Nocna zmiana. Panowie policzmy głosy…

Premier Jan Olszewski: Dawni współpracownicy komunistycznej policji politycznej mogą być zagrożeniem dla bezpieczeństwa wolnej Polski. Naród powinien wiedzieć, że nieprzypadkowo właśnie w chwili, kiedy możemy oderwać się ostatecznie od komunistycznych powiązań, stawia się nagły wniosek o odwołanie rządu.   Lista Macierewicza.

Słowa wypowiedziane przez premiera Jana Olszewskiego w trakcie wystąpienia telewizyjnego 4 czerwca 1992 roku.

„Budowaliśmy mozolnie państwo, które obywatele będą mogli szanować. Państwo całkowicie niepodległe, państwo, w którym wojsko i policja są w pełni podporządkowane demokratycznej, przedstawicielskiej polskiej władzy. Polska, do której długo dążyliśmy to Polska odbudowująca poczucie godności narodowej, oparta na szczerości i prawdzie o nas samych. O prawdzie zarówno podniosłej, Jak i wstydliwej.

Dlatego mój rząd był pierwszym, który chciał odsłonić dawne, tajemne powiązania ludzi, którzy z własnej woli weszli w ostatnich latach do organów nowej władzy. Uważam, że naród polski powinien mieć poczucie, że wśród tych, którzy nimi rządzą, nie ma ludzi, którzy pomagali UB i SB utrzymywać Polaków w zniewoleniu.

Uważam, że dawni współpracownicy komunistycznej policji politycznej mogą być zagrożeniem dla bezpieczeństwa wolnej Polski”. zobacz >pełny tekst wystąpienia

 

zobacz >Stenogram z posiedzenia Sejmu [4.06.1992]

 

Lista Macierewicza – dokumenty przygotowane w MSW związane z realizacją uchwały lustracyjnej Sejmu z 28 maja 1992 (zgłoszonej przez Janusza Korwin-Mikke), zobowiązującej rząd do ujawnienia osób, które w latach 1945-1992 współpracowały ze służbami specjalnymi PRL. Dokumenty te zostały dostarczone do Sejmu w dniu 4 czerwca 1992 roku przez ministra spraw wewnętrznych Antoniego Macierewicza.

Przebieg wydarzeń

O godzinie 10.00 dokumenty przekazane zostały do Sejmu. Dodatkowo dokument zawierający dane dotyczące osób o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa został przesłany prezydentowi, premierowi, marszałkom Sejmu i Senatu, I. prezesowi Sądu Najwyższego i prezesowi Trybunału Konstytucyjnego. Jednocześnie Konwent Seniorów Sejmu RP otrzymał listę 64 posłów, senatorów oraz członków rządu, których nazwiska widniały w zasobach znajdujących się w dyspozycji MSW. Na liście znalazło się wielu urzędujących ministrów, urzędników i posłów. Lista nazwana została listą agentów i spowodowała gwałtowną reakcję elit politycznych. Jako pierwszy figuruje na niej Lech Wałęsa jako tajny współpracownik SB (TW) „Bolek”.

 

NOCNA ZMIANA 

„Nocna zmiana” – film dokumentalny z 1994 roku zrealizowany przez Jacka Kurskiego i Michała Balcerzaka, poświęcony kulisom odwołania rządu Jana Olszewskiego w czerwcu 1992 roku. Film bazuje na reportażu „Gorące dni” Wojciecha Ostapowicza, materiałach archiwalnych TAI oraz materiałach VHS autorstwa Włodzimierza Kuligowskiego (sceny w kuluarach). Jest to filmowa wersja książki Jacka Kurskiego i Piotra Semki z 1993 roku pt. „Lewy czerwcowy”. Film został wyemitowany 27 lipca 1995 roku w porze najlepszej oglądalności i miał ogromną widownię (ok. 6 milionów widzów), co mogło mieć wpływ na przegraną Lecha Wałęsy w wyborach prezydenckich w listopadzie 1995.

Poniżej cały film lub w 7 częściach pod adresem: http://www.youtube.com/watch?v=zhj4rvei5pg

W tajnej naradzie, która odbyła się 4 czerwca w sejmowym gabinecie Lecha Wałęsy, a pokazana została w dokumentalnym filmie Jacka Kurskiego, aktywnie uczestniczył młody wówczas polityk Kongresu Liberalno-Demokratycznego Donald Tusk. Jego zaangażowanie w przeforsowanie kandydatury na premiera wówczas 33-letniego Waldemara Pawlaka było bardzo znaczące. Tej nocy postkomuniści okazali się ważnym sojusznikiem „koalicji strachu” w błyskawicznej operacji antylustracyjnej.

Tusk: – Jak SLD nie skrewi, to przejdzie. A jak nie przejdzie…

Moczulski: – To wtedy przecież pan Waldek nie będzie się upierał, prawda?

Tusk: – Panowie, policzmy głosy – KPN, SLD, mała koalicja.

Moczulski: – Jeśli lewica wstrzyma się od głosowania, to nam wystarczy.

Tusk: – Według mojej wiedzy i wszystkich chyba tu obecnych SLD nie wstrzyma się, tylko będzie głosować za odwołaniem.

Moczulski: – Za odwołaniem tak, ale czy będzie głosował za Pawlakiem w ogóle?

Tusk: – Waldek, twierdziłeś, że tak. Dla SLD jest lepszy kandydat do poparcia.

Wałęsa: – Dzisiaj wysondowałem wszystkie możliwości, dziś nie przeciągniemy inaczej.

Moczulski: – Podejmujemy męską decyzję: Pawlak i koniec.

Głosy: – Zgoda, zgoda, zgoda.

Odwołanie rządu Jana Olszewskiego jak zamach stanu: noc, wielkie napięcie, tajne rozmowy. Warto przypomnieć sobie tamten moment, który zaważył na losach Polski w ostatnich latach. Prezydent Lech Wałęsa przesłał do Sejmu wniosek o natychmiastowe odwołanie premiera i rządu. W Sejmie rozpoczęła się burzliwa debata dotycząca lustracji. Wieczorem Lech Wałęsa przybył do Sejmu. Nocą z 4 na 5 czerwca premier Jan Olszewski w obu programach TVP podjął próbę zmobilizowania społeczeństwa w obronie upadającego rządu ? Dawni współpracownicy komunistycznej policji politycznej mogą być zagrożeniem dla bezpieczeństwa wolnej Polski. Naród powinien wiedzieć, że nieprzypadkowo właśnie w chwili, kiedy możemy oderwać się ostatecznie od komunistycznych powiązań, stawia się nagły wniosek o odwołanie rządu. Trzy kwadranse po północy 5 czerwca Sejm uchwalił wotum nieufności wobec rządu. Za wnioskiem głosowało 273 posłów, przeciw 119, zaś 33 wstrzymało się od głosu.

Treść listy Macierewicza

LECH WAŁĘSA

TW „Bolek” Figuruje w KW MO Gdańsk oraz w kartotece informacyjnej wydz. II BEiA UOP i kartotece komputerowej ZSKO. Zarejestrowany 29.XII.70 r. pod numerem 12535 przez wydz. III KW MO Gdańsk. Akta archiwalne zachowane.

19 czerwca 1976 roku zaprzestano kontaktów z powodu niechęci „Bolka” do współpracy.

TW „Bolek” od 1970 do 76 r. przekazywał SB informacje dotyczące destrukcyjnej działalności niektórych pracowników stoczni. W styczniu 71 poinformował m.in. o tym, że jego koledzy z wydziału W-4: Jasiński, Kontor i Popielawski szykują akcje strajkową. W innym raporcie prosił, by SB wzięła go na przesłuchanie, co pozwoliłoby mu uwiarygodnić się przed kolegami. Za przekazane informacje „Bolek” był wynagradzany na łączna sumę 13100 zł. W czasie prezydenckiej kampanii – przed wynikami I tury – (gdy szefem UOP był Antoni Milczanowski) dokonano ekspertyzy zgodności pisma Lecha Wałęsy z raportami podpisanymi przez TW „Bolek”. Centralne Laboratorium Kryminalistyki, które wykonywało ekspertyzę, uchyliło się od wydania jednoznacznej opinii, ponieważ dostarczono mu jedynie kserokopie raportów, a nie oryginały.

Wśród dokumentów związanych z Lechem Wałęsą znajduje się notatka służbowa z 1992 r. podpisana przez dyrektora Zarządu Kontrwywiadu UOP Konstantego Miodowicza. Podajemy jej treść:

Podług kpt.xxx (pracownika merytorycznego byłego przedstawicielstwa KGB) oraz mjra yyy (rezydenta warszawskiej KGB), służba, którą reprezentują jest w posiadaniu materiałów świadczących o fakcie współpracy Lecha Wałęsy z b.SB, MSW i PRL. Zdaniem mjra yyy, grafolodzy nie mieliby trudności z potwierdzeniem ich autentyczności.

Informacje agenturalne uzyskane w ostatniej dekadzie, w okolicznościach czyniących mało prawdopodobna tezę, iż stanowiły element zaplanowanych działań o charakterze inspirująco-dezinformującym.

WIESŁAW CHRZANOWSKI (ZChN, Marszałek Sejmu RP)

TW „Zuwak”, TW „Spółdzielca”. Figuruje w księdze inwentarzowej Wydz. III BEiA UOP oraz w kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany najpierw w UBP Warszawa, następnie 13.03.74 pod nr 4976 przez wydz. III KWMO Warszawa oraz 11.06.86 pod nr 74495 przez wydz. IX Dept. I Warszawa. Nr arch. 1610/I; nr arch. 10530/I, data archiwizacji 8.11.89, nr mikrofilmu 22911/1. Miejsce złożenia akt wydz. III BEiA UOP. Akta archiwalne zachowane. Data zaprzestania kontaktów 22.06.76.

POSŁOWIE:

1. ALEKSANDER BENTKOWSKI /PSL/. Kategoria TW, kryptonimy „Arnold” i „Kamil”.

Figuruje w księdze inwentarzowej wydz. III BEiA UOP, księdze inwentarzowej WUSW Rzeszów nr 1, kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany 29.04.77 pod nr 11861 przez wydz. II WUSW Rzeszów. Data archiwizacji 31.10.91 pod nr arch. 24248/I, nr mikrofilmu 24248/1. Akta archiwalne zachowane. Materiały archiwalne zawierają dokumenty sygnowane przez Bentkowskiego.

2. MICHAŁ JAN BONI /KLD/. Kategorie TW-k, TW, kryptonim „Znak”.

Daty rejestracji: 15.02.88 przez wydz. III-2 SUSW Warszawa oraz 29.11.88 przez wydz. III-2 Warszawa. Nr rejestr. 54946. Materiały zniszczono w styczniu 90 r. (bądź nie odnalezione). Kontaktów zaprzestano 5 stycznia 90.

3. MAREK TADEUSZ BORAL /SLD/. TW „Klementyna”.

Figuruje w księdze inwentarzowej BEiA delegatury UOP Łódź oraz w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II WEiA UOP. Zarejestrowany 11.07.75 pod nr 2272. Nr archiwalny 72/I, data archiwizacji 15.04.76. nr mikrofilmu 72/1, Miejsce archiwiz. WEiA del. UOP w Łodzi. Akta archiwalne zachowane, materiały archiwalne zawierają dokumenty sygnowane przez Borala. Kontaktów zaprzestano 15.04.76.

4. GEORG ROCHUS BRYLKA /Mniejszość Niemiecka/. TW „Feliks”.

Figuruje w księdze inwentarzowej. Zarejestrowany 9.07.75 przez Pion II RUSW Lubliniec pod nr CZ-464. nr arch. I-3638. Data archiwizacji 27.11.86. Miejsce archiwiz. WEiA del.UOP w Katowicach. Akta archiwalne zachowane. Kontaktów zaprzestano 17.11.86.

5. JÓZEF STANISŁAW BŁASZCZEĆ /ZChN/. TW „Józef”.

Figuruje w księdze inwentarzowej. Data rejestr.15.05.78. Nr rejstr. 2652, wydz. III-A

Częstochowa. Nr arch. I-1495, data archiwizacji 27.11.80. Nr mikrofilmu 232/1. Akta archiwalne zachowane. Data zaprzestania kontaktów 21.07.80.

6. WŁODZIMIERZ CIMOSZEWICZ /SLD/. KO/DI „Carex”.

Figuruje w archiwum Zarządu Wywiadu. Nr rejestr. 13613, data rejestr. 25.09.80. Organ rejestr. wydz. II dep. I Warszawa. Nr arch. J-8938, data archiwizacji 24.08.84.

7. JÓZEF CINAL /PSL/. TW „Józef Polak”.

Figuruje w księdze inwentarzowej i kartotece komputerowej ZSKO. Zarejestrowany 21.01.82 pod numerem 5739 przez wydz. IV Bielsko-Biała. Nr archiwalny I-3430, data archiwizacji 9.07.84, miejsce archiwiz. Wydz.”C” WUSW w Bielsku-Białej. Materiały zniszczono 1.12.89, bądź nie odnaleziono. Data zaprzestania kontaktów 9.07.84.

8. EUGENIUSZ CZYKWIN /bezpartyjny/. TW „IZYDOR”, „WILHELM”.

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany 23.08.77 przez wydz. IV KW MO Białystok pod numerem 21661. Nr arch. I-8510. Miejsce archiwizacji WEiA del.UOP w Białymstoku. Akta archiwalne zachowane. Data zaprzestania kontaktów 13.09.89.

9. PIOTR STANISŁAW FOGLER /UD/. TW „Turysta”.

Figuruje w kartotece odtworzeniowej wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany dwukrotnie: 23.12.76 przez wydz.IV SUSW Warszawa pod nr 15579, nr arch.12970/I, miejsce archiwizacji wydz.VIII BEiA UOP oraz 29.03.80 przez wydz. IV dep.V Warszawa pod nr 59343, nr arch.17064/I. Data zaprzestania kontaktów 2.04.83.

10. ANTONI JAN FURTAK /PL/. TW „Jonatan”, „Platan”.

Nr rejestr. 42097, data rejestr. 31.12.81, organ rejestrujący wydz.IV KW MO Gdańsk.

11. ANDRZEJ TADEUSZ GĄSIENICA-MAKOWSKI /PChD/. TW „Andrzej II”.

Figuruje w księdze inwentarzowej. Zarejestrowany 26.12.81 przez wydz. V WUSW Nowy Sącz pod numerem NS-6251. Miejsce archiwizacji WEiA del.UOP w Krakowie. Akta archiwalne zachowane, materiały archiwalne zawierają dokumenty sygnowane przez w/w osobę. Data zaprzestania kontaktów 10.12.83.

12. TOMASZ HOLC /PPG/. TW „Zenek”.

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany przez wydz. IV dep. II MSW Warszawa pod numerem 38119. Miejsce archiwizacji Biuro „C” Warszawa. Akta archiwalne zachowane. Materiały archiwalne zawierają dokumenty sygnowane przez w/w. Data zaprzestania kontaktów 16.07.76.

13. ROMAN JAGIELIŃSKI /PSL/. TW „Ogrodnik”.

Figuruje w kartotece odtworzeniowej wydz. II BEiA UOP oraz w kartotece komputerowej ZSKO. Zarejestrowany przez wydz. VI WUSW Piotrków Tryb. 25.03.81 pod numerem 5332.

14. ZBIGNIEW TADEUSZ JANOWSKI /SLD/. TW „Janek”.

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany dwukrotnie: pod nr 12877 dn.13.02.88 przez wydz. V Warszawa oraz pod numerem 55956 dn.28.11.88 przez wydz. V-2 SUSW Warszawa.

15. JERZY JASKIERNIA /SLD/. KO/DI „Prym”.

Figuruje w archiwum Zarządu Wywiadu. Zarejestrowany pod nr 37279 dnia 4.12.73 przez wydz. XI dep.I Warszawa. Nr arch. J-7062, data archiwizacji 6.03.80, miejsce archiwiz. AZW UOP. Akta archiwalne zachowane.

16. EUGENIUSZ KIELEK /NSZZ?Solidarność”/. TW „Onyks”, TW-k.

Figuruje w wydz. V BEiA delegatury Radom oraz w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany przez wydz. II Tarnobrzeg dnia 9.09.82 pod numerem 2254. Miejsce archiwizacji sekcja „C” WZO WUSW w Tarnobrzegu. Data zaprzestania kontaktów 10.09.82. Ponownie zarejestrowany jako TW-k przez wydz. V Tarnobrzeg, dnia 3.05.89 pod nr 11447.

17. ALEKSANDER KRAWCZUK /SLD/. KP „Aleksander”, PK „Chata”.

Figuruje w księdze inwentarzowej. Zarejestrowany przez Inspektorat I Kraków dn. 22.11.61 pod nr 2557/62. Miejsce archiwizacji WEiA del. UOP w Krakowie. Akta archiwalne zachowane. Materiały archiwalne zawierają dokumenty sygnowane przez w/w osobę. Data zaprzestania kontaktów 18.04.78.

18. TADEUSZ LASOCKI /ChD/. TW „Kamil”.

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany 15.07.81 pod nr 4915 przez wydz. VI Łomża. Miejsce archiwizacji sekcja „C” WZO WUSW w Łomży. Data zaprzestania kontaktów 22.06.88.

19. JAN MAJEWSKI /PSL/. TW „Gucio”, „Jodła”.

Figuruje w księdze inwentarzowej i kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany trzykrotnie: pod nr 41678 przez wydz. V-2 SUSW Warszawa, pod nr TG-3761 przez PVI RUSW SB Opatów oraz przez wydz. IV Kraków. Archiwizacja: pod nr 18255/I dn. 26.08.86 pod nr 3969/I dn.27.05.88 oraz pod nr 41779/I dn.2.08.76. Miejsca archiwizacji wydz. II BEiA UOP i sekcja „C” WZO WUSW Tarnobrzeg. Akta archiwalne zachowane. Data zaprzestania kontaktów 27.05.88.

20. WIT WIKTOR MAJEWSKI /SLD/. KO/DI „Wito”, „Zev”.

Figuruje w księdze inwentarzowej wydz. III BEiA UOP, w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP, kartotece odtworzeniowej wydz. I BEiA UOP. Zarejestrowany przez wydz. I dep.I Warszawa dnia 25.08.79 pod nr 56953. Nr archiwalny 19352/I, data arch.19.03.86, nr mikrofilmu 19352/1. Akta archiwalne zachowane. Data zaprzestania kontaktów 6.03.86.

21. JANUSZ ROMAN MAKSYMIUK /PSL/. TW „Roman”.

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP. zarejestrowany pod nr 46734 dnia 15.07.83 przez Pion VI RUSW Oleśnica. Nr archiwalny 60430/I, nr mikrofilmu 60430/1. Miejsce archiwizacji WEiA del. UOP we Wrocławiu. Data zaprzestania kontaktów 27.09.89.

22. PIOTR MOCHNACZEWSKI /SLD/. TW „Michał”.

Figuruje w kartotece odtworzeniowej wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany pod nr 25515 dnia 27.01.83 przez wydz. III-1 Szczecin. Nr arch. 50535/I, data archiwizacji 22.11.89. Miejsce archiwiz.wydz.”C” WUSW w Szczecinie. Materiały zniszczono 25.03.90 (bądź dotychczas nie odnalezione). Data zaprzestania kontaktów 16.12.89.

23. LESZEK MOCZULSKI /KPN/. TW „Lech”.

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA, komputerowej ZSKO i odtworzeniowej wydz. I BEiA UOP. Zachowała się teczka pracy i teczka personalna TW „Lech”. Zarejestrowany 29.08.69 pod numerem 4750 przez wydz. III-2 SUSW Warszawa. nr archiwalny 16526/I, data archiwizacji 09.07.84. Miejsce archiwizacji WIII BEiA UOP. Akta archiwalne zachowane, zawierają dokumenty sygnowane przez w/w osobę.

24. JERZY OSIATYŃSKI /UD/. TW „Osiatyński”.

Figuruje w księdze inwentarzowej wydz. III BEiA, kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA i odtworzeniowej wydz. I BEiA UOP. Zarejestrowany pod numerem 74164 przez wydz. II dep.MII MSW Warszawa, miejsce archiwizacji wydz. III BEiA. Jako TW-k zarejestrowany pod nr 34080. Akta archiwalne zachowane.

25. JACEK JAN PIECHOTA /SLD/. TW „Robert”.

Figuruje w kartotece odtworzeniowej wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany 3.05.84 pod nr 28853 przez wydz III-1 Szczecin. Materiały zniszczono 24.11.89 (bądź dotychczas nie odnalezione). Data zaprzestania kontaktów 24.11.89.

26. BOHDAN PILARSKI /PSL-„S”/. KIN „Ravel vel Surma”.

Figuruje w archiwum Zarządu Wywiadu. Zarejestrowany 8.04.65 pod numerem 6395 przez wydz. VIII dep. I Warszawa. Nr arch. J-1712, data archiwizacji 25.08.66. Miejsce archiwiz. AZW UOP.

27. WŁADYSŁAW REICHELT /KLD/. TW „Adam”.

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA. Zarejestrowany 11.11.75 pod numerem 33437 przez wydz. III Poznań. Nr archiwalny 36162/I, miejsce archiwizacji wydz.”C” WUSW w Poznaniu. Materiały zniszczono dnia 14.12.89 (bądź dotychczas nie odnalezione). Data zaprzestania kontaktów 29.08.86.

28. WOJCIECH JAROSŁAW SALETRA /SLD/. TW „Tadeusz”.

Figuruje w księdze inwentarzowej WEiA del. UOP Radom. zarejestrowany 27.06.84 pod nr 23813 przez wydz. III KW MO Kielce. Nr arch. 39414/I, data archiwizacji 29.08.89, nr mikrofilmu 39414/1. Akta archiwalne zachowane, /w WEiA Del. UOP w Radomiu/ zawierają dokumenty sygnowane przez w/w osobę. Data zaprzestania kontaktów 29.08.89.

29. RYSZARD SMOLAREK /PSL/. TW „Monika”.

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA oraz odtworzeniowej wydz. I BEiA UOP. Zarejestrowany 8.05.79 pod nr 3860 przez wydz. II KW MO Konin. Miejsce archiwizacji WEiA del. UOP w Poznaniu. Akta archiwalne zachowane, zawierają dokumenty sygnowane przez w/w osobę. Data zaprzestania kontaktów 18.07.83.

30. EWA TERESA SPYCHALSKA /SLD/. TW „Czuma”.

Figuruje w kartotece odtworzeniowej wydz. II BEiA. Zarejestrowana 20.06.88 pod nr 55153 przez wydz. V-2 Warszawa.

31. GRAŻYNA STANISZEWSKA /UD/. TW „Kowalska”.

Figuruje w księdze inwentarzowej i kartotece komputerowej ZSKO. Zarejestrowana 6.04.78 pod nr 2762 przez wydz. III KW MO Bielsko-Biała. Nr arch. I-1095, data archiwizacji 10.01.79, nr mikrofilmu 1095/1. Akta archiwalne zachowane, zawierają dokumenty sygnowane przez w/w osobę. Miejsce archiwiz. WEiA del. UOP w Katowicach. Data zaprzestania kontaktów 10.01.79.

32. MARIAN ROMAN STAROWNIK /PSL/. TW „Roman”.

Figuruje w kartotece odtworzeniowej wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany 10.12.84 pod nr 32171 przez wydz. VI WUSW Lublin. Nr arch. I/19920, data archiwizacji 30.10.89. Miejsce archiwiz. wydz.”C” WUSW Lublin. Materiały zniszczono 30.01.90 (bądź dotychczas nie odnalezione). Data zaprzestania kontaktów 30.10.89.

33. HERBERT SZAFRANIEC /KLD/. TW „Grażyna”.

Figuruje w księdze inwentarzowej. Zarejestrowany przez wydz. II KW MO Katowice. Nr archiwalny I-4307, data archiwizacji 15.05.70. Miejsce archiwiz. wydz.”C” KW MO Katowice. Data zaprzestania kontaktów 7.06.72.

34. BOGUMIŁ EDWARD SZREDER /PSL/. TW „Rolnik”.

Figuruje w kartotece komputerowej ZSKO. Zarejestrowany 25.05.84 pod nr 48203 przez wydz. III-1 Gdańsk. Nr archiwalny 26149/I, miejsce archiwizacji wydz.”C” WUSW w Gdańsku. Data zaprzestania kontaktów 10.07.89.

35. TADEUSZ SZYMAŃCZAK /PL/. TW „Dobrodziej”.

Figuruje w WEiA del. Łódź i kartotece komputerowej ZSKO. Zarejestrowany 28.12.81 pod nr 4537 przez wydz. IV WUSW Skierniewice. Nr arch. 880/I, data archiwizacji 16.02.83, miejsce archiwiz. sekcja „C” WZO WUSW w Skierniewicach. Materiały zniszczono w 89 r. (bądź dotychczas nie odnalezione). Data zaprzestania kontaktów 16.02.83.

36. JAN EUGENIUSZ ŚWITKA /SD/. TW „Jasio”.

Figuruje w księdze inwentarzowej i kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany 2.09.61 pod nr 934 przez wydz. III KW MO Lublin. Nr arch. 9846/I, data archiwizacji 16.08.62, nr mikrofilmu 2834/1, miejsce archiwizacji WEiA del. UOP w Rzeszowie. Akta archiwalne zachowane, zawierają dokumenty sygnowane przez w/w osobę. Data zaprzestania kontaktów 16.08.62.

37. MARIUSZ STEFAN WESOŁOWSKI /UD/. TW „Marek”.

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA oraz odtworzeniowej wydz. I BEiA. Zarejestrowany 22.12.78 pod nr 4/550 przez WPG KW MO Olsztyn. Nr arch. 17257/Im, data archiwizacji 12.11.84, nr mikrofilmu 17257/1m. Miejsce archiwiz. w Prezyd. KWP w Olsztynie. Akta archiwalne zachowane, zawierają dokumenty sygnowane przez w/w. Data zaprzestania kontaktów 12.12.84.

38. Bogumił ZYGMUNT ZYCH /SLD/. TW „Konrad”.

Figuruje w kartotece odtworzeniowej wydz. II BEiA, kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA i kart.odtworzeniowej wydz. I BEiA UOP. Zarejestrowany 23.06.87 pod nr 10982 przez wydz III WUSW Wałbrzych. Nr arch. I-6059, data archiwizacji 16.11.88. Miejsce archiwiz. sekcja C WZO WUSW w Wałbrzychu. Materiały zniszczono 29.01.90 (bądź dotychczas nie odnalezione). Data zaprzestania kontaktów 16.11.88.

39. JAN ZYLBER /PPG/, TW „Roman”.

Figuruje w księdze inwentarzowej wydz. III BEiA, kartotece odtworzeniowej wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany 28.12.79 pod numerem 58115 przez wydz. IV dep. II Warszawa. Nr arch. 18140/I, data archiwizacji 10.11.84. Miejsce archiwiz. wydz. III BEiA UOP. Akta archiwalne zachowane. Data zaprzestania kontaktów 14.09.84.

SENATOROWIE:

40. GERHARD BARTODZIEJ /bezpartyjny/. TW „Agata”, OZ, KO/DI „Waris”.

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA oraz w archiwum Zarządu Wywiadu. Zarejestrowany trzykrotnie: 24.02.77 pod nr 34942 przez wydz. III Katowice, 20.04.85 pod nr 91345 przez wydz. VII dep. I Warszawa, 16.04.85 pod nr 16333 przez wydz. VII dep. I Warszawa. Miejsca archiwizacji: W”C” WUSW w Katowicach, AZW UOP. Materiały archiwalne zachowane, zawierają dokumenty sygnowane przez w/w. Daty zaprzestania kontaktów – jako TW „Agata” 23.10.80, jako OZ 23.10.88, jako KO/DI „Waris” 4.01.90.

41. WŁADYSŁAW FINDEISEN /UD/. KIN „Wiktor”, „Vikers”.

Figuruje w Archiwum Zarządu Wywiadu. Zarejestrowany najpierw 04.06.60 pod nr 5928 przez wydz. II dep. II Warszawa, następnie 18.08.65 przez wydz. VII dep. I Warszawa. Miejsce archiwizacji W III BEiA UOP. Akta archiwalne zachowane. Data zaprzestania kontaktów 05.03.68.

42. KRZYSZTOF HORODECKI /bezp./. TW „Marek”.

Zarejestrowany 2.10.80 pod nr 3569 przez wydz. II Piła. Nr arch. 1248/I. Miejsce archiwizacji WEiA del. UOP w Poznaniu. Akta archiwalne zachowane, zawierają dokumenty sygnowane przez w/w osobę. Data zaprzestania kontaktów 17.10.84.

43. JAN JESIONEK /KPN/. TW „Skaut”, „Edmund I”, „Podróżny”, „Leon”.

Figuruje w księdze inwentarzowej. Zarejestrowany 03.05.72 pod nr XV-2/362/72 przez WPG Katowice oraz 09.02.82 pod nr 48362 przez wydz. III Katowice. Nr arch. I-8477, nr mikrofilmu 2994/1. Miejsce archiwizacji WEiA del. UOP w Katowicach. Akta archiwalne zachowane, zawierają dokumenty sygnowane przez w/w osobę. Daty zaprzestania kontaktów 11.01.82 i 03.01.83.

44. STANISŁAW KOSTKA /KPN/. TW „Kos”.

Figuruje w księdze inwentarzowej WEiA del.Rzeszow. Zarejestrowany 08.12.69 pod nr 4102 przez SB KP MO Jarosław. Nr arch. I-9348. Miejsce archiwizacji W”C” KW MO w Rzeszowie. Materiały zniszczono 30.06.82 (bądź dotychczas nie odnaleziono). Data zaprzestania kontaktów 10.04.72.

45. ANDRZEJ HENRYK KRALCZYŃSKI /NSZZ”S”/. TW „Terlecki”.

Figuruje w księdze inwentarzowej i kartotece komputerowej ZSKO. Zarejestrowany dwukrotnie: 6.04.78 pod nr BB-2765 przez wydz. III-A Bielsko-Biała i 19.06.81 pod nr BB-5191 przez wydz. V. Miejsce archiwizacji WEiA del. UOP w Katowicach. Akta archiwalne zachowane. Daty zaprzestania kontaktów 28.07.79 i 18.08.82.

46. Pod tym numerem figuruje osoba o nazwisku MAZUREK, która nie jest ani członkiem rządu, ani członkiem parlamentu i na liście znalazła się omyłkowo.

47. EUGENIUSZ WILKOWSKI /NSZZ”S”/. TW „Wiktor”.

Figuruje w kartotece komputerowej ZSKO. Zarejestrowany 21.02.80 pod nr 6438 przez wydz. III Chełm. Miejsce archiwizacji S”C” WZO WUSW w Chełmie. Akta archiwalne zachowane. Data zaprzestania kontaktów 22.11.84.

48. MIECZYSŁAW WŁODYKA /PSL/. TW „Rolnik”.

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP. Zachowała się teczka pracy i teczka personalna TW „Rolnik”. Zarejestrowany 5.02.80 pod nr 831 przez WPG Słupsk. Nr arch. Im/6265. Miejsce archiwizacji w Prezyd. KWP w Słupsku. Data zaprzestania kontaktów 31.05.89.

49. JAN TOMASZ ZAMOYSKI /ZChN/. KO „Hrabia”, TW „Hrabia”.

Zachowała się teczka pracy i teczka personalna TW „Hrabia”. Zarejestrowany pod nr 9470 przez wydz. V dep. II Warszawa, następnie 5.04.76 pod nr 15057 przez wydz. II SUSW. Nr arch. 8952/I, 12604/I, miejsce archiwizacji WIII BEiA. Akta archiwalne zachowane, data zaprzestania kontaktów 15.09.79.

50. STANISŁAW JÓZEF ŻAK. /UD/. TW „Piotr”, KO/DI „Piotr”.

Figuruje w kartotece odtworzeniowej wydz. II BEiA, archiwum Zarządu Wywiadu i kartotece komputerowej ZSKO. Zarejestrowany 18.10.67 pod nr 4070 przez wydz. II KW MO Kielce oraz 31.01.75 pod nr SMW-2/1362 przez dep. I MSW. Miejsce archiwizacji W”C” KW MO w Kielcach. Data zaprzestania kontaktów 22.05.70.

CZŁONKOWIE RZĄDU:

51. Michał ANDRZEJ JAGIEŁŁO /podsekretarz stanu w min. kultury i sztuki/.

Konsultant „Jot”.

Figuruje w kartotece odtworzeniowej wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany 2.01.80 pod nr 40745 przez wydz. V dep. II Warszawa.

52. WOJCIECH MARIAN MISIĄG /podsekretarz stanu w min.finansów/. Konsultant, TW „Jacek”.

Figuruje w kartotece odtworzeniowej wydz. II BEiA oraz w archiwum Zarządu Wywiadu. Zarejestrowany 25.07.88 pod nr 17272 przez wydz. VIII dep. I Warszawa oraz dnia 31.05.86 pod nr 96872 przez wydz. XI dep. II Warszawa. Miejsce archiwizacji AZW UOP.

53. JAN MARIAN KOMORNICKI /podsekretarz stanu w min.ochrony środowiska/ TW „Nałęcz”.

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA. Zarejestrowany pod nr NS-7089 przez Pion VI RUSW SB Zakopane. Miejsce archiwizacji W”C” KW MO Nowy Sącz. Akta archiwalne zachowane. Data zaprzestania kontaktów 30.11.89.

54. ALEKSANDER KRZYMIŃSKI /podsekretarz stanu w MSZ/. TW „Henryk”, KO „Alek”.

Figuruje w księdze inwentarzowej wydz. III BEiA i w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA. Zachowała się teczka pracy i teczka personalna TW „Henryk”. Zarejestrowany 4.12.58 pod nr 3415 przez wydz. III dep. II Warszawa, pod nr 45934 przez wydz. VII dep. V oraz przez wydz. I dep. I. Akta archiwalne zachowane. Data zaprzestania kontaktów 23.09.60.

55. JAN KAZIMIERZ MAJEWSKI /podsekretarz stanu w MSZ/. TW „Michalik”.

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany 14.04.50 pod nr 13/44 przez wydz. III Zarządu I Szef. WSW Warszawa. Data zaprzestania kontaktów 21.04.55.

56. ANDRZEJ MARIAN OLECHOWSKI /minister finansów/. KO/DI „Must”.

Figuruje w archiwum Zarządu Wywiadu. Zarejestrowany 4.11.72 przez wydz. V dep. I Warszawa. nr arch. J-7588, data archiwizacji 25.06.81. Miejsce archiwiz. AZW UOP.

57. ANDRZEJ IRENEUSZ PODSIADŁO /podsekretarz stanu w min. finansów/. Konsultant „PA”, KO/DI „Bułgar”.

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej Wydziału II BEiA UOP oraz archiwum Zarządu Wywiadu. Zarejestrowany 24.10.85 pod nr 93 211 przez wydz. IV dep. V Warszawa oraz 20.09.76 przez wydz. V dep. I Warszawa. Miejsca archiwizacji W III BEiA UOP i AZW UOP.

58. ANDRZEJ ANTONI SICIŃSKI /minister kultury/. KO/DI „Sotos”.

Figuruje w archiwum Zarządu Wywiadu. Zarejestrowany 2.06.73 pod nr 9656 przez wydz. IV dep. I Warszawa. Nr arch. J-1236, data archiwizacji 30.05.75. Miejsce archiwiz. AZW UOP. Materiały zniszczono (bądź dotychczas nie odnalezione).

59. KRZYSZTOF JAN SKUBISZEWSKI /minister spraw zagranicznych/. TW „Kosk”.

Figuruje w księdze inwentarzowej wydz. III BEiA oraz w archiwum Zarządu Wywiadu. Zarejestrowany pod nr 6173/64/5242 przez dep. I Warszawa. Nr arch. 9669/I, data archiwizacji 3.10.69, nr mikrofilmu F-7974/1 oraz nr arch. J-1770. Miejsca archiwiz. WIII BEiA UOP oraz AZW UOP. Akta archiwalne zachowane.

60. JACEK MARIA STANKIEWICZ (sekretarz stanu w URM). TW „Jacek”.

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP oraz w kartotece komputerowej ZSKO. Zarejestrowany 16.10.68 przez wydz. V KW MO Bydgoszcz. Nr archiwalny 2866/I, data archiwizacji 6.07.74. Miejsce złożenia akt: wydz.”C” KW MO Toruń. Data zaprzestania kontaktów 6.07.74.

61. STANISŁAW EDMUND SZUDER (podsekretarz stanu w Ministerstwie Łączności). TW „Zeus”

Figuruje w kartotece odtworzeniowej wydz. II BEiA UOP zarejestrowany 11.05.87 pod numerem 42110 przez Wydz.Techniki Poznań

KANCELARIA PREZYDENTA:

62. LECH FALANDYSZ (podsekretarz stanu) TW-k, TW „Wiktor”

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP. Zachowała się teczka pracy i teczka personalna TW „Wiktor”. Zarejestrowany przez wydz. III KSMO Warszawa pod numerem 6995 i przez wydz. II SUSW pod numerem 15822. Nr archiwalny 9893/I-k, data archiwizacji 25.04.74; nr archiwalny 15783/I, data archiwizacji 15.04.83. Miejsce złożenia akt BEiA UOP. Akta archiwalne zachowane. Data zaprzestania kontaktów 25.04.74

63. JERZY JAN MILEWSKI (sekretarz stanu w BBN) TW „Franciszek”

Figuruje w księdze inwentarzowej wydz. III BEiA, w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP i kartotece ZSKO. Zarejestrowany przez wydz. III KW MO Gdańsk pod nr I-179. Nr archiwalny 21713/I, data archiwizacji 6.01.89. Miejsce złożenia akt BEiA W-wa. Akta archiwalne zachowane.

64. JANUSZ ALEKSANDER ZIÓŁKOWSKI (sekretarz stanu) TW

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP oraz w kartotece komputerowej ZSKO. Zarejestrowany przez wydz. II KW MO Poznań pod nr 9645. Nr archiwalny 30235/I, data archiwizacji 12.08.74. Miejsce złożenia akt wydz.”C” KW MO Poznań.

http://www.lustracja.yoyo.pl/lista_macierewicza.html

 

CI, KTÓRYM SIĘ UPIEKŁO

Nie znaleźli się na Liście Macierewicza, bo przestali pełnić wysokie funkcje państwowe, m.in:

MAŁGORZATA NIEZABITOWSKA, TW „Nowak”

WITOLD TRZECIAKOWSKI, TW „SAVOY”,

ANDRZEJ DRAWICZ, TW „Kowalski”, „Zbigniew”, kategoria informator data rejestr. 10 IX 1953, 23 VII 76, 30 XII 71 nr arch. 7638/1, m mikrofilmu – 7638/1.Trudne do ustalenia zniszczenie akt.

JAN STANISŁAW JANOWSKI, TW „Janek” nr arch. 19222/1-k, J-11088 data rejestr. 20 X 83.

MARIUSZ LEDWOROWSKI, „Ledwor” TW-k, KO/DI daty rejestr. X1.78, 28.1.80 materiał zniszczono w 85.

Upiekło się również kapelanowi Prezydenta RP księdzu FRANCISZKOWI CYBULI (TW „Franko”).

WYKREŚLENI W OSTATNIEJ CHWILI

Minister Antoni Macierewicz do ostatniej chwili weryfikował dane, które zgodnie z uchwałą „lustracyjną” miał dostarczyć Sejmowi. Na parę godzin przed ostatecznym przekazaniem „listy” Konwentowi Seniorów, usunął z niej – z powodu braku niepodważalnych dowodów – parę nazwisk. Z naszych informacji wynika, że byli to:

BRONISŁAW GEREMEK Figuruje tylko jako kandydat na tajnego współpracownika TW-k. Jego kartoteka jest wyczyszczona. Jako TW odnotowany jest jedynie w zapisie ZSKO. Występuje w Sprawie Operacyjnego Rozpoznania o kryptonimie „Lis”. Macierewicz wycofał Geremka z listy, ponieważ uznał zapis komputera za niewystarczający (udowodniono przypadek fałszowania zapisu komputerowego).

TADEUSZ MAZOWIECKI Jego kartoteka została wyjęta z archiwum centralnego UOP przed wyborami prezydenckimi. Informacje pracownika archiwum, który stwierdził, że widział kartę TW, Macierewicz uznał za niewystarczające.

JACEK MERKEL Figuruje jako TW-k. Nr rejestracyjny 4077-89445, nr archiwizacji l8432/I-k. Miejsce złożenia akt wydz. III BEiA UOP. Nr mikrofilmu 18432/1. Sprawa prowadzona przez KW MO Gdańsk oraz wydz. XI dep. I Warszawa Materiały i mikrofilmy zniszczone w styczniu 90r.

CI KTÓRZY ZAPRZECZAJĄ

Poniżej przedstawiamy opis pozostających w dyspozycji MSW dokumentów, które stały się podstawą do umieszczenia niektórych osób na liście Macierewicza. Wybraliśmy te osoby, które najbardziej starały się podważyć wiarygodność dokonanej przez Macierewicza lustracji.

LESZEK MOCZULSKI (TW „Lech”).

17 lipca 69r. – wniosek o opracowanie kandydata na TW, złożony przez por. Kijowskiego. Kandydata pozyskuje w charakterze TW ps. „Bar” Marian Barański. 29 sierpnia 69r. – pozyskanie w kawiarni „Stolica”. Notatka, że będzie utrzymywany kontakt telefoniczny z TW. W lutym 1917r. w wyniku kontroli operacyjnej „Lech” stwierdzono, że nie jest on lojalny w trakcie współpracy z SB. W związku z tym współpracę przerwano.

TW „Lech” objęto kontrolą-operacyjną w ramach sprawy operacyjnej o kryptonimie „Oszust” nr 4750. Arkusz wypłat i świadczeń:

– wartościowa paczka na sumę 306 zł., listopad 69, wypłacił por. Kijowski

– prezent w wys. 700 zł. (zapalniczka), wręczony I VI 70 przez Kijowskiego

– prezent w wys. 507 zł. (paczka konsumpcyjna) XII 70, wręczał Kijowski

– prezent imieninowy VI 71, wręczał Kijowski

– prezent imieninowy wartości 800 zł., VI 72, wręczał Kijowski

– upominek (paczka konsumpcyjna) wartości 500 zł., XII 73., wręczał Matulewicz.

Załączono rachunki sklepów, gdzie kupowano artykuły.

Podpisane przez Moczulskiego pokwitowanie odbioru 1000 zł., które wręczał Matulewicz. Zachowało się 119 notatek sporządzonych przez Moczulskiego podpisanych nazwiskiem lub pseudonimem „Lech”.

KRZYSZTOF SKUBISZEWSKI (TW „Kosk”).

Jego teczki pracy włączone do teczki personalnej przewija się w sprawie prof. Brzezińskiego jako osoba przygotowana przez Dpt.1 (wywiad) do dezinformacji Brzezińskiego podczas jego pobytu w PRL w 1966r. Nota bene wśród 5 osób zabezpieczających przyjazd Brzezińskiego (byli to Skubiszewski, Ryszard Frąckiewicz, Jan Szreniawski, Hieronim Kubiak i Karol Małcużyński) było trzech tajnych współpracowników. Do współpracy z wywiadem skusiły go paszport i możliwość kariery dyplomatycznej w ONZ. Starania Skubiszewskiego o stałą pracę w ONZ zakończyły się fiaskiem – jego kandydatura została odrzucona przez Zachód. Po powrocie do kraju sporządzał charakterystyki osób, członków własnej rodziny za granicą, pod kątem możliwości ich pozyskania przez SB. Po kilku latach wyeliminowany z „sieci”, pozostawiony na kontakcie SB w Poznaniu.

ANTONI FURTAK (TW „Jonatan”, „Platan”).

Dziennik korespondencyjny wydz. „C” Gdańsk WSW okres 87-88 pozycja 615/87. Informacja, z której wynika, że 8.IX.87 wydz. VI WUSW w Gdańsku za pośrednictwem wydz. „C” przekazał do inspektoratu II WUSW w Gdańsku materiały (1 teczka personalna i 3 teczki pracy) TW „Jonatan” nr rejestr. 42097 dotyczące A. Furtaka. Materiały znajdują się w wydz. ewidencyjnym i archiwizacji delegatury UOP w Gdańsku. Zarejestrowany w dn. 3l.XII.8l przez wydz. IV KW MO Gdańsk pod pseud. „Jonatan”. Następnie przejęty przez wydz. VI, 8.IX.87 TW został przekazany do Inspektoratu w Gdańsku j zmieniono mu pseud. na „Platan”. 10 lipca 89r. rejestrację wycofano, podając informację, że materiały zostały zniszczone. Brak tych materiałów w archiwum, brak protokołu ich brakowania i zniszczenia.

Raporty kasowe funduszu operacyjnego SB w Gdańsku z 85-89 dotyczące wynagradzania TW „Jonatan” i „Platan”:

Pierwsze wynagrodzenie wydz. VI 17.01.85. przekazywał mjr Zajerski. Zajerski przekazywał wynagr. 30 razy (do 17.XII.87). Z. Wyskiel przekazywał 12 razy (do 13.XII.89). J. Sitkowski 10 razy – ostatnie 21.03.89 50 tysięcy zł. Raporty kasowe są podpisane przez kierownictwo Inspektoratu oraz zatwierdzone przez zastępcę Szefa WUSW Gdańsk d/s SB. Major Zajerski był zastępcą naczelnika wydz. IV, a następnie z- cą naczelnika wydz. VI. Kpt. Wyskiel: kierownik sekcji III Inspektoratu II WUSW Gdańsk. Kpt. Jerzy Sitkowski: kier. sekcji I Inspektoratu II.

Wypłaty wynagrodzeń z funduszu O wydz. z 85r. oraz Inspektoratu II z 89r. Są raporty. „Jonatan” otrzymywał wynagrodzenie za przekazywanie informacji do sprawy nr rejestr. 39544 (akcja „Boryna”, rozpracowanie środowiska RI „S”).

Źródło: Gazeta Polska nr 4/93, czerwiec 1993

Archiwalne nagranie: Antoni Macierewicz w programie Andrzeja T. Kijowskiego  A Teraz Konkretnie 14.09.1994, TV Polonia 1

 

DALEJ

strona [2] Pełny tekst wystąpienia premiera Jana Olszewskiego

 • Facebook
 • email
 • PDF
 • Twitter
 • Wykop
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Bookmarks
 • Grono.net
 • Ulubione
 • Śledzik
Ten wpis został opublikowany w kategorii Antypropaganda, Eseje, Historia, III RP, Lata PRL, Po 1980, Teatr TV, film i oznaczony tagami , , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

17 odpowiedzi na „Nocna zmiana. Panowie policzmy głosy…

 1. kolomyja pisze:

  Co tu komentowac.
  Same „gwiazdy”.

 2. emka pisze:

  Sławomir Cenckiewicz przypomina kulisy „nocnej zmiany”. „Materiały dotyczące współpracy Lecha Wałęsy z SB znajdują się w rękach Rosjan”

  Kulisy obalenia rządu Jana Olszewskiego w nocy z 4 na 5 czerwca 1992 r. tkwią w pierwotnym kształcie traktatu polsko-rosyjskiego i niezgodzie na lustrację
  — pisze w rocznicę obalenia rządu Jana Olszewskiego prof. Sławomir Cenckiewicz.
  CZYTAJ WIĘCEJ: Wałęsa chciał wprowadzić w 1992 r. stan wojenny?! B. prezydent bezczelnie o obaleniu rządu Olszewskiego: „Zapanowałem nad szaleńcami”
  Zaznacza, że „najpoważniejsze ostrzeżenie w tej sprawie przyszło wiosną 1992 r. z Moskwy w czasie prowadzonych wówczas negocjacji traktatowych między Polską a Federacją Rosyjską”.
  http://wpolityce.pl/historia/254971-prof-cenckiewicz-przypomina-kulisy-nocnej-zmiany-materialy-dotyczace-wspolpracy-lecha-walesy-z-sb-znajduja-sie-w-rekach-rosjan

  • Starża pisze:

   i pomyśleć,ze Macierewicz publikując” listę’ wykonywał tylko uchwałę Sejmu z 28 maja 1992/tzw.lustracyjną/ do czego był zobowiązany jako ówczesny MSW…..i za to jest programowo atakowany przez 23 lata i stale obrzydzany społeczeństwu przez „wolne i niezalezne’ media.Utrwalacze i beneficjenci IIIRP/czy PRL-bis/nie mogą mu tego darować…….

 3. Wk.bardzo pisze:

  W oczach młodego pokolenia wybacza się wszystko za wyjątkiem bycia konfidentem. Niech będzie to przestrogą dla polityków wszystkich opcji.

 4. gość z drogi pisze:

  Wałęsa zapomniał tylko dodać to ,jak chciał zakładać spółki wojskowe
  rosyjsko – polskie z wkładem kapitałowym typu dawne bazy wojskowe Rosjan,przykład Borne Sulinowo,dzięki Bogu
  nie dopuszczono do tego i dlatego” musiał” upaść rząd
  Pana Mecenasa,Premiera Olszewskiego
  pozdr

 5. Anonim pisze:

  Wszystko to przeżyłem.Wtedy nie wszyscy wieżyli w rewelacje Macierewicza. Chociaż po gwałtownej reakcji Wałęsy zorientowaliśmy się że musi być coś na żeczy.Tak, tak okazało się że ikony „SOLIDARNOŚCI” były umoczone we współpracy z bezpieką. Ciekawe, że mimo umoczenia prawie wszystkie zajmowały ważne stanowiska w państwie .

 6. danuta pisze:

  kazdy Polak powinien zobaczyc film „Nocna Zmiana” Moze wtedy poznajac prawde o Walesie ,Tusku,Michniku ,Moczulskim i innych i ich haniebne zachowanie ,zrozumie dlaczego nasz kraj rozkradli i swietnie sie maja ci co niewinnych ludzi bili ,ponizali,donosili,skazywali na wiezienie a nawet na smierc.Ich dzieci i wnuki jak robactwo rozpelzlo sie po najwyzszych urzedach naszego panstwa ,sa wszedzie ,w prasie ,telewizji .To oni sa w spolkach skarbu panstwa .To oni za super apanaze pluja na uczciwych Polakow i nasmiewaja sie z wszystkiego co polskie ,z ludzi wierzacych w Boga Z ludzi starszych,niepelnosprawnych.Oni po trupach ida nadal do celu jakim jest ich wladza ponad wszystko i ich swietosc MAMONA!!!!

 7. Starża pisze:

  miałem starą wersję „video”…..z podpisem Kurskiego…..teraz obejrzę w internecie…odżyją wspomnienia,choć to teraz częśc naszej historii,która niestety cieniem się kładzie…….

 8. Starża pisze:

  ‚w oczach młodego pokolenia wybacza sie wszystko za wyjątkiem bycia konfidentem’-cieszy mnie taka deklaracja,liczę na zmianę pokoleniową w polityce…..moje,starsze pokolenie,mentalnie-w sporej części-tkwiące w PRL-u ,ma problem z tzw.rozliczeniem przeszłości;”takie były czasy”,”musiałem ale nikomu nie szkodziłem”,’podpisałem bez mojej wiedzy i zgody” itp….a jeżeli są u władzy to zwalczają lustrację od wielu lat i to skutecznie…..a przecież oprócz tajnych współpracowników byli jeszcze funkcjonariusze SB-oficerowie prowadzący….niezlustrowani….ci dopiero” funkcjonują”!

 9. emka pisze:

  Lech Wałęsa – TW „Bolek” w 1992 roku numer jeden na Liście Macierewicza

 10. ALINA pisze:

  Film powinien być pokazany w TVP, wszyscy Polacy muszą to zobaczyć.Przez,wiele lat nie rozumiałam,co się stało z ”Solidarnością”.Teraz już wiem.Dziękuję autorom za ten dokument.

 11. Wnukkułaka pisze:

  Tyle lat żyliśmy okłamywani przez TWusiów , którzy aby uchronić swoje tłuste d..y
  gotowi są Polskę podpalić byle pozostać przy korytach i żreć do syta Już w latach 90tych ub. wieku wiedziałem ze aby nastąpiła większa normalność potrzebna jest zmiana pokoleniowa , tzn. ster muszą przejąć ludzie młodzi urodzeni w końcówce lat 80tych i później , ludzie wolni od całego syfu komuny nie ubrudzeni tym tw. szambem Obecnie jest bardzo duża nadzieja patrząc na młodych ludzi dla których ludzie walczący o Polskę chociażby w czasie wojny , powstaniu Warszawskim oraz okresie powojennym ,walki z komuną to prawdziwi bohaterowie tamtych czasów. Sa oni wzorem do naśladowania dla przyszłych pokoleń. Jeszcze Polska nie zginęła !!! , trwa i trwać będzie!!!

  • starosta pisze:

   To nie ma znaczenia. W każdym pokoleniu pchają się szumowiny. Nie chodzi o zmianę pokoleniową, chodzi o zmianę rodową. To Polacy są gospodarzami w swojej Ojczyżnie.Zajmujmy funkcje i stanowiska wysokie, zgodnie z kwalifikacjami i pociągajmy następnych Polaków. Szumowiny na margines tam , gdzie ich miejsce.

 12. emka pisze:

  Krzysztof Wyszkowski dla Frondy: „Nocna zmiana” była mordem na demokracji. Współczesna Targowica nadal walczy

  Portal Fronda.pl: „Wielki marsz KOD-u 4 czerwca. Dołącz do święta demokracji” – tak brzmi tytuł artykułu opublikowanego na portalu „Gazety Wyborczej”. Czy rzeczywiście jutro obchodzimy „święto demokracji”?

  Krzysztof Wyszkowski: Oczywiście nie jest to żadne święto demokracji. To może być rocznica obchodzona jako „dzień antykomunizmu”, ponieważ 4 czerwca 1989 roku Polacy jednoznacznie wypowiedzieli się przeciwko komunizmowi. Wybory nie były demokratyczne. To była taka akcja pod hasłem „komuniści precz z Polski, więcej was nie chcemy! Żadnych komunistów, ani tych dobrych, ani stalinowskich, ani postępowych!” Po prostu „precz z komunizmem!” W ten sposób obchodzona rocznica miałaby sens. [..]
  CAŁY WYWIAD:
  https://www.fronda.pl/a/krzysztof-wyszkowski-dla-frondy-nocna-zmiana-byla-mordem-na-demokracji-wspolczesna-targowica-nadal-walczy,72723.html

 13. Wk.bardzo pisze:

  Zaszły olbrzymie zmiany w Polsce była ,,nocna zmiana”, teraz jest KOD. Tamci cichutko bez krzyku skutecznie. Obecni z przytupem w magnackim stylu za kasę jak ,,drzewiej”, bywało każdy z nich jurgieltnik . Kwaśniewski, Michnik obecni. Balcerowicz liczy hrywny w Ukrainie, Wałęsa liczy straty swojej fundacji. Mazowieckiego, Geremka brak ale nieobecność usprawiedliwiona. Dzieje się !!!

 14. Polak pisze:

  Od 1944-2015r Polska była pod okupacją żydów i komunistów.
  Oczywiście oni nie odpuszczą , musimy wyczyścić Polskę z tego
  robactwa , które zalęgło się wszystkich instytucjach i organach
  państwowych i samorządowych.
  PO, Nowoczesna, SLD, PSL , Razem to są ich organizacje, które
  można spokojnie określić jedna nazwą PZPR.
  Wspomagają ich także media niemieckie, francuski i szwajcarskie
  które strzegą aby kasa płynęła szerokim strumienie na zachód.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.