Historia protestu Solidarnych 2010 na Krakowskim Przedmieściu

Stowarzyszenie Solidarni 2010 na czele z Ewą Stankiewicz rozpoczęli protest na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, 10 kwietnia 2011 roku, w pierwszą rocznicę Tragedii smoleńskiej.
Relacje z akcji protestacyjnych.

 

Archiwum od początku protestu:

 

Pikieta Wolności Solidarnych 2010: „Dość ZD-RADZIECKICH rządów PO, Tuska i Komorowskiego! Żądamy ustąpienia PKW! „Namioty wolności” Solidarnych 2010 w obronie silnej, wolnej od skompromitowanych elit i suwerennej Polski. 8-9 czerwca 2013 roku, Warszawa, Plac Zamkowy.

Zbiór relacji z pikiety:
http://solidarni2010.pl/14364-przezyjmy-to-jeszcze-raz.html

Pikieta Wolności ma na celu zamanifestowanie naszej dezaprobaty wobec działań szeroko pojętej władzy Rzeczypospolitej Polskiej, przede wszystkim Rządu i Prezydenta RP.

Nie chcemy dłużej bezczynnie patrzeć, jak polskie władze mówią językiem rosyjskiej dyplomacji, co skutkuje zaniedbywaniem podstawowych interesów Polski. Domagamy się ustąpienia w całości Państwowej Komisji Wyborczej za bezprecedensowy fakt powiązań z rosyjskim systemem organizacji wyborów. Zarówno rosyjskie serwery używane do liczenia głosów wyborczych w Polsce, jak i fakt szkolenia polskiej komisji w Rosji całkowicie dyskwalifikuje wiarygodność Państwowej Komisji Wyborczej. W niewiadomym celu budowane są powiązania z rosyjską komisją wyborczą, która ponosi odpowiedzialność za fałszerstwa wyborcze dokonywane w Rosji.

 • Nie zgadzamy się na ciągłe ignorowanie głosu Polaków w sprawach najważniejszych – Wolności, Sprawiedliwości i Prawdy.
 • Nie zgadzamy się na ciągłe bagatelizowanie sprawy wyjaśnienia przyczyn Katastrofy Smoleńskiej.
 • Nie godzimy się na to, by decyzje o naszych polskich sprawach zapadały poza granicami naszego kraju.
 • Nie godzimy się na degradację ekonomiczną społeczeństwa.
 • Nie godzimy się na zgubną dla Polaków politykę historyczną, polegającą na ciągłym poniżaniu naszych bohaterów i Narodu Polskiego.
 • Nie godzimy się na to, by ktoś inny decydował o sposobie kształcenia i wychowania naszych dzieci.
 • Nie zgadzamy się, by dzielono nas na „lepszych” i „gorszych”.
 • Nie zgadzamy się na ignorowanie głosów 2,5 milionowej rzeszy katolików domagających się miejsca na multipleksie dla TV TRWAM.

Udział w pikiecie w charakterze gości zapowiedzieli działacze związkowi i niepodległościowi, politycy, naukowcy i dziennikarze, a wśród nich: Andrzej Gwiazda, Antoni Macierewicz, Jadwiga Chmielowska, Leszek Żebrowski, Dorota Kania, Cezary Gmyz, Piotr Semka i wielu innych.

Solidarni 2010. Historia protestu na Krakowskim Przedmieściu

Archiwum od początku protestu:

Zbiór relacji z wykładów i spotkań przed namiotem  w osobnym wpisie

przeczytaj też:

Dramatyczny apel Ewy skierowany do nas wszystkich
Ewa Stankiewicz, dziewczyna spod Krzyża
Ewa Stankiewicz, Pasmo upokorzeń i kłamstw, artykuł, 20.04.2011, Rzeczpospolita
Ewa Stankiewicz, Wielkie pranie mózgu przyniosło efekty, artykuł, 18.06.2011
Samuel Pereira, Na początku była Ewa, czyli o Rewolucji Latającego Namiotu, 23.06.2011
Cena za prawdę o Smoleńsku, wywiad z Mariuszem Bulskim, 29.o7.2011
Samuel Pereira, Metafizyka i odpowiedzialność, artykuł, 4.o8.2011 > Rzeczpospolita
Ewa Stankiewicz, 10 dowodów na brak demokracji w Polsce, artykuł, Rzeczpospolita, 24.10.2011

***

Petycja Solidarnych 2010 do administracji Baracka Obamy o wsparcie Narodu Polskiego w powołaniu międzynarodowej komisji do wyjaśnienia przyczyn katastrofy pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. Podpisywanie petycji zostało zakończone. Pod petycją złożyło swój podpis 29,826 osób. więcej>http://solidarni2010.pl/

 

List otwarty ws donosu Ruchu Palikota na Polaków 

Domagamy się zdecydowanej reakcji polskich władz na niebezpieczną prowokację Ruchu Palikota wobec Polski na arenie międzynarodowej. Dotarło do nas pismo o charakterze donosu na Polaków do Ambasadora Rosji, w którym zamieszczone są nieprawdziwe informacje obliczone na sprowokowanie reakcji Rosji wobec polskich obywateli.

Pismo podpisane jest przez członków Ruchu Palikota, w tym przez sekretarza Klubu Poselskiego tej partii.

Jako Solidarni 2010 jesteśmy pokojową organizacją pozarządową. Konsekwentnie, pod własnym szyldem i nazwiskami pracujemy na rzecz suwerenności i demokracji w Polsce. Nasze poglądy są centrowe i racjonalne. A Naród i Katolicyzm to dla nas wartości, a nie skrajności. Nie inspirujemy żadnych grup marginesu społecznego. Rosjan witaliśmy z uśmiechem, przyjaźnie, z informacją o tym, że „Moskwa – Warszawa to wspólna sprawa”, solidaryzując się z nimi w walce z terrorem Putina. Od lat światowe media donoszą o aktach putinowskiego terroru, o eksterminacji Czeczenów, o wysadzaniu budynków z rosyjskimi obywatelami, o mordowaniu niezależnych dziennikarzy.

Uważamy, że donos Ruchu Palikota do Putina na Polaków ma charakter szczucia i narażania na niebezpieczeństwo obywateli Polski. Domagamy się zdecydowanej reakcji władz w tej sprawie oraz zagwarantowania bezpieczeństwa wymienionym w donosie Ruchu Palikota organizacjom legalnie i oficjalnie funkcjonującym w strukturach państwa polskiego.

Informujemy również, że nie zostawimy pomówienia ze strony Ruchu Palikota bez stanowczej reakcji. List zawiera bezpodstawne i nieprawdziwe tezy uderzające w dobra osobiste Stowarzyszenia, w szczególności w jego dobre imię. Tego rodzaju pomówienia narażają organizację pozarządową, jaką jest Stowarzyszenie 2010, na utratę zaufania koniecznego dla prawidłowego wypełniania celów statutowych. W przypadku gdy Ruch Palikota publicznie nie wycofa się z tych insynuacji i pomówień, Stowarzyszenie będzie dochodzić ochrony swojego dobrego imienia w procesach cywilnych o ochronę dóbr osobistych przeciwko osobom podpisanym pod listem.

Zarząd Stowarzyszenia Solidarni 2010

Ewa Stankiewicz
Beata Sławińska
Jacek Kazimierski
Paweł Hermanowski

http://solidarni2010.pl/

 

12.06.2012 Warszawa. Pikieta na Euro 2012

Solidarni 2010 zorganizowali 12 czerwca pikietę. Miejsce: wlot na most Poniatowskiego od strony Pragi. Godziny 16-21.

>Ewa Stankiewicz: Młodzi Polacy bronili Solidarnych

 

Solidarni2010 w czasie Euro 2012

Robimy to co do tej pory – chcemy dotrzeć z przekazem o wprowadzeniu opinii międzynarodowej w błąd o przyczynach katastrofy smoleńskiej, które mogą mieć bardzo duże znaczenie dla całego regionu Europy.

Wszystkich Rosjan serdecznie witamy i solidaryzujemy się z nimi w walce z terrorem Putina – którego oprócz Czeczeńców to właśnie Rosjanie są największymi ofiarami.

12 czerwca w godzinach od 16.oo do 21.oo będziemy pikietować u wlotu na most Poniatowskiego od strony Pragi oraz przed Stadionem Narodowym, pod hasłem Rosja- Warszawa – wspólna sprawa.

Ewa Stankiewicz Solidarni 2010

http://solidarni2010.pl/

***

Ewa Stankiewicz

Szanowni Państwo, Euro 2012 to niepowtarzalna okazja aby dotrzeć do opinii międzynarodowej z informacjami na temat katastrofy, w której na terenie Rosji zginął polski prezydent. Nie dajcie sobie wmówić, że to przeszłość!

Katastrofa się wydarzyła i tego nie zmienimy. Ale od tego jak zachowamy się teraz, po katastrofie, zależy nasza przyszłość, nasza suwerenność, a także – i to nie są za duże słowa – kształt przyszłej Europy.

Przygotowaliśmy materiały informacyjne i promocyjne w języku angielskim i rosyjskim, które można znaleźć na stronie  www.solidarni2010.pl  Zachęcamy wszystkich, aby je ściągać, drukować i docierać z nimi do zagranicznych dziennikarzy oraz do wszystkich gości, którzy przyjadą.

Znajduje się tam m.in. ulotka INFO – pełna informacja o katastrofie wraz z najnowszymi ustaleniami naukowymi, z całym kontekstem, dla osób kompletnie nie znających polskich realiów: informacja od A do Z. Są także ulotki i teksty transparentów, które mają dać przeciwwagę fałszywej informacji, która poszła w świat na temat katastrofy. Są materiały które pomogą przywitać Rosjan: Witajcie w Polsce. Polacy solidaryzują się z Rosjanami w walce z KGB. Anna Politkowska- pamiętamy.

W normalnym, cywilizowanym, suwerennym państwie – to władze dbają o dobry wizerunek i interesy społeczeństwa. W Polsce nie tylko musimy to robić sami, ale także odkręcać szkody wyrządzone na arenie międzynarodowej przez władze. Dlatego zachęcamy wszystkich ludzi, którzy dostrzegają wagę problemu, aby ściągali te materiały, drukowali i rozdawali przybyłym gościom. http://solidarni2010.pl/

Z poważaniem Ewa Stankiewicz

***

Ewa Stankiewicz [1.06.2012]

W ubiegły piątek kilka zaniepokojonych osób zgłosiło mi, że pasażerowie warszawskiego metra straszeni są hasłami sugerującymi „atak” Solidarnych na Euro 2012. Następnie portal Tomasza Lisa opublikował artykuł:

Czeka nas starcie rosyjskich kibiców z Solidarnymi 2010?”

Oczywiście nie muszę chyba nikomu tłumaczyć, że nie zamierzamy nikogo atakować, ani podczas Euro, ani kiedykolwiek. Natomiast mam podstawy obawiać się prowokacji służb podczas Euro, np. jakiejś brutalnej akcji, której autorstwo później władza przypisze Solidarnym 2010, albo jakiś wydarzeń, za które obarczy się winą nasze Stowarzyszenie.

Solidarni 2010 od samego początku i ze swej natury są pokojową organizacją upominającą się o demokratyczne standardy wobec ograniczania wolności słowa w Polsce, równości szans, braku przejrzystości życia społecznego, braku odpowiedzialności władzy przed prawem. Mimo że nieustannie jesteśmy przedmiotem agresji ze strony władzy (pobicie Michała Stróżyka, agresja pod Krzyżem na Krakowskim Przedmieściu) – sami konsekwentnie, uparcie stosujemy pokojowe metody działania  – mając nadzieję, że poprzez ciągłe dawanie dobrego przykładu –  kiedyś w końcu nauczymy tę władzę szacunku dla drugiego człowieka, zwłaszcza słabszego.

Podczas Euro 2012 zamierzamy robić to co dotychczas, czyli w pokojowy sposób upominać się m.in. o rzetelne międzynarodowe śledztwo w sprawie śmierci polskiego prezydenta oraz 95 osób pełniących kluczowe role w państwie. 

Uważamy, że szkodliwe zaniechanie ze strony polskiego rządu, a nawet aktywne żyrowanie na arenie międzynarodowej przez polskie władze fałszywej rosyjskiej wersji przyczyn śmierci polskiego prezydenta – ma katastrofalne skutki dla Polski i Europy. Dzięki Euro 2012 nadarza się niepowtarzalna okazja dotarcia do opinii międzynarodowej z bardzo ważnym przekazem. Po badaniach prof. Biniendy potwierdzonych przez polskich profesorów wiemy ze stuprocentową pewnością, że raport MAK-u i komisji Millera jest fałszywy. Ale niestety ten fałszywy przekaz poszedł w świat. Oprócz kibiców przyjadą do Polski zagraniczni dziennikarze i zachęcamy wszystkich ludzi aby próbowali dotrzeć do dziennikarzy z informacją o katastrofie smoleńskiej, o wciąż aktualnym pytaniu o zamach i o tym, że Polacy domagają się międzynarodowej komisji do zbadania przyczyn katastrofy.

Urzędnicy Donalda Tuska odpowiedzialni za bezpieczeństwo Polaków twierdzą, że są przygotowani do Euro, ale my widzimy na własne oczy jak to wygląda w innych dziedzinach życia państwa czy gospodarki. Słowność Premiera, a raczej jej brak jest Polakom powszechnie znany. Dlatego niestety Polacy odczuwają uzasadniony deficyt poczucia bezpieczeństwa.

Miesiąc temu TVP Info opublikowała wywiad z Juvalem Avivem, legendą izraelskich służb specjalnych, który wyraził przekonanie, że terroryści są już w Polsce od jakiegoś czasu. Sprawdzają lokalizacje, zajmują się logistyką i planowaniem. Euro 2012 to dla nich potencjalny cel – ostrzegał Polskę oficer Mossadu. Dodatkowym ryzykiem jest szeroko opisywana przez Gazetę Wyborczą sprawa więzień CIA w Polsce, co znacznie powiększyło ryzyko ataku terrorystów islamskich dywersyfikując dotychczasowe cele. Na całym cywilizowanym świecie profesjonalne służby nie dopuszczają do aktów terrorystycznych, udaremniając je na bardzo wczesnym etapie. W Polsce poziom profesjonalizmu służb i stopień zabezpieczenia państwa obnażyła katastrofa smoleńska. Chciałabym wierzyć, że planowanie zamachu w Polsce nie jest łatwiejsze, tańsze i mniej ryzykowne niż w innych krajach europejskich, ale patrząc na nieudolność tego rządu, który sprawny jest tylko w propagandzie – niestety także i ja nie czuję się bezpiecznie.

1.06.2012 http://wpolityce.pl/

 

Protest: „zamknij Lisa”

Ogłaszamy całkowity 3 miesięczny bojkot produktów zareklamowanych w 17 numerze Newsweek Polska z b.r., którego redakcja złamała prawa człowieka. Prosimy o złożenie podpisu przez osoby, które dołączają do naszego protestu. Poniżej przedstawiamy listę produktów zareklamowanych w tym numerze Newsweeka, którego okładka łamie prawa człowieka i sieje nienawiść.

Wywiad z Ewą Stankiewicz: >„Wzywam do bojkotu „Newsweeka”. Tomasz Lis podżega do nienawiści i wprost wskazuje potencjalną ofiarę”

Na blogu Pana Stanisława Młynarskiego znajduje się lista adresów mailowych do reklamodawców. >Pod te adresy prosimy, by pisali Państwo listy protestacyjne.

http://solidarni2010.pl/
10.04.2012 Marsz Solidarnych2010 – II Rocznica Tragedii i pierwsza rocznica protestu

Polon [salon24.pl]

Dwie Rocznice

więcej >http://poloniada.salon24.pl/

 

Apel Polaków do Obywateli Europy i Świata

Apel, przygotowany przez Solidarnych 2010, jest napisany dla osób niezorientowanych w sprawie, które wiedzą jedynie, że spadł samolot z polskim prezydentem i że „były naciski”. Apel podaje podstawowe fakty, ale także cały kontekst!  Dlatego bardzo ważne jest rozpowszechnienie tego tekstu. Prosimy zwłaszcza o wysyłanie znajomym za granicą linku do wersji angielskiej Pliki z treścią apelu do pobrania. Prosimy o rozpropagowanie w kraju i za granicą!

wersja węgierska >http://solidarni2010.pl/downloads.php?cat_id=3&download_id=106

wersja angielska >http://solidarni2010.pl/downloads.php?cat_id=3&download_id=107

Apel Polaków do Obywateli Europy i Świata

O POMOC

DO BRACI WĘGRÓW

10 IV 2010 ROKU NA TERENIE ROSJI ZGINĄŁ URZĘDUJĄCY PREZYDENT POLSKI ORAZ 95 WAŻNYCH DLA POLSKI OSÓB (CAŁE DOWÓDZTWO POLSKIEJ ARMII, SZEF NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO, PARLAMENTARZYŚCI). DO DZIŚ POZOSTAJĄ NIEWYJAŚNIONE OKOLICZNOŚCI KATASTROFY LOTNICZEJ W KTÓREJ ZGINĘLI.

TA WIELKA TRAGEDIA POLSKI MUSI ZOSTAĆ STARANNIE WYJAŚNIONA W INTERESIE BEZPIECZEŃSTWA NIE TYLKO POLSKI ALE I CAŁEGO REGIONU EUROPY.
DOMAGAMY SIĘ POWOŁANIA MIĘDZYNARODOWEJ KOMISJI, KTÓRA PRZEPROWADZIŁABY RZETELNE ŚLEDZTWO.
I PROSIMY WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI NA CAŁYM ŚWIECIE O POMOC W TEJ SPRAWIE.

Polska do dziś nie ma czarnych skrzynek samolotu, które są własnością Polski. Czarne skrzynki były odczytane przez Rosjan i wciąż znajdują się w gestii Rosjan.

Polska do dziś nie ma wraku samolotu, który jest własnością Polski. Wrak od niemal dwóch lat leży na płycie lotniska w Rosji!

Rosja zniszczyła wrak samolotu. Polska telewizja publiczna pokazała w materiale filmowym, który zobaczyły miliony Polaków, jak rosyjskie służby niszczą wrak samolotu: tną pozostałości po kadłubie, wybijają szyby wraku, który jest bezcenny dla śledztwa i powinien być precyzyjnie zrekonstruowany. Jedyną reakcją polskich władz, było doprowadzenie do zwolnienia z pracy dziennikarki, autorki programu, który ujawnił te zdjęcia, Anity Gargas.

ZOBACZ MATERIAŁ ANITY GARGAS: http://www.youtube.com/watch?v=Iawfv2xWnRk

Polski rząd oddał śledztwo w sprawie katastrofy w ręce Putina! To Rosja jest dysponentem śledztwa. Wewnętrzne polskie śledztwo nie ma prawnego umocowania w rozstrzyganiu sporu strony polskiej i rosyjskiej na arenie międzynarodowej. Donald Tusk zgodził się na rezygnację z umowy polsko-rosyjskiej z 1993 roku, która dawała Polsce i Rosji równy dostęp do dowodów i wspólne śledztwo.

Gdzie są zdjęcia satelitarne? Do dziś polski rząd nie zwrócił się do NATO o udostępnienie zdjęć satelitarnych z miejsca i czasu katastrofy. Polski prokurator, który usiłował o to wystąpić został odsunięty od śledztwa. (Polska do dziś nie zwróciła się z prośbą o udostępnienie NATO-wskich zdjęć satelitarnych z miejsca i czasu katastrofy.

Czy Rosjanie dobijali rannych? Najbardziej szokujące, ale niestety prawdopodobne jest że Rosjanie mogli dobijać tych którzy przeżyli, katastrofę.  Istnieje film nakręcony na miejscu katastrofy telefonem komórkowym przez świadka na chwilę przed przybyciem 180 osobowej grupy żołnierzy i oficerów tajnych służb. Ścieżka dźwiękowa filmu nie jest podobna do klasycznej akcji ratunkowej, ale raczej do egzekucji. Np. około 50-tej sekundy dają się wychwycić słowa najbardziej podobne do „Nie zabijajcie nas, błagam” w języku polskim a następnie 3 głośne wystrzały z broni palnej, jak również polecenia i okrzyki. Film badały Polska naczelna Prokuratura Wojskowa oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Oficjalnie potwierdzono autentyczność filmu. Autor nagrania Andriej Menderej został najprawdopodobniej zamordowany w Kijowie na Ukrainie. Polskie media za rosyjskimi służbami pokazały dwóch kolejnych potencjalnych autorów filmów: Iwanowa i Starostienkowa. Jednak ich głos nie jest tożsamy z nagranym na filmie głosem należącym do autora.

W dokumentach polskiej Agencji Wywiadu znajduje się notatka ze spotkania polskiego oficera wywiadu z Menderejem. Potwierdził on, że przebywał w pobliżu miejsca katastrofy, wykonał nagranie i umieścił je na portalu YouTube. Stwierdził, że jest przekonany, że tuż po katastrofie przed włączeniem syren alarmowych widział funkcjonariuszy OMON, którzy biegali wokół wraku i strzelali. Jego zdaniem wyglądało to jak dobijanie rannych. Mendriej był gotów złożyć zeznania przed polskim prokuratorem, poprosił o azyl polityczny w Polsce i został zapewniony, że polska prokuratura zapewni mu ochronę. Najprawdopodobniej Mendriej nie czując się bezpieczny opuścił Rosje i zgłosił się do ambasady polskiej na Ukrainie, gdzie przedstawił się jako świadek i został przesłuchany, z czego sporządzono raport i rozesłano do służb. Jeden z adresatów mógł zawiadomić stronę rosyjską, która zlikwidowała Mendrieja.

Piloci wprowadzeni w błąd przez kontrolerów lotu. Wieża kontrolna wielokrotnie powtarzała załodze, że jest „na kursie i na ścieżce” podczas gdy w rzeczywistości samolot był poza trasą, co wiemy na podstawie analizy toru lotu oraz zapisu informacji odbieranych w kokpicie od kontrolerów z wieży.

Rosjanie przejęli tajne informacje. Bezpośrednio po katastrofie Rosjanie przejęli przedmioty pasażerów samolotu, także prezydenta Polski, w tym laptopy i telefony komórkowe wraz ze wszystkimi znajdującymi się tam danymi wrażliwymi, mogącymi dotyczyć narodowego bezpieczeństwa Polski.

Dziwny stan wraku samolotu, który jest praktycznie w strzępach. Przy uderzeniu w błotniste podłoże z 20 metrów przy niewielkiej prędkości jest mało prawdopodobne mechaniczne pochodzenie tego typu zniszczeń.

Zacieranie śladów. Na lotnisku w Smoleńsku tuż po katastrofie wycięto drzewa i wymieniono światła radiolatarni.

Przy sekcjach zwłok nie było polskich specjalistów wbrew temu, jak kłamał Polakom rząd Donalda Tuska. Ciała przyjechały w zalutowanych trumnach. Polskie władze przez półtora roku nie pozwalały otwierać trumien i ekshumować ciał powołując się na… prawo rosyjskie! Dopiero w sierpniu 2011 roku zdecydowano się dokonać ekshumacji i przeprowadzić pierwszą polską sekcję zwłok Zbigniewa Wassermanna . Protokół sekcyjny zgadzał się tylko w 3-5% z dokumentami z rosyjskiej sekcji.

Dezinformacja. Od pierwszych minut po katastrofie ruszyła wielka akcja dezinformacji (mnóstwo wzajemnie sprzecznych informacji) oraz indoktrynacji – wielokrotnie powtarzanego kłamstwa. Zanim w ogóle rozpoczęto śledztwo w telewizjach występowali eksperci, którzy nie mieli wątpliwości co się stało. Konsekwentnie podkreślali błąd pilota niemal we wszystkich programach informacyjnych. Równie popularną hipotezą były naciski prezydenta i generałów na to, żeby lądować. Wszelkie pytania o zamach były wyszydzane jako teorie spiskowe oszołomów. Główne polskie media były silnie zaangażowane w proces propagandy. Silną kontrolę nad dezinformacją zapewniała gęsta siatka naturalnych powiązań ekonomicznych i personalnych polskich mediów z partią rządzącą a także ze środowiskiem zlikwidowanego wywiadu wojskowego WSI oraz wywiadu Rosji.

Kłamstwa i dezinformacje rosyjskie były nagłaśniane przez polskie media, a kiedy po wielu miesiącach były prostowane – wszyscy już byli zmęczeni szumem informacyjnym wokół katastrofy. Polscy piloci NIE LĄDOWALI, badali teren i warunki, na wysokości 100 metrów padła komenda „odchodzimy”. Podanych zostało  kilka wersji stenogramów z czarnych skrzynek, pierwsze zatajały fakt komendy „odchodzimy”. Rosja wycofała z dokumentacji przesłuchania kontrolerów lotu, którzy zmienili zeznania. Nowe zeznania zostały wbrew prawu uznane i włączone do dokumentacji. Wbrew pierwszym kłamstwom piloci znali język rosyjski, dobrze odczytywali wysokość i znali topografię terenu. Generała Błasika nie było w kokpicie (Rosjanie oskarżyli go o naciski na pilotów, po tym jak nie udało się oskarżyć o to prezydenta Polski). Nie było także żadnego uderzenia skrzydła w brzozę, co rzekomo miało doprowadzić do przewrócenia się samolotu.

Wbrew publicznym kłamstwom polskiej minister zdrowia Ewy Kopacz, że ziemia w Smoleńsku została przekopana i przesiana na głębokość 1 metra aby zebrać wszystkie części ciał i szczątki samolotu – przez wiele miesięcy ludzie na miejscu katastrofy na wierzchu znajdowali szczątki ludzkie i części samolotu. Wysłana na padzierniku 2010 roku ekipa archeologów znalazła tylko na płytkiej głębokości ponad 5 tysięcy fragmentów ciał i części samolotu.

Śledztwo rosyjskie jest prowadzone wbrew prawu na mocy 13 załącznika do Konwencji Chicagowskiej dotyczącej lotów cywilnych, podczas gdy lot prezydencki był lotem wojskowym (taki jest charakter wszystkich lotów państwowych).

Rosyjska komisja MAK sędzią we własnej sprawie. Katastrofy nie powinien badać MAK ponieważ certyfikował remont samolotu rządowego Tu-154m, zakład remontowy, producenta, projektanta i sam samolot. Komisja MAK wyznaczone przez W. Putina do badania katastrofy certyfikowała także lotnisko w Smoleńsku, jego urządzenia oraz kadrę

Raport z rosyjskiego śledztwa (tzw. Międzypaństwowej Komisji MAK – ang. Interstate Aviation Committee – komitet złożony z przedstawicieli krajów byłego Związku Radzieckiego (ZSRR)) był skrajnie nierzetelny, w wielu miejscach po prostu kłamał. Rosyjski raport, który miał się odnieść do zagadnień technicznych, zajął się w głównej mierze poziomem alkoholu we krwi jednego z pasażerów, co nie tylko nie ma znaczenia dla istoty rzeczy, ale czego już nigdy nie będziemy mogli zweryfikować. Przyczyny katastrofy raport upatrywał w naciskach na pilotów dotyczących lądowania, co nie zostało poparte żadnymi dowodami. Wersja rosyjska obiegła świat. Rząd Polski nie zareagował na te kłamstwa. W dzień opublikowania raportu premier Tusk był na nartach a nowy prezydent Komorowski był chory.

Premier Polski osobno umawia się z Putinem. Rozdzielenie wizyt. Początkowo miała być wspólna wizyta polskiego premiera i prezydenta w Rosji. Ustalono datę 10 kwietnia 2010. Następnie Putin zaproponował polskiemu premierowi przyjazd 3 dni wcześniej. Polski premier Donald Tusk dogadując się z Putinem ponad głową polskiego prezydenta rozdzielił wizyty i pojechał osobno do Katynia 7 kwietnia.

Tusk omawiał z Putinem w Katyniu umowę gazową z Rosją, która narażała Polskę na straty rzędu 14 miliardów złotych. Prezydent Lech Kaczyński po powrocie z Katynia miał zaskarżyć tą umowę do sądu. Nie zdążył.

W gestii służb premiera była ochrona prezydenta i przydzielenie mu samolotu. Dziś wiemy że w przeciwieństwie do należytej ochrony lotu premiera, prezydentowi nie zapewniono elementarnej ochrony.

Kim był prezydent Kaczyński? Znienawidzony przez Kreml za niezależność i brak prorosyjskiej orientacji. Aktywnie wspierał ukraińskiego prezydenta Wiktora Juszczenkę i gruzińskiego przywódcę  Michaila Saakaszwilego w ich dążeniach do suwerenności, które rodziły konflikty z Rosją Putina. Prezydent Kaczyński zwołał prezydentów państw europejskich i nie dopuścił do inwazji Rosji na Gruzję. Wyszydzany przez polskie media (w większości oparte o kapitał postkomunistyczny). Tępiony przez obóz rządzący Donalda Tuska, wywodzący się z tej części opozycji, która zawarła porozumienie z komunistami w 1989 roku, gwarantujące komunistom bezkarność oraz przywileje finansowe i gospodarcze.

Prezydentura Lecha Kaczyńskiego to czas wielkiego niezadowolenia rosyjskich władz i pułkownika Putina, czas ocieplenia stosunków polsko-amerykańskich i umocnienia struktur NATO w Polsce.

Kto jeszcze zginął? W katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zginęło niemal całe dowództwo polskiej armii, szef banku polskiego, przedstawiciele władz – niemal wszyscy z obozu patriotycznego, niezwiązanego z postkomunizmem. W katastrofie odeszli najwięksi przeciwnicy umowy gazowej i zwolennicy bezpieczeństwa energetycznego Polski. Osoby które walczyły o dekomunizację w Polsce i ujawnienie sieci powiązań dawnych służb z ludźmi sprawującymi władzę polityczną i gospodarczą.

Po co lecieli? Po to by uczcić pamięć ponad 21 tysięcy ofiar zamordowanych przez Rosjan z rozkazu Stalina podczas drugiej wojny światowej, pojedynczo, strzałem w tył głowy. Była to polska elita, oficerowie, lekarze, prawnicy. Rosja przez kilkadziesiąt lat kłamała, że zbrodni dokonali Niemcy. Dopiero w ostatnich latach przyznała się do mordu. Dziś za śledztwo w sprawie śmierci polskiego prezydenta i 95 osób pełniących kluczowe stanowiska w państwie odpowiadają bezpośredni następcy tych, którzy w latach 40 mordowali polską elitę (Byli agenci i generałowie KGB – następczyni NKWD).

Konflikt w Polsce. W Polsce istniał duży konflikt pomiędzy prorosyjką i proniemiecką polityką Premiera Tuska i suwerennościową polityką Prezydenta Kaczyńskiego. Donald Tusk brał udział w 1992 roku w obaleniu rządu Jana Olszewskiego, w ciągu jednej nocy po przegłosowaniu w parlamencie polskim ujawnienia agentów i pracowników dawnych służb komunistycznych. Nowy prezydent Bronisław Komorowski – znany jest z polityki prorosyjskiej i z uwiarygadninia rosyjskiej propagandy w Polsce na temat katastrofy smoleńskiej.  Głosował w parlamencie przeciwko rozwiązaniu WSI – dawnych polskich służb komunistycznych podległych ZSSR, współpracujących z mafią, szkolących terrorystów i zakładających partie polityczne. Rok po katastrofie Komorowski awansuje gen Janickiego, szefa służb, które zapewniają ochronę polskim władzom, odpowiedzialnego za to, że w dniu katastrofy nie było na lotnisku w Smoleńsku dosłownie nikogo, kto zapewniłby bezpieczeństwo polskiemu prezydentowi.

Kto skorzystał? Polska po katastrofie – w rosyjskiej strefie wpływów. Uzależniona od rosyjskiego gazu. Wymiana elit i dowództwa armii usytuowała Polskę w rosyjskiej strefie wpływów. Np. W chwili katastrofy zginęło niemal całe dowództwo polskiej armii szkolone przez NATO. Ci którzy ich zastąpili i teraz kierują polską armią, to osoby szkolone w większości w ZSSR.

Po katastrofie polski rząd pod kierunkiem Donalda Tuska podpisał umowę z Gazpromem – rosyjską spółką gazową do 2025 roku. Umorzono Gazpromowi dług w wysokości 300 mln Euro oraz całkowicie podporządkowano Polskę rosyjskiej energii na bardzo niekorzystnych warunkach (Polska ma najdroższy gaz w Europie). Prezydent Kaczyński sprzeciwiał się tej umowie i szykował się do jej zawetowania.

Współczesna Rosja  – to kraj niedemokratyczny, sprawca wielu zamachów terrorystycznych. Władze Rosji są odpowiedzialne za podłożenie bomb i wysadzenie w powietrze budynków z własnymi obywatelami (1999), po to by wywołać wojnę w Czeczenii i rozpocząć eksterminację Czeczenów. Rosja konsekwentnie morduje niezależnych dziennikarzy (około setki udokumentowanych przypadków). Próbowała otruć urzędującego prezydenta sąsiedniego państwa – Ukrainy – Wiktora Juszczenkę.

Na 1000 osób pełniących w Rosji najważniejsze funkcje państwowe aż 700 wywodzi się bezpośrednio z KGB.

Współcześnie utrata suwerenności nie dokonuje się jedynie poprzez zewnętrzną inwazję. O tym uczą się dziś studenci Akademii Wojskowych w Rosji. Należy zaszczepić wirusa, tak żeby naród zniszczył się sam. „Zasada wirusa w wojnie informacyjnej” to artykuł Władimira Lisiczkina w pracy zbiorowej pt. „Problemy psychologii wojskowej” z której uczą się studenci w Rosji. Niezwykle skuteczną bronią jest najprostsza psychologia i manipulacja. Aby naród wykończył się sam – twierdzi rosyjski wykładowca – należy zlikwidować jego dumę narodową, odciąć go od historii i poczucia tożsamości, zamieszać w systemie odniesienia. W tym celu należy promować miernoty na autorytety, należy sprawić by ludzie byli bierni, z niskim poczuciem wartości.

Mamy logiczne podstawy do zadawania pytań, o to czy Rosjanie nie zabili polskiego prezydenta. Osamotnieni w wysiłkach dochodzenia do prawdy odwołujemy się do poczucia sprawiedliwości i solidarności obywateli Europy i Świata, całej opinii międzynarodowej i wzywamy o pomoc wszystkich ludzi dobrej woli. Domagamy się międzynarodowego śledztwa. Rzetelne dochodzenie w tej sprawie leży w najgłębszym interesie wolnej, suwerennej i solidarnej Europy.

Każdy ma prawo do rzetelnego śledztwa.

Nas tego prawo pozbawiono!

Podpisz petycję.

Od stycznia 2012 roku milion zebranych podpisów w 1/3 krajów UE, powoduje, że Unia Europejska będzie musiała odpowiedzieć na petycję. >www.onePoland.eu
Solidarni 2010
www.solidarni2010.pl
ewa.stankiewicz@solidarni2010.pl

http://solidarni2010.pl/

 

List Stowarzyszenia Solidarni 2010 wysłany do przedstawiciela OBWE ds. Wolności Mediów 

Warszawa, 19 luty 2012

Sz. P. Dunja Mijatović
Przedstawiciel OBWE ds. Wolności Mediów

Szanowna Pani,

Pragniemy zwrócić Pani uwagę na obniżenie standardów ochrony wolności mediów w Polsce. Kilka tygodni temu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (tłum.) odmówiła przyznania licencji na nadawanie na platformie cyfrowej dla Fundacji Lux Veritatis, właściciela najpopularniejszej katolickiej stacji telewizyjnej ‚TV Trwam’.

Ta kontrowersyjna decyzja została oficjalnie uzasadniona powodami natury formalnej i finansowej. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oficjalnie utrzymuje, że niestabilna sytuacja finansowa ‚TV Trwam’ jest powodem powyższej decyzji. Jednak nawet pobieżne przyglądniecie się sprawie pozwala zobaczyć, że podczas tej samej procedury, prawa nadawcze zostały przyznane firmom które w ogóle nie mają doświadczenia w działalności telewizyjnej, zatrudniają dosłownie jednego pracownika, są finansowo całkowicie zależne od innych przedsiębiorstw medialnych, którym również przyznano prawa w ramach tej samej procedury.

Warto zauważyć, że ‚TV Trwam’ jest największą i jedyną stacja katolicką, która nadaje na terytorium całego kraju. Z sukcesem prowadzi działalność nadawczą od 2003 roku i posiada stabilną, liczoną w milionach, grupę wiernych odbiorców. W 2011 r. serwis informacyjny ‚TV Trwam’ był nominowany do prestiżowej nagrody ‚Niptel’ za przedstawianie opinii i faktów pomijanych przez inne media. Telewizja ‚Trwam’ jest znana z krytycznego nastawienia wobec niektórych posunięć obecnego rządu, dlatego wiele osób publicznych podejrzewa, że to właśnie jest prawdziwym powodem decyzji Rady.

Decyzja stawia pod znakiem zapytania poziom pluralizmu mediów elektronicznych w Polsce. Warto wskazać, że w 2015 r. nie będzie już możliwe nadawanie programów drogą tradycyjną. Dlatego zakaz wstępu na platformę cyfrową podważa fundamenty istnienia stacji. Decyzja Rady była mocno krytykowania przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, Stowarzyszenie Dziennikarzy Katolickich oraz niektóre partie polityczne np. Prawo i Sprawiedliwość (tłum). Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski wydała oświadczenie wskazując, że decyzja Rady ‚narusza zasady pluralizmu i równości wobec prawa’. Stanowisko Rady doprowadziło też do masowych protestów widzów, którzy zainicjowali akcję zbierania podpisów poparcia dla nadawcy. Na dzień dzisiejszy zebrano prawie 1,5 miliona podpisów. Jednakże, to masowe poparcie nie doprowadziło do zmiany decyzji Rady.

Jednym z głównych celów statutowych Stowarzyszenia ‚Solidarni 2010’ jest walka o wolność wypowiedzi i pluralizm w polskich mediach. Z zainteresowaniem obserwowaliśmy działania Przedstawiciela OBWE dotyczące węgierskich ustaw medialnych oraz sprawy nieprzyznania koncesji dla Klubradio. Mamy nadzieję, że zgodnie ze swoim mandatem, Przedstawiciel OBWE ds. Wolności Mediów będzie sprawdzał informacje o sytuacji mediów w Polsce otrzymywane z wszystkich źródeł.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się do Pani pokładając nadzieje w działaniach Przedstawiciela. Ten list zostanie opublikowany na naszej stronie internetowej.

Z poważaniem

Prezes Zarządu Solidarni 2010
Ewa Stankiewicz

http://solidarni2010.pl/

 

Trzeba rekonstruować tradycyjną kulturę polską

Relacja ze spotkania autorskiego z poetą Wojciechem Wenclem, które odbyło się  18 stycznia 2012 roku w Warszawie.

Cz. 1 (Początek spotkania i recytacje)

Cz. 2 (Rozmowa – odpowiedzi na pytania)

>Pełna relacja, zapis tekstowy i audio spotkania, zdjęcia

 >Wiersze z tomu „De profundis”

 

W Święto Trzech Króli na Krakowskim Przedmieściu kolędowali Solidarni 2010 i ich goście. Wśród nich byli m.in. Zofia i Zbigniew Romaszewscy, Jerzy Jachowicz, ks. Stanisław Małkowski, Robert Kaczmarek, Janusz Szewczak, Paweł Piekarczyk, Małgorzata Gosiewska. Na keybordzie akompaniował Kayan, a całość prowadził Jan Pospieszalski.

Niektóre noworoczne życzenia:

Ewa Stankiewicz: Bardzo dziękuję, że jesteście państwo z nami na Krakowskim Przedmieściu, pod namiotem który stał się przedmiotem szyderstw, ale i dumy również. Dziękuję za to świadectwo, za wasze wsparcie. Życzę państwu i sobie, żebyśmy doczekali takiego czasu, kiedy Polska będzie wolnym demokratycznym krajem rządzonym przez ludzi, którzy reprezentują w dobrej wierze interesy społeczeństwa.

Jerzy Jachowicz: Przede wszystkim życzę nam, żeby namiot tutaj mógł stać. My wszyscy czekamy tu na pomnik który powinien stanąć naprzeciwko pałacu poświęcony wszystkim ofiarom katastrofy smoleńskiej. Pomnik, jakiś rodzaj rzeźby, żeby dyplomaci którzy przyjeżdżają do prezydenta, delegacje państwowe miały szansę tutaj, podobnie jak pod Grobem Nieznanego Żołnierza złożyć kwiaty. W tej chwili, przy obecnej władzy, zarówno Warszawy, jak i Polski, nie ma szans na to, że ten pomnik stanie. Ja chcę państwu powiedzieć i tego państwu życzę, nie w tym roku, ale w najbliższych dziesięciu, może dwudziestu latach, powinniśmy się przyzwyczaić do tego, że ten pomnik tu jest, że on stoi. […] Jestem pewien, ze za jakiś czas ten pomnik będzie już materialny, a nie tylko w naszej wyobraźni i tego wszystkim życzę.

Zbigniew Romaszewski: Po pierwsze bym życzył, żeby ten namiot stał jednak jak najkrócej i żeby gospodarz tego pałacu się tu przeniósł. […] My przez ten czas powinniśmy trochę pomyśleć o Polsce, pomyśleć o sobie z sympatią, bo tylko sympatia wzajemna, poczucie tego, ze jesteśmy jedną polską wspólnotą i to wspólnotą, która potrafi coś zrobić, która potrafi pracować. I to chyba są najważniejsze zadania na ten rok i myślę, że przynajmniej w jakiejś mierze, częściowo się ziszczą.

Ks. Stanisław Małkowski: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bóg stał się człowiekiem, zamieszkał miedzy nami, jest tutaj wśród nas, nam błogosławi. Dzieciątko Jezus widzimy oczami wiary, trzech królów również widzimy oczami wiary. Są, składają dary, a my wraz z nimi. Dar złota – miłości, mądrości. Dar kadzidła – dar modlitwy, dar wiary. Dar mirry – dar cierpienia, dar nadziei. Czyli łączy nas jedna wiara, jedna miłość, jedna nadzieja i bardzo podobni jesteśmy do tych trzech królów, którzy przyszli do Pana Jezusa. Najpierw przyszli do Heroda, uzyskali od niego potrzebne informacje, ale potem ominęli go szerokim łukiem, wrócili inną drogą do swojej ojczyzny umocnieni spotkaniem z nowonarodzonym Chrystusem. […] Wiedzieli kim jest Herod, kogo ominąć, z kim nie wchodzić w żadne sojusze, nie zawierać żadnych kompromisów, nie ulegać różnym bożkom w rodzaju tolerancji, nie tolerować Heroda, [umieć właściwie wybierać], rozróżniać dobro-zło, światło-ciemność, prawdę-kłamstwo.

IMG_0483mb

IMG_0625mb

IMG_0542mb

IMG_0670mb

IMG_0526mb

IMG_0495mb

IMG_0628mb

IMG_0590mb

Pełna relacja >http://www.blogpress.pl/node/11120

Galeria zdjęć >http://solidarni2010.pl/photogallery.php?photo_id=3589

Archiwum od początku protestu

 • Facebook
 • email
 • PDF
 • Twitter
 • Wykop
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Bookmarks
 • Grono.net
 • Ulubione
 • Śledzik
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Antypropaganda, Eseje, Wywiady i oznaczony tagami , , , , , , , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

18 odpowiedzi na „Historia protestu Solidarnych 2010 na Krakowskim Przedmieściu

 1. Edward Snopek pisze:

  Władze Warszawy, już od kilku lat działają w kierunku likwidacji bazarków, na których zbiera się najuboższa część mieszkańców, by tam móc zarobić na chleb, bo nie zawsze aktualna praca, renta, czy emerytura daje taką gwarancję. Władze jako argument takiego postępowania – podają, że na takich bazarkach zbiera się niemal wyłącznie margines społeczny – co jest nieprawdą. Czas jakiś temu, zlikwidowano bazarek na Ursynowie. Obecnie na Stadionie Olimpii, spycha się ubogich do tak małego marginesu, że zaczyna dochodzić do awantur, czy błagań o kawałek miejsca – miejsca które może zadecydować o tym, czy starczy na chleb, na kolejny tydzień. Tu muszę podać do wiadomości, że jeśli wyjdziesz poza teren wyznaczony do handlu – grozi ci mandat – a z kolei nie uiszczenie tegoż mandatu, może doprowadzić do tego, że stajesz się w oczach władzy przestępcą – jak zwykły złodziej, choć nie kradłeś. Twoje usprawiedliwienia nic nie dadzą – bo sędzia musi postępować wedle obowiązującego prawa – pomimo, że to prawo jest złe i w większości przypadków krzywdzące, dające wiele wielkim portfelom, zaś niemal nic ubogiemu – któremu już i skarpetka nie potrzebna, bo nie ma już co do niej wrzucić.
  Rolnik ciężko pracuje – a jego praca, jego pot i trud, bardzo łatwo można zamienić w łzy rozpaczy – wystarczy jeden przepis, ustawa, artykuł, niskie ceny skupu – by stracił wszystko, ba, popadł nawet w długi.
  Czy teraz każdy już wie, jak ważną sprawą jest na jaką głosuje się partię i jakich wybiera się posłów. Sam wybór też niczego nie gwarantuję – wybraną partię, ludzi – trzeba pilnować by wypełniali program przedwyborczy, trzeba ich rozliczać – a jeśli zajdzie taka potrzeba, to i wywieść na taczce z zajmowanego urzędu. We własnym domu trzeba dbać o porządek, bo inaczej podusimy się w śmieciach. Demokracja to ludowładztwo – każdy z nas ma więc prawo powiedzieć – Weto!
  Jeśli staniemy razem – odbudujemy dawną Solidarność – zburzoną przez kilku jej wyrodnych synów, którzy poszli na współpracę z WRON-ą, by zbierać do własnej kieszeni zyski z przyszłych plonów, waszym kosztem – możemy zmienić oblicze tej ziemi – tak jak to pragnął Ojciec Święty Jan Paweł 2 – nasz kochany Papież i tak jak to pragnął Święty Ksiądz Jerzy Popiełuszko.
  Każda władza, stająca naprzeciw zwartej sile, musi się z tą siłą liczyć – nie idźmy w kierunku Pluralizmu Narodowego – to rozsypie nas w pył – a dla złodziei, spekulantów, oszustów, sprzedawczyków czyni raj.
  Czas powiedzieć – Dość! – inaczej potopimy się w bagnie, a bynajmniej większość z nas. Niech naszym symbolem stanie się Święty Krzyż i Święty Michał – a hasłem niechaj będzie – Któż jak Bóg!
  Dołączmy do Solidarnych 2010 – odłóżmy spory i waśnie – zjednoczmy się, niech ten ruch społeczny, działający w dobrej wierze, stanie się naszym przyszłym wyzwoleniem – ale i pilnujmy, by nie doszło do ponownej Magdalenki.
  Edward Snopek
  Film który każdy powinien obejrzeć

 2. Edward Snopek pisze:

  Ten filmik warto obejrzeć – świetnie obrazuje drugą stronę medalu
  http://www.youtube.com/watch?v=o5MFkQMgcmg

  • CIOCIABABCIA pisze:

   Edward Snopek pisze:
   11 maja 2011 o 17:26

   … POZOSTAJE CI OPISANIE TEGO FILMU, BO MY JUŻ NIE OBEJRZYMY… :(((

 3. emka pisze:

  Ewa Stankiewicz, założycielka Stowarzyszenia Solidarni2010 wystosowała dramatyczny apel do nas wszystkich.

  Szanowni Państwo!

  To nie jest tak, że z Wami czy bez Was i tak sobie poradzimy.

  Od ponad trzech miesięcy protestujemy w centrum Warszawy przed Pałacem Prezydenckim domagając się powołania międzynarodowej komisji do zbadania przyczyn katastrofy, zgody na ekshumację ciał ofiar, udostępnienia zdjęć satelitarnych z ostatniej fazy lotu TU154M. Najważniejszy postulat to odsunięcie od władzy Donalda Tuska i ministrów odpowiedzialnych za przygotowanie wizyty smoleńskiej i za śledztwo w sprawie katastrofy oraz postawienie tych osób przed Trybunałem Stanu za działanie na szkodę Polski i zdradę interesów narodowych.

  Premier, który rozdzielał wizytę smoleńską dogadując się ponad głową polskiego Prezydenta z władzami Rosji, rząd który nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa głowie państwa, szef BOR-u, który wystawia dwóch kierowców w ramach ochrony polskich dostojników na lotnisku w Smoleńsku, znów Premier, który nie jest w stanie zapewnić rzetelnego śledztwa oddając inicjatywę i kluczowe dowody w ręce Rosjan (którzy jak wiemy współcześnie są sprawcami wielu zamachów terrorystycznych) oraz Minister Spraw Wewnętrznych, który od roku prowadzi śledztwo w swojej sprawie… Wszyscy wymienieni złamali prawo, wszyscy pozostają całkowicie bezkarni. Szerzej o przyczynach protestu oraz umocowaniu prawnym naszych postulatów możecie Państwo przeczytać w załączonych tekstach na stronie internetowej http://solidarni2010.pl.

  Na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie ustawiliśmy namiot i codziennie staramy się dyżurować przy nim w godzinach od 10 do 22. Wiemy, że dla bardzo wielu ludzi jest to kawałek wolnej Polski, wolnego słowa. Otrzymujemy mnóstwo wyrazów poparcia. Wiemy, że dla wielu z Państwa ten skromny namiot przywraca honor i godność społeczeństwu po skandalicznej reakcji rządu na katastrofę smoleńską oraz wobec konsekwentnego wyniszczania kraju. Przed namiotem staramy się rozmawiać z przechodniami, zbieramy podpisy pod postulatami, organizujemy cykl miniwykładów (m.in. z prof. Krasnodębskim, Rafałem Ziemkiewiczem, Grzegorzem Braunem), które można obejrzeć na naszej stronie internetowej http://solidarni2010.pl

  Utrzymanie namiotu to ogromny wysiłek niewielu ludzi, których koniecznie musimy wesprzeć, jeśli chcemy podtrzymać protest. To nie jest tak, że z Wami czy bez Was i tak sobie poradzimy. Bez Waszej pomocy sobie nie poradzimy! Zwracam się z ogromną prośbą. Jeśli państwo możecie poświęcić kilka godzin w tygodniu, by dyżurować w Warszawie przy namiocie ? proszę napiszcie do nas na adres:anna.orlowska@solidarni2010.pl

  Wystarczy którykolwiek dzień tygodnia ? kilka godzin między godz. 10 a 22. Najbardziej zależy nam na deklaracjach osób, które mogą przyjeżdżać/przychodzić regularnie, np. w każdy czwartek w godz. 10-15. Możecie Państwo zmobilizować środowiska lokalne, Waszych znajomych, czy sąsiadów ? i przyjeżdżać po kilka osób. Zdaję sobie sprawę, że każdy ma swoje obowiązki, pracę, rodzinę. Jednak historia wielokrotnie pokazywała, że bierność w niektórych wypadkach może mieć katastrofalne skutki. Brak reakcji wobec oddawania suwerenności naszego Państwa, niszczenia i zadłużania, przy silnej propagandzie mediów – propagandzie nienawiści z jednej strony ? i propagandzie sukcesu z drugiej strony ? stanowi bardzo poważne zagrożenie dla każdego. Tutaj naprawdę potrzebna jest mobilizacja nas wszystkich. Stąd gorący apel o pomoc w utrzymaniu protestu pod namiotem. Zgłaszajcie się Państwo, pisząc na adres anna.orlowska@solidarni2010.pl

  Dziękując za wszelkie wyrazy wsparcia pozdrawiam serdecznie.

  Ewa Stankiewicz

  http://solidarni2010.pl/n,421,8,bez-was-sobie-nie-poradzimy-apel-ewy.html

 4. Magda L pisze:

  Hej. Naprawdę cieszę się, że udało mi się tu trafić. Stało się to przypadkiem w trakcie szukania w Google czegoś o turystyce. Dobrze wiedzieć, że ktoś porusza interesującą mnie tematykę i to na dodatek robi to w lekki sposób. Mam nadzieję, że dostęp do takich treści nie będzie blokowany lub limitowany po niedawnym podpisaniu umowy ACTA przez Polskę 🙁 P.S. Jeśli miałabym się do czegoś przyczepić to można by jeszcze delikatnie popracować nad szatą graficzną. Pozdrawiam Magda

  • emka pisze:

   Pani Magdo, bardzo dziękujemy za miły komentarz.
   Mam prośbę, proszę napisać, co Pani przeszkadza w szacie graficznej.
   Będziemy wdzięczni za uwagi i sugestie, bo dalej nad grafiką mamy zamiar pracować.
   Pozdrowienia!

 5. 303 pisze:

  …moim zdaniem swiat ,a wszczegolnosci nasi tzw.”sojusznicy” z NATO i EU maja w nosie tragedie w Smolensku(pokazali to nie przyjezdzajac na pogrzeb prezydenta,tlumaczac sie wulkanem), niestety w politycznym swiecie licza sie tylko silni i dumni partnerzy, z takimi jak tusk(specjalnie pisze z malej litery) i reszta bandy drobnych cwaniaczkow(bo takimi oni sa w skali swiatowej) nikt sie nie liczy.Niestety my jako Narod Polski dumny i szlachetny jestesmy reprezentowani przez tych wataszkow i tak nas odbiera przecietny mieszkaniec kuli ziemskiej jak nas reprezentuje te szumowinki.Prezydent Kaczynski byl czlowiekiem o mocnym charakterze zdawal sobie sprawe jak rozmawia sie z „moznymi” tego swiata ,przysparzal on wiec wielu klopotow naszym tzw.sojusznikom chociazby jadac do Gruzji w 2008 roku.Poztawil On wtedy(i slusznie) NATO i EU w niezrecznej sytuacji ,bo musieli zareagowac na napad Rosji.
  Jesli w naszym kraju nie zmieni sie rzad na ludzi prawych to mysle ,ze nie ma szans na stworzenie komisji miedzynarodowej aby zbadala te katastrofe.

 6. moherowy beret pisze:

  newsweek nie znam takiego brukowca.Nie lubię kolorowych plotkarskich gazetek.Zamiast głupoty czytać wolę pisać słuszne komentarze.

 7. Wk.bardzo pisze:

  Generał Petelicki powiedział o zamachu w Smoleńsku publicznie a kiedyś był po drugiej stronie mocy nie zła !!! Tak mało wiem ale on przyznał publicznie, że śledztwo w sprawie Smoleńska to farsa. No i co drogie styropiany lepszy jest Niesiołowski, Mazowiecki, Michnik, Wałęsa ? Czy ktoś kto mówi prawdę i ma odwagę ? No nie wiem może ja o czymś nie wiem ? Oświecicie mnie ? No ,, Nie ma mocnych” są tylko ,,POzerni”. Gierek dług PRL czy Jaroszewicz ojciec rajdowca i Maryli przyjaciel Rodowicz. Buzek od OFE były szef parlamentu UE . Łączę się w bulu z wami ,,POlacy” z ,,ruskiej budy”. Tylko prawda was wyzwoli ! Wyłącz POglądy TV. Włącz myślenie !!! Pozdrawiam.

 8. emka pisze:

  Przeżyjmy to jeszcze raz. Zbiór relacji z pikiety:
  http://solidarni2010.pl/14364-przezyjmy-to-jeszcze-raz.html

 9. emka pisze:

  Jutro w niedzielę 30.06.2013 pod Namiotem Solidarnych na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie „Dzień Wolnych Mediów”!
  Wśród gości: Ewa Stankiewicz ( Prezes Solidarni 2010; TV Republika), Wojciech Jastrzębski z portalu Plac Wolności, Radio Wnet z promocją gazety „Kuriera Wnet”!

  Udział zapowiedzieli również blogerzy i publicyści.

  Czeka nas wiele atrakcji! Początek godz.13.

  Od godziny 13 pod namiotem gazeciarz w oryginalnym stroju rozdający pierwszy numer gazety „Kuriera Wnet ” !

  Udostępniana, dystrybuowana prasa: WPiS miesięcznik kulturalny wydawnictwa Biały Kruk, Region Europa, Nasza Polska, Gazeta Obywatelska, Wspólna Sprawa kwartalnik Izabelina i okolic, Gazeta Polska, Warszawska Gazeta.

  Ramowy program imprezy:

  13.00 – akcję rozpoczynają Wspólne Media, Aleksandra Michalak
  Następnie Wojciech Jastrzębski z portalu Plac Wolności
  14.00- Radio Wnet – głos w sprawie Wolnych Mediów
  15.00- Tomasz Sokolewicz „ Gazeta Obywatelska”
  16.00- Ewa Stankiewicz, Prezes Solidarnych 2010

  A także: Aldona Zaorska z Warszawskiej Gazety, Adrian Stoń, Gracjan z Fundacji Ob-ciach

  Dodatkowo, do obejrzenia, zapoznania się: wyjątkowe książki, takie jak album „Oburzeni” Adama Bujaka , „Strachy na Lachy” Andrzeja Nowaka i inne.
  W sprzedaży na miejscu: książka „Lawa. Rozmowy o Polsce” autorstwa Redakcji portalu Solidarni2010 oraz kalendarze Solidarni2010 z autografem Ewy Stankiewicz na miejscu!

  OT Łódź zaprasza pod Manufakturę!!!!
  W innych miastach – wypatrujcie Solidarnych2010 z wolną prasą!
  http://solidarni2010.pl/14743-dzien-wolnych-mediow.html

 10. emka pisze:

  Warszawa: Barykada Powstańcza u Solidarnych 11 sierpnia 2013 w godz. 13.00 – 17.00 namiot Solidarnych na Krakowskim Przedmieściu zamieni się w barykadę powstańczą
  – wzniesienie barykady przez rekonstruktorów
  – pokaz oryginalnej broni używanej przez powstańców
  – pieśni i piosenki z Powstania Warszawskiego – recital Olgi Miłoszewskiej z akompaniamentem Kayana
  – godz.16.00 – historyk Leszek Żebrowski opowie o roli Narodowych Sił Zbrojnych w Powstaniu Warszawskim
  – Quiz Powstańczy dla dzieci

  I TY możesz zostać powstańcem!
  http://solidarni2010.pl/15858-warszawa-barykada-powstancza-u-solidarnych—11-sierpnia.html

 11. emka pisze:

  WARSZAWA – “NIE DLA TĘCZY” – protest Solidarnych2010, wtorek, g. 18:00
  14 kwietnia 2014
  Z A P A S Z A M Y NA P L A C Z B A W I C I E L A !!!!!
  We wtorek 15 kwietnia o godz. 18 zapraszam wszystkich Solidarnych na pl. Zbawiciela do przyłączenia się do protestu ” Nie dla tęczy” promującej środowiska dewiantów seksualnych. Proszę o zabranie flag i emblematów Stowarzyszenia.

  Piotr Grzegorzewski
  Szef Warszawskiego Oddziału
  Stowarzyszenia Solidarni2010
  http://solidarni2010.pl/27667-warszawa—8220nie-dla-teczy8221-8211-protest-solidarnych2010-wtorek-g1800.html

 12. emka pisze:

  Hyde Park o wolności słowa i roli prezydenta – 18 grudnia
  Solidarni, Przyjaciele, Wszyscy zaniepokojeni stanem państwa!
  Zapraszamy 18.12. o godz. 9:00, na Krakowskie Przedmieście 15 pod Namiot Solidarnych2010, do wspólnego protestowania przeciwko ograniczeniu wolności słowa, wolności mediów.
  Od godz.10.00 – wewnątrz Pałacu Namiestnikowskiego – prezydent Bronisław Komorowski będzie zeznawał przed sądem w sprawie przeciwko dziennikarzowi śledczemu Wojciechowi Sumlińskiemu.

  Od godziny 10.00 rozpoczniemy Hyde Park pod Namiotem Solidarnych 2010 – wywiady z politykami i dziennikarzami przeprowadzać będą Ewa Stankiewicz i Witold Rosowski z Nowego Yorku.

  Serdecznie zapraszamy – każdy Obywatel może zabrać głos! […]
  Więcej: http://solidarni2010.pl/29701-nasz-news-hyde-park-o-wolnosci-slowa-i-roli-prezydenta—18-grudnia.html

 13. emka pisze:

  „STO LAT” dla Prezydenta! Niedziela, Namiot, g.14:00

  Odśpiewajmy „STO LAT” Prezydentowi Andrzejowi Dudzie w najbliższą niedzielę o 14.00 pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie w wigilię Andrzejek.

  Reżim III RP tak kopie po kostkach, że dobrze by było wesprzeć… hm?
  Ewa Stankiewicz
  https://ewastankiewicz.wordpress.com/

 14. emka pisze:

  Solidarni2010: ZAPRASZAMY na obchody 99. Miesięcznicy Smoleńskiej – 10. lipca br,

  Pamiętajmy – 10 lipca po Mszy św. w intencji Ofiar Katastrofy w Katedrze warszawskiej o godz. 19.00 przejdziemy wspólnie przed Pałac Prezydencki z modlitwą, którą poprowadzi Ks. Stanisław Małkowski! Dołącz do nas!

  Więcej:
  http://solidarni2010.pl/37255-uwaga-zapraszamy-na-obchody-99-miesiecznicy-smolenskiej—10-lipca.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.