował o Karolu,
  Że nie potrzeba żadnych cudów
  Po pierwsze sam żył jak męczennik
  Od Parkinsona i od kuli.
  Po drugie cudem jest konklawe
  Które podobno cztery razy
  Nie mogło orzec który z Włochów
  Byłby najlepszy na te czasy?
  Cudowne były jego pielgrzymki
  Nikt nie napisze taki scenariusz
  Jaki dyktował On wbrew najśmielszym
  Oczekiwaniom Watykanistów.
  POGRZEB
  Wiele by mówić o Karolu
  Mówi on sam co dzień zza grobu
  Rzesze co żegnać się z nim przyszły
  ?Santo Subito? krzyczały o nim
  Choć mi ktoś szczerze odpowiedział
  Że te pisanie jest w złym guście
  To się ja bardzo postarałem
  Na dobę przed beatyfikacją
  EPILOG
  Spisałem wspomnienia tak serdecznie
  Jak tylko można pisać było
  Teraz gdy już emocje spadły

  Kończę opowieść, to epilog?
  Papież sam lepiej opowiedział
  Kiedy umierał, o konklawe
  W swoim tryptyku o Sykstyńskiej
  Kaplicy, w której wybierają.
  Mówił, że to odpowiedzialność
  Że się tam ważą losy świata
  Że się ktoś inny wkrótce weźmie
  Aby prowadzić Piotra Arkę.
  Ja też oddaję w lepsze ręce
  Pałeczkę wspomnień i pomysłów
  Ten co wie lepiej jak żył papież
  Niech swoje lepsze wiersze pisze.
  Ja z Nim pod pachę nie chodziłem
  Widziałem zawsze z odległości
  Całować dłonie się nie pchałem
  Ale zostało trochę wspomnień.
  xjarek@xjarek.net

 17. Anna pisze:

  PRZYGODY KAROLA W OJCZYŹNIE
  CZĘŚĆ II
  POLSKA
  1979
  GDY GO WYBRANO NIE CHCIAŁO SIE WIERZYC
  BYLIŚMY WSZYSCY JAK CI TOMASZE
  Z RADOŚCI SZCZYPALIŚMY SIE W POLICZKI
  NIE KRĘPOWALIŚMY SIE PŁAKAĆ
  TRZEBA TO BYŁO BY PRZYJECHAŁ
  POBYŁ CHOĆ CHWILKĘ W RODZINNYCH STRONACH
  ODWIEDZIŁ SWOJE WADOWICE
  I MIEJSCE MĘCZEŃSTWA MAKSYMILIANA
  1983
  W STANIE WOJENNYM NIE BYŁO ŁATWO
  NASZ PAPIEŻ CIERPIAŁ RAZEM Z NAMI
  PRZEMAWIAŁ OSTROŻNIE I ROBIŁ PAUZY
  TAM GDZIE NAM KRZYCZEĆ SIE GŁOŚNO CHCIAŁO
  W TYCH CZASACH PAN URBAN ZACZĄŁ LICZYĆ
  JAKIE TO DROGIE SA TE PRZYJAZDY
  ZE POLSKI NIE STAĆ NA TAK WIELKIE
  I NIEPOTRZEBNE MARNOTRAWSTWO
  1987
  ROK PRZEŁOMOWY WIELU NADZIEI
  TO CHYBA WTEDY NA WESTERPLATTE
  MÓWIŁ NASZ PAPIEŻ DO MŁODZIEŻY
  ŻEBY CHRONIŁA SPRAWY WAŻNE
  W GDAŃSKU ON STANĄŁ NA PIĘKNEJ LODZI
  NIGDY NIE POWSTAŁ TAK DZIWNY STATEK
  TO JAKBY ARKA W KTÓREJ NARÓD
  MIAŁBY SIE OSTAĆ SPOŚRÓD POTOPU
  WTEDY TO ZACZĄŁ PAPIEŻ WOŁAĆ
  DO NASZYCH SUMIEŃ I PATRIOTYZMU
  W RADOMIU WIATR ZRYWAŁ Z NIEGO ORNATY
  GDY BRONIŁ POCZĘTEGO ŻYCIA
  1991 – CZERWIEC
  TYM RAZEM BYŁ CZAS KATECHIZMU
  ?BOGU DZIĘKUJCIE DUCHA NIE GAŚCIE?
  W KAŻDYM MIASTECZKU PO JEDNYM PUNKCIE
  UCZYŁ CIERPLIWIE STARYCH PRZYKAZAŃ
  NAJPRACOWITSZA CHYBA PIELGRZYMKA
  NA WSCHODNICH RUBIEŻACH ZATRZYMAŁ SIE DŁUGO
  WIEM BOM PRZYJMOWAŁ WTEDY ŚWIĘCENIA
  PATRZYŁEM Z PODZIWEM NA MSZE W BIAŁYMSTOKU
  PAPIEŻ TO MIASTO BARDZO WYRÓŻNIŁ
  WYNIÓSŁ NA OŁTARZ BOLESŁAWĘ
  NAZWAŁ GO MIASTEM MIŁOSIERDZIA
  I USTANOWIŁ TU NOWA DIECEZJE
  W ŁOMŻY BYŁ PAPIEŻ, W OLSZTYNIE I W PŁOCKU
  ZAHACZYŁ JESZCZE PARĘ MIEJSC ŚWIĘTYCH
  I WSZĘDZIE CIERPLIWIE POLAKOM TŁUMACZYŁ,
  ZE Z JEDNEJ KLĘSKI JEST DROGA DO WIĘKSZEJ
  1991 – SIERPIEŃ
  ZAPROSIŁ NASZ KAROL JAK DO KANY
  TŁUMY MŁODZIEŻY NIESŁYCHANE
  ROZSŁAWIŁ NASZA CZĘSTOCHOWĘ
  ROZSŁAWIŁ POLSKĘ NA ŚWIAT CAŁY
  1996
  NA CHWILKĘ ZAJRZAŁ DO SKOCZOWA
  TAKI ZDAWKOWY BARDZO POBYT
  NIE BYŁO GO Z NAMI DOŚĆ DŁUGO
  PAPIEŻ JUZ KULAŁ, ZDAWAŁ SIE STARY
  1999
  POMIMO WYGLĄDU ZMĘCZONEGO
  UCZYNIŁ WYSIŁEK NIESŁYCHANY
  ZNOWU ODWIEDZIŁ WSCHODNIE RUBIEŻE
  BYŁ W DROHICZYNIE NA POLU Z KRZYŻAMI
  BYŁ W WIGRACH, W EŁKU A POTEM W SIEDLCACH
  W ŁOWICZU OBLEGŁY GO DZIECIAKI
  UPADŁ I POBIŁ SOBIE CZOŁO
  NIE BYŁ NA BŁONIACH DO GLIWIC TRAFIŁ…
  MÓWIONO, ZE TO SENTYMENTY
  NIGDYŚMY TAK MOCNO NIE PRZEZYWALI
  MÓWIŁ GDY MILCZAŁ I MILCZĄC MÓWIŁ
  NARÓD NARESZCIE SIE TROSZKĘ SCALIŁ.
  2002
  WBREW WIELU WRÓŻKOM PAPIEŻ PRZYJECHAŁ
  POŚWIĘCIĆ KOŚCIÓŁ MIŁOSIERDZIA
  ZAJRZAŁ NA CHWILKĘ CHYBA DO TYŃCA
  ZE JESZCZE WRÓCI NAPOMYKAŁ
  NIEKTÓRZY WIERZYLI, ZE TAK BEDZIE
  JEŹDZIŁY DO RZYMU DELEGACJE
  WIOTKI JAK GUMA, OBŚLINIONY
  PRZYCZYNIAŁ WIELE GŁUPICH PLOTEK
  O TYM, ZE MÓGŁBY ABDYKOWAĆ
  ZE NIE JEST W STANIE MÓWIĆ WYRAŹNIE
  I TYLKO CHORZY ROZUMIELI
  NAJDOBITNIEJSZA MOWĘ GESTÓW

 18. Anna pisze:

  12 SŁÓW O WOJTYLE
  CZĘŚĆ PIERWSZA
  REFREN:
  ?CZAS UCIEKA WIECZNOŚĆ CZEKA?
  NAPIS NA ŚCIANIE KOŚCIOŁA
  CZYTAŁ CO DZIEŃ KAROL MŁODSZY
  ZARAZ GDY LITERKI POZNAŁ
  ZWROTKI:
  1. BIJE ZEGAR NA DZWONNICY
  MALE MIASTO WADOWICE
  PRZY KOŚCIELE JEST ZAUŁEK
  I PIETROWA KAMIENICA…
  2. NIEBOGATY PAN WOJTYŁA
  DWA POKOJE WYNAJMOWAŁ
  KAROL STARSZY, PODOFICER,
  TAM SIE ZRODZIŁ PAPIEŻ POLAK
  3. WCZEŚNIE ZMARŁA PANI DOMU
  UMARŁ STARSZY BRAT PAPIEŻA
  ŚREDNIA SIOSTRA TEZ UMARŁA
  CHYBA W WIEKU NIEMOWLĘCYM.
  4. STAL NA BRAMCE MAŁY KAROL
  DO KOŚCIOŁA WPADŁA PIŁKA
  JUREK KLUGER BYŁ W TEJ KLASIE,
  LUBIŁ KAROL WIELU ŻYDÓW…
  5. TROSZKĘ LEPSZY BYŁ W NAUCE
  MIAŁ ZADATKI NA AKTORA
  WSZYSTKO WOJNA POZMIENIAŁA
  CHŁOPIEC ODDAL ZYCIE BOGU
  6. STUDIA ROBIŁ NADZWYCZAJNIE
  NA PODZIEMNYCH, TAJNYCH KURSACH
  GDY ODPRAWIAŁ SWE PRYMICJE
  TO KAPLICA BYŁA PUSTA
  7. RZYM ODWIEDZIŁ W TAKICH CZASACH
  KIEDY ECHA WOJNY GRZMIAŁY,
  PRZEZ ZIELONA SZEDŁ GRANICE
  W WIELKIM STRACHU, NIELEGALNIE.
  8. ZAPRZYJAŹNIŁ SIE Z MŁODZIEŻĄ
  BYŁ STUDENTÓW KAPELANEM
  SKRYPT UŁOŻYŁ BY IM POMOC
  POZNAĆ MIŁOŚĆ ?CO NIE ZDRADZA?
  9. WCZEŚNIE DOSTAŁ KAROL SAKRĘ
  KOMUNISTOM SIE NIE PODDAŁ
  LAT DWADZIEŚCIA W PEERELU
  W NOWEJ HUCIE KRZYŻ PILNOWAŁ
  10. WCZEŚNIE ZOSTAŁ KARDYNAŁEM
  I PAPIEŻEM BYŁ ?WCZEŚNIAKIEM?
  WCZEŚNIE BARDZO ALI AGCZA
  KULA W SERCE CHCIAŁ GO TRAFIĆ
  11. DZIESIĘĆ RAZY BYWAŁ W POLSCE
  TYLEŻ RAZY BYŁ W AFRYCE
  DZIESIĘĆ RAZY BYWAŁ W AZJI
  I W ŻYCZLIWEJ AMERYCE
  12. DZIESIĘĆ RAZY DO ARABÓW
  I DO DAWNYCH DEMOLUDÓW
  JEŹDZIŁ PO KRAJU SOWIETÓW
  LECZ NIE CHCIELI GO NA KREMLU!

 19. Anna pisze:

  Autorem Gawędy o Karolu jest ks. Jarosław Wiśniewski
  poniżej Jego wiersze o mogiłach niewinnie zamordowanych

  Starobielsk

  Tysiace wielkich polskich nazwisk
  By poznac je jedz do Charkowa
  Wyslano naszych oficerow
  Do prawoslawnego klasztoru.

  Wspomnienia o nich zebral Czapski
  Podobno trzymali się dzielnie
  Trafilo się także kilku tchorzy,
  Tak bywa w obliczu smierci.

  Byli tam ludzie chorowici
  W przeciagu kilku miesiecy
  Wśród jencow zdarzaly się pogrzeby
  Chowano ich w Starobielsku.

  Czterdziesci kilka mogil zolnierzy
  W poblizu budynku milicji
  Lezalo bez krzyzy i oznak szacunku
  Posrod garazy miejskich.

  Po ekshumacji, z dala od centrum
  Leza wśród brzoz i sosen
  Z rzadka zaglada tu pielgrzym z Polski
  Z Luganska parafialny autobus.
  X. DRUGA STOLICA
  Charkowski Cmentarz

  Cztery tysiace zelaznych tablic
  Pod golym niebem rdzewieje
  Tam wielki dzwon glucho pod ziemia
  Jak zakneblowane usta jenca.

  Nie sposób stac na takiej ziemi
  Kolana gna się same
  Nie sposób mowic gdy oni krzycza
  Krzykiem niewinnie straconych

  A jednak jest w tych meczennikach
  Lagodnosc anielska bez checi zemsty
  Gdy się modlilem wsluchujac w ich slowa
  „Idz w pokoju, masz nasze blogoslawienstwo”
  Gluchow – Lenin Zakopany

  Malutkie rejonowe miasteczko
  Kozacka stolica – ojczyzna Juszczenki
  Tak piekna ze trzeba było stana
  Jurek tu zrobil liczne zdjecia.

  Zatrzymalismy się tu przypadkiem
  By się zapytac o droge
  Nie w pore dostrzeglem drogowskaz na Sumy
  Trzeba się było upewnic.

  Pytajac jak jechac pewna kobiete
  Gdy rzekla, ze do Lenina…
  Czemu go jeszcze nie rozebrali
  Zartujac osmielilem się spytac.

  I uslyszalem w miejscowym dialekcie
  Nazwali ten dialekt surzykiem
  Ze „jak by mogly, nie rozebraly by
  Ale zakopaly po szyje”

  Tak przekonalem się przypadkiem
  Ze jest miasto Gluchow na mapie
  I choc moskiewska tuz tuz granica
  Poczulem i teraz. Tak to stolica!

  Ks. Jaroslaw Wisniewski

  Makiejewka, 22 grudnia 2004

 20. Anna pisze:

  1. Kapią łzy na ziemię polską
  Serca w ciszy zamodlone
  Droga mu do Boga Ojca
  Kwiatem Krzyża wyścielona

  2. Karol – imię mu nadano
  W Chrztu Świętego sakramencie
  Matuś zmarła mu rodzona
  Osierocon został wcześnie

  3. Nie inaczej było z bratem
  Pomoc chorym niósł ten lekarz
  Znów żałoba, znów cierpienie
  – Co Karola jeszcze czeka?

  4. Chmury wojny szły przez Polskę
  Narodu Golgota wielka
  Kamieniołom mu oparciem
  Tu się tworzył zrąb Człowieka

  5. I kapłańskie złożył śluby
  Tajnych nauk kończąc lata
  Chrystusowi się powierzył
  Matce Boskiej dał swój zapał

  6. Zebrzydowskie ścieżki ciche
  Omodlone w troskach ducha
  Przez Testament wiek od wieków
  Rzym go wołał i posłuchał

  7. Totus Tuus – bezgranicznie
  Każde serca uderzenie
  Każda myśl na chwałę Boga
  Niestrudzony pielgrzym Ziemi

  8. Jemu kula bok przebiła
  Czerwień krwi na białej szacie
  Matka Boska go chroniła
  Do zabójcy mówił: „Bracie!”

  9. Budowniczy mostów wielkich
  Co Spiżową rozwarł Bramę
  Wyniósł na ołtarze Miłość,
  Wiarę i Nadzieję w Panu

  10. Rycerz słowa, tytan pracy
  Robią dziennikarze zdjęcia
  A on starcom myje nogi
  Kocha dzieci od poczęcia

  11. Porwał młodzież do świętości
  W szkole, w domu, na wakacjach
  Wzniecił ogień wiary pięknej
  Królowanie Boskich Zasad

  12. Orędował za pokojem
  Przemierzając ziemskie kresy
  Cierpieniem i potu znojem
  Jednoczy i rany leczy

  13. W dzień Bożego Miłosierdzia
  Oddał ducha – jego Amen
  Powędrował w Twe Objęcia
  I uciszył w świecie zamęt

  14. Niechaj hymny mu śpiewają
  Ludzie, Anioły i ptaki
  Boże, daj mi jego siłę
  Jana Pawła jam rodakiem

  15. Duchu Święty co odnawiasz
  Oblicze tej ziemi całej
  Przyjm gorące me wołanie
  Przecież w Tobie zaufałem.
  Dał słodkie słowo swej pociechy:
  „Jam winy twe na barkach nosił!”
  „Jam winy twe na barkach nosił!”

  2. Powiada wielkie słowo prawdy:
  „Tyś winien krzyż dla Boga znosić!”
  „Tyś winien krzyż dla Boga znosić!”

  3. On dał nam słowo swej mądrości:
  „Krzyż niesie Cię do szczęśliwości!”
  „Krzyż niesie Cię do szczęśliwości!”

 21. emka pisze:

  Więc oto idzie papież słowiański
  Przed 35 laty konklawe wybrało 264. Papieża w historii Kościoła rzymskokatolickiego. Został nim pielgrzym „z dalekiego kraju”, ks. kard. Karol Wojtyła, arcybiskup metropolita krakowski, który przyjął imię Jan Paweł II. Wypełniło się proroctwo Juliusza Słowackiego, zapowiadającego w latach 40. XIX w. nadejście „słowiańskiego papieża”.

  Pontyfikat bł. Jana Pawła II był jednym z najdłuższych w dziejach Kościoła. Niezależnie od jego znaczenia dla Kościoła powszechnego przyspieszył on upadek komunizmu sowieckiego w Europie Środkowej i Wschodniej, opartego na tajnych porozumieniach między Stalinem i aliantami, kosztem narodów Europy Środkowej i Wschodniej.

  Błogosławiony Papież przypomniał nakaz miłości Ojczyzny: „Patriotyzm to znaczy czcij ojca swego i matkę swoją”. (…) Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego”.

  Sformułował przesłanie o ochronie tożsamości narodowej: „Proszę Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością. Taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na Chrzcie Świętym (…). Abyście nie podcinali tych korzeni, z których wyrastamy” (1979).

  W „Redemptor hominis”, pierwszej ze swych encyklik (1979), nazwał lęki, które przeżywa współczesny człowiek: „Człowiek dzisiejszy zdaje się być stale zagrożony przez to, co jest jego własnym wytworem, co jest wynikiem pracy jego rąk, a zarazem, i bardziej jeszcze, pracy jego umysłu, dążeń jego woli (…). Czy wszystkie osiągnięcia techniki idą w parze z postępem etyki i z duchowym postępem człowieka? Czy człowiek jako człowiek w ich kontekście również rozwija się i postępuje naprzód, czy też cofa się i degraduje w swym człowieczeństwie?”.

  Jakże wiele zyskalibyśmy – jako poszczególni ludzie i jako Naród – gdybyśmy każdego dnia pamiętali i o tej miłości, i o tych korzeniach, i o tym zagrożonym człowieczeństwie.

  Piotr Szubarczyk
  http://www.naszdziennik.pl/wp/56949,wiec-oto-idzie-papiez-slowianski.html

 22. emka pisze:

  2 kwietnia obchodzimy 9. rocznicę śmierci Jana Pawła II.

 23. emka pisze:

  Sejm upamiętnił papieża Jana Pawła II
  „W przeddzień kanonizacji ojca świętego Jana Pawła II, głowy Kościoła powszechnego i wielkiego Polaka, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża mu wdzięczność i szacunek” – głosi przyjęta przez Sejm uchwała upamiętniająca papieża Polaka.
  Za uchwałą rekomendowaną przez sejmową komisję kultury opowiedziało się 380 posłów, przeciwko było 34, dwóch posłów wstrzymało się od głosu.
  Przeciwni uchwale byli posłowie Twojego Ruchu oraz wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka (niezrz.); większość posłów SLD obecnych na sali nie wzięła udziału w głosowaniu. Wcześniej Sejm odrzucił poprawkę SLD, która nadałaby uchwale nową treść.
  Posłowie napisali w przyjętej przez Sejm uchwale: „Dziewięć lat temu, kilka dni po śmierci ojca świętego Jana Pawła II, posłowie i senatorowie zebrani na uroczystym zgromadzeniu oddali mu hołd, nazywając go głosicielem ewangelii Jezusa Chrystusa, wielkim moralnym autorytetem, ojcem i nauczycielem, a także „człowiekiem pokoju i nadziei” oraz „najważniejszym z ojców niepodległości Polski”. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uważa, że określenia te nie straciły niczego ze swojej aktualności”.
  Uchwała mówi również o tym, że „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża nadzieję, że kanonizacja ojca świętego Jana Pawła II będzie dla wszystkich Polaków okazją do radosnego i solidarnego świętowania, a także zachętą do głębszego poznania jego intelektualnej i duchowej spuścizny oraz do podejmowania i kontynuowania jego dzieła. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do wszystkich członków narodowej wspólnoty o godne uczczenie tego wydarzenia” – brzmi uchwała. […]

  Czytaj oryginalny artykuł na: http://www.stefczyk.info/wiadomosci/polska/sejm-upamietnil-papieza-jana-pawla-ii-,10451265304#ixzz2zqouMAYQ

 24. woal pisze:

  Najlepsza relacja będzie w TV TRWAM. Wczoraj było bardzo długie i interesujące spotkanie z fotografem papieskim. Audycja była doskonale prowadzona. W studio był ksiądz, który tłumaczył każde słowo wypowiedziane przez zaproszonego gościa.

 25. emka pisze:

  Podróże Jana Pawła II Niezapomniane pożegnanie Ojca Świętego przez rodaków na lotnisku w Balicach. Piękny film.

 26. emka pisze:

  Mija dziesiąty rok od śmierci św. Jana Pawła II. Okazuje się, że Papież stawiał przed Polakami wielkie zadania także po upadku komunizmu; wierzył, że Polska znów może stać się Przedmurzem Chrześcijaństwa, które będzie nas broniło przed nowym zagrożeniem cywilizacyjnym. W 121 numerze Arcanów pisał o tym prof. Krzysztof Dybciak: […]
  http://www.portal.arcana.pl/Jak-jan-pawel-ii-przywrocil-polsce-role-przedmurza-chrzescijanstwa,4320.html

 27. emka pisze:

  Dyskusja w redakcji Teologii Politycznej – Przesłanie Jana Pawła II – nadal aktualne?
  VIDEO
  16 października przypada 40. rocznica wyboru Karola Wojtyły na Następcę św. Piotra. To doskonała okazja, by przyjrzeć się kondycji i aktualności przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II. Odpowiedzi na tytułowe pytanie poszukiwać będą zaproszeni goście: Paweł Milcarek (Christianitas); Dariusz Karłowicz (Teologia Polityczna); Zbigniew Nosowski (Więź); Tomasz Terlikowski (publicysta). Prowadzenie debaty – Grzegorz Górny.
  ZOBACZ; http://blogpress.pl/node/25311

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.