Śp. Sławomir Skrzypek, Prezes NBP. Wspomnienia

10 kwietnia 2010 roku leciał do Katynia, by pokłonić się ofiarom zbrodni katyńskiej, ofiarom, które uhonorował najlepiej, jak mógł – milionem miniaturowych pomników – specjalną emisją monet. Tego dnia złożył im najcenniejszą ofiarę…
Ekskluzywny wywiad z żoną o życiu , pasjach i pracy dla Ojczyzny. „Skrzypek – jeden z pokolenia niepokornych”

NA STRONACH:
strona [2] Sławek był cudownym wzorem dla dzieci, wywiad z Dorotą Skrzypek, 26.12.2011
strona [3] Dorota Skrzypek: Lawina obietnic, które złamano, wywiad [Uważam Rze, 9.07.2012]

***

Październik 2013 Dorota Skrzypek. Rozmowy Kulturalne Dagmary Siemińskiej

Ekskluzywny wywiad z żoną o życiu , pasjach i pracy dla Ojczyzny.

Maj 2013 Spotkanie w klubie Ronina z Sebastianem Reńcą – autorem książki „Skrzypek – jeden z pokolenia niepokornych”.

okładkaMichał Karnowski: „To jest opowieść o młodym chłopaku z Katowic, który od najmłodszych lat rzuca się do działania dla Polski”, Sebastian Reńca: „Jego miłością była niepodległość”, Józef Ruszar: „Był człowiekiem, któremu o coś bardzo chodzi”, Dorota Skrzypek: „Potrzebował zwykłego życia, nas, swojej rodziny, a my bardzo potrzebowaliśmy jego.”, Bohdan Urbankowski: „Chciałbym, żebyśmy zapamiętali go także jako tego dyrektora, bankowca, ekonomistę, który deklamował Herberta.”, prof. Eugeniusz Gatner: „Przeprowadził Polskę przez najtrudniejsze czasy kryzysu”. W Klubie Ronina odbył się wieczór autorski Sebastiana Reńcy, który przedstawił książkę poświęconą śp. Sławomirowi Skrzypkowi „Skrzypek – jeden z pokolenia niepokornych”.

pełna relacja >http://www.blogpress.pl/node/16677

8 kwietnia 2010 roku Narodowy Bank Polski wyemitował monety okolicznościowe o tematyce „70. rocznica zbrodni katyńskiej”. W skład emisji wchodzą moneta w stopie Nordic Gold o nominale 2 PLN oraz moneta srebrna o nominale 10 PLN.
Jakże różną tym razem wymowę będą mieć te monety, będąc jednocześnie zgodnie z intencją Narodowego Banku Polskiego pamiątką 70. rocznicy zbrodni katyńskiej i katastrofy 10 kwietnia 2010 roku. Są symbolicznym medalem upamiętniającym śmierć Sławomira Skrzypka. I tak w przedziwny sposób splotła się dość już odległa historia kaźni z tragedią współczesną.

Sławomir Stanisław Skrzypek, tragicznie zmarły prezes Narodowego Banku Polskiego, urodził się 10 maja 1963 r. w Katowicach. Wychował się w rodzinie, w której od pokoleń pielęgnowano tradycje patriotyczne. Dla niego: „Bóg, Honor, Ojczyzna”, a także patriotyzm, wolność, uczciwość i pracowitość to nie były puste słowa, ale najwyższe wartości, którymi kierował się w życiu.

Od wczesnych lat dzieciństwa brał czynny udział w życiu Kościoła, służąc do Mszy św. w kościele garnizonowym pw. św. Kazimierza Królewicza w Katowicach. W latach 1978-82 uczęszczał do klasy matematyczno-fizycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Wilhelma Piecka – obecnie Marii Skłodowskiej-Curie – w Katowicach. Świetnie się uczył, miał błyskotliwy i otwarty umysł, a jego nieprzeciętne zdolności intelektualne pozwoliły mu zostać laureatem olimpiady z fizyki, co otworzyło przed nim możliwość wyboru studiów na dowolnej uczelni wyższej. Jednocześnie wykazywał ogromne zainteresowanie historią Polski, w szczególności ruchami niepodległościowymi Polaków. Bliska mu była również historia ziemi śląskiej.

Już jako nastolatek walczył o prawdę, wolność i poszanowanie swobód obywatelskich. Działał przy Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim „Solidarności” w Katowicach w ramach Federacji Młodzieży Szkolnej, której był współorganizatorem.

Jego dążenia sprowadzały się do upodmiotowienia roli ucznia w szkole i przekazywania prawdy na lekcjach historii. Brał udział w rozpowszechnianiu przepisywanych na maszynie tekstów, tworzonych na podstawie audycji Radia Wolna Europa i Głosu Ameryki.

Po wprowadzeniu stanu wojennego był inicjatorem powołania Młodzieżowego Ruchu Oporu Solidarności – podziemnej organizacji, w ramach której prowadził działalność konspiracyjną, wspierającą NSZZ „Solidarność”. Za tę działalność 19 sierpnia 1982 r. został aresztowany i internowany, a 2 listopada 1982 r. skazany przez Sąd Wojskowy w Katowicach na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat i 60 tys. zł grzywny. Po wyjściu z więzienia włączył się w pomoc internowanym, działania kultury niezależnej i stopniowo wracał do kolportażu książek i wydawnictw podziemnych.

Wyrok sądu zamknął mu drogę do wymarzonych studiów ekonomicznych. Tylko dzięki wsparciu jednego z profesorów dostał się na Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej, na której nie ustrzegł się napiętnowania ze strony kadry dydaktycznej ze wszystkich sił próbującej utrudnić mu naukę.

Mimo to na studiach kontynuował działalność konspiracyjną, stanął na czele Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Śląskiej i wszedł w skład Krajowej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

Podczas wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w 1983 r. w Katowicach i kolejnej, w 1987 r., w Gdańsku współorganizował i uczestniczył w akcjach przygotowywania i prezentacji transparentów oraz haseł związanych z niepodległością i „Solidarnością”. Wielokrotnie był prewencyjnie przesłuchiwany i zatrzymywany przez funkcjonariuszy SB.

Jednocześnie był zaangażowany w duszpasterstwo akademickie działające przy katedrze Chrystusa Króla w Katowicach oraz w związki niepodległościowe, w ramach których corocznie uczestniczył w zakazanym przez ówczesne władze marszu upamiętniającym wymarsz Pierwszej Kompanii Kadrowej.

3 maja 1989 r. w Gliwicach współorganizował demonstrację i wsparcie dla opozycji w wyborach 4 czerwca 1989 r. W 1990 r. w ramach Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” uczestniczył w odtwarzaniu struktur społeczeństwa obywatelskiego. Współtworzył Porozumienie Niezależnych Organizacji Młodzieżowych, następnie Polską Radę Młodzieży, której był pierwszym prezesem.

Po wydarzeniach pod stacją telewizyjną w Wilnie, która zapoczątkowała litewską drogę ku niepodległości, uczestniczył w zorganizowaniu akcji pomocy i wziął udział w dwóch transportach z lekami i żywnością dla Wilna.

Świadome wykształcenie, związane z zainteresowaniami ekonomicznymi, podjął po 1989 r. Najpierw ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa i administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz w zakresie zarządzania aktywami i pasywami w polskim systemie bankowym na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Następnie uzyskał dyplom MBA Uniwersytetu Wisconsin – La Crosse, z rozszerzonym programem w zakresie finansów, nostryfikowany w Szkole Głównej Handlowej, oraz dyplom Business Management Uniwersytetu Georgetown.

W ubiegłym roku ukończył Advanced Management Program, University of Navarra, co świadczy o tym, że przez cały czas uczył się, poszerzając swoje horyzonty, wiedzę i kompetencje.

Działalność zawodowa Sławomira Skrzypka od samego początku związana była z obszarem finansów publicznych. W latach 1993-97 pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, w której zajmował się kontrolą finansową struktur administracji rządowej i samorządowej oraz sektora bankowego.

Potem pełnił funkcję zastępcy prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, funkcję członka Zarządu IX NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i członka Zarządu PKP SA.

Od 2002 r. był zastępcą prezydenta miasta stołecznego Warszawy, gdzie odpowiadał za politykę finansową, inwestycje i nadzór właścicielski. Pod koniec grudnia 2005 r. został wiceprezesem Zarządu PKO BP SA, a od końca września 2006 r. dodatkowo pełnił obowiązki jego prezesa.

W obszarze nadzoru pełnił m.in funkcje: wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska SA, przewodniczącego Rady Nadzorczej PTE Epoka, przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Pocztowego SA, przewodniczącego Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przewodniczącego Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej i członka Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska.

10 stycznia 2007 r. został wybrany przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Piastowane przez niego stanowiska były bardzo różne. To, co było ich wspólnym mianownikiem, to ogromna pasja, nadzwyczajny etos pracy i traktowanie jej jako służby publicznej. W pracy nie było dla niego nic nieważnego, angażował się bez reszty w realizację powierzonych obowiązków i wykonywał je z poszanowaniem wszystkich wartości, które wyznawał, merytorycznie, uczciwie i rzetelnie.

Dzięki wytężonej, ciężkiej pracy szybko zdobył uznanie w Polsce i za granicą. Magazyn „Global Finance” w 2009 r. uznał Sławomira Skrzypka za jednego z najlepszych szefów banków centralnych na świecie. W Polsce twardo bronił niezależności banku centralnego i dążył zarówno do utrzymania stabilności i siły polskiego złotego, jak i do trwałego oraz zrównoważonego wzrostu gospodarczego, po to żeby każdej rodzinie i każdemu Polakowi żyło się coraz lepiej. Dzięki niemu sektor bankowy i gospodarka polska nie doznały uszczerbku w czasie światowego kryzysu finansowo-gospodarczego.

Dzięki inicjatywie Sławomira Skrzypka Narodowy Bank Polski rozszerzył aktywność w dziedzinie edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży. Wielokrotnie powtarzał, że wydatki NBP na edukację to nie koszty, tylko nakłady inwestycyjne, które – może nie dziś, ale za kilka lat – przyniosą dodatnią stopę zwrotu dla Polski.

To dzięki niemu Narodowy Bank Polski emisją monet i banknotów kolekcjonerskich przypominał i upamiętniał ważne dla narodu polskiego wydarzenia historyczne. Dokonując prezentacji monet, powtarzał, że tylko w taki sposób Narodowy Bank Polski może oddać hołd Polakom, którzy oddali życie za wolną Polskę.

10 kwietnia 2010 r. leciał do Katynia, by pokłonić się ofiarom zbrodni katyńskiej, ofiarom, które uhonorował najlepiej, jak mógł – milionem miniaturowych pomników – specjalną emisją monet. Tego dnia złożył im najcenniejszą ofiarę…

Całe swoje życie poświęcił służbie Ojczyźnie.

W naszej pamięci pozostanie jako wielki patriota, znakomity finansista, wspaniały szef, czuły mąż, kochający ojciec i oddany wszystkim przyjaciel. Żegnaj, Sławku.

Przyjaciele i współpracownicy z Narodowego Banku Polskiego.

http://www.niedziela.pl/

Dorota Skrzypek w filmie „Lista Pasażerów” : Kochać Sławka było łatwo.

„Lista Pasażerów” > całość

 

13.10.2009 Podczas prezentacji monet dla uczczenia 25 rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

EPITAFIUM

 

***

31.10.2011 Warszawa, Powązki Wojskowe – Aleja Poległych w Smoleńsku [fot.Grzegorzq, Solidarni2010]

 DALEJ

strona [2] Sławek był cudownym wzorem dla dzieci, wywiad z Dorotą Skrzypek, 26.12.2011
strona [3] Dorota Skrzypek: Lawina obietnic, które złamano, wywiad [Uważam Rze, 9.07.2012]

 • Facebook
 • email
 • PDF
 • Twitter
 • Wykop
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Bookmarks
 • Grono.net
 • Ulubione
 • Śledzik
Ten wpis został opublikowany w kategorii Antypropaganda, Eseje, III RP, Wspomnienia, Wywiady i oznaczony tagami , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 odpowiedzi na „Śp. Sławomir Skrzypek, Prezes NBP. Wspomnienia

 1. Jacek pisze:

  „Magazyn „Global Finance” w 2009 r. uznał Sławomira Skrzypka za jednego z najlepszych szefów banków centralnych na świecie.” Nie do konca rozumiem, w tym rankingu („http://www.gfmag.com/tools/best-banks/2479-the-worlds-top-central-bankers-2009.html#axzz2WUDbZKAi”) wychodzi na to ze otrzymal taka sama note jak 5 innych szefow bankow centralnych w samej tylko Europie. I gorsza od 2 innych.

 2. emka pisze:

  Dorota Skrzypek: Wyraźmy pamięć o ofiarach 10/04! „To wciąż niewyjaśniona katastrofa. Trudne pytania pozostały…>WYWIAD

 3. emka pisze:

  Dorota Skrzypek: Jestem bardzo wdzięczna prof. Biniendzie
  Rozmowa z Dorotą Skrzypek, wdową po śp. prezesie NBP Sławomirze Skrzypku, który zginął w Smoleńsku.
  Stefczyk.info: Prof. Wiesław Binienda, który współpracuje z zespołem badającym tragedię smoleńską, został członkiem prezydenckiej rady zajmującej się w USA rozwojem nauki i technologii. W Polsce naukowiec był wielokrotnie dyskredytowany i ośmieszany. Czy taka wiadomość może zmienić tę narrację?

  Dorota Skrzypek: Od początku byłam bardzo poruszona tym, w jaki sposób opinia publiczna, część mediów zachowywała się wobec profesorów, którzy angażowali się w wyjaśnianie przyczyn tragedii smoleńskiej, którzy brali udział w konferencji naukowej dotyczącej tragedii, którzy współpracowali z zespołem parlamentarnym. Mnie to zawsze oburzało. Ci naukowcy to byli ludzie z tytułami, utalentowani, którzy mieli swój dorobek, którzy mieli swoje pracownie i studentów. Oni bez politycznego nastawienia, w sposób naukowy próbowali dowieść, że tezy z raportu MAK i raportu Millera są fizycznie niemożliwe. I za to spotykali się z falą agresji, pomówień, próbami odbierania tytułów naukowych.[…]

  Czytaj oryginalny artykuł na: http://www.stefczyk.info/publicystyka/opinie/skrzypek-jestem-bardzo-wdzieczna-prof-biniendzie,11271631364#ixzz38nnhtclD

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.